Kreću pripreme za otvaranje polivalentnog kulturnog centra bednjanskog govora

VV | 5.10.2023. u 16:00h | Objavljeno u Našim krajem

Općina Bednja u samom centru ima nekoliko vrijednih i zaštićenih objekata koji su u nadležnosti Ministarstva kulture i medija. Osim toga, sa tim ministarstvom Općinu veže odlična suradnju na nizu projekata za koje je Ministarstvo preko natječaja osiguralo značajna sredstva za obnovu i sanaciju. Upravo to su bile teme sastanka načelnika Općine Damira Poljaka i pročelnice Konzervatorskog odjela u Varaždinu, dr. sc. Vesne Pascutinni Juraga, nakon kojeg su obišli objekte. Prije svega riječ je o značajnom projektu prenamjene postojeće kino dvorane u polivalentni kulturni centar bednjanskog govora. Projekt je već pri završetku IV. faze odnosno završetku radova na uređenju prostora i pripremi za otvaranje.

- Koliko je ovo veliki i značajan projekt govori i podatak da je Ministarstvo kulture i medija samo za spomenutu IV. fazu osiguralo 211.537,50 eura. Novi objekt omogućit će nam ponovno oživljavanje bogatog kulturnog života i tradicije koju je naša Općina imala kroz gotovo stoljeće prije toga - naglasio je Poljak, dodajući da je uz ovaj iznos u prve tri faze obnove i sanacije objekta utrošeno više od 238 tisuća eura zahvaljujući sredstvima Ministarstva.

Uz uređenje polivalentnog kulturnog centra, i zgrada Općine prošla je kroz energetsku obnovu, a radi se o objektu koji se nalazi pod privremenom zaštitom Ministarstva kulture i medija. Vrijednost tih radova iznosila je više od 168 tisuća eura. Pročelnica Konzervatorskog odjela, Vesna Pascutinni Juraga, rekla je kako na području općine Bednja ima više programa koji se financiraju preko Ministarstva kulture i medija.

- Završavaju se vrijedne orgulje u župnoj crkvi, radi se obnova oltara u župnoj crkvi, a bile su tu i radionice bednjanskog govora - rekla je Pascutinni Juraga, te istaknula kako općina Bednja, osim specifičnog govora, ima i jako vrijedan kompleks crkve odnosno župnog dvora.

- Imamo zaštićeni centar samog naselja kao sklop značajne arhitekture, gdje se nalazi zgrada bivše škole koja je prenamijenjena i sada je u njemu dječji vrtić. Nedavno je uređena zgrada Općine. Zapravo cijeli taj centar je uređen i to u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Varaždinu - rekla je pročelnica.

Načelnik Poljak naglasio je kako su odlično pripremljeni i prijavljeni spomenuti projekti na natječaje te odlična suradnja sa Ministarstvom kulture i medija, u potpunosti promijenili samu vizuru središta Bednje. Ono što je još važnije, naglasio je Poljak, a to je činjenica da su svi ti objekti kao važan dio naše povijesti, ali i budućnosti, sada obnovljeni i na korist cijeloj zajednici.

Označeno u