Društveni dom u Orehovcu Foto: Grad Novi Marof

Grad Novi Marof započeo s obnovama društvenih domova u Sudovcu, Završju i Orehovcu

Varaždinske vijesti | 2.4.2019. u 09:28h | Objavljeno u Našim krajem

Na području Grada Novog Marofa u tijeku su obnove društvenih domova u Sudovcu, Završju i Orehovcu. Gradonačelnik, HDZ-ov Siniša Jenkač, ističe da se radi o uređenju objekata u naseljima koja su najudaljenija od centra grada, s ciljem revitalizacije tih područja.

- Investicija je oko 2 milijuna kuna, a poduprlo nas je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s pola milijuna kuna. Ti domovi su u središtima naselja i kada se urede automatski se povećava i njihovo korištenje. Želja nam je da uredimo centre naselja po našim mjesnim odborima. Veliko je to ulaganje za idućih 30 godina - objasnio je Jenkač i dodao da se radi o imovini Grada koja se obnovom stavlja u funkciju, a i daje dodatnu vrijednost izgledu tih naselja.

Što se tiče objekata društvenih domova, u Novom Marofu, u planu je prijava obnove doma u Makojišću Gornjem na natječaj LAG-a Prizag te projektiranje vanjske ovojnice i ostalog uređenja doma u Strmcu na kojem je već uređeno krovište. Također, gradska uprava planira radove na unutarnjem uređenju doma u Gornjim Podrutama, društvene prostorije u Podrutama te nabavku opreme za novouređene domove.

orehovec_dom_2.JPG