Grad Novi Marof spreman za razvrstavanje i efikasnije prikupljanje otpada

| 3.3.2016. u 18:04h | Objavljeno u Našim krajem
Izbori 24 - Batinic

Nabavkom kanti, kontejnera i novog komunalnog vozila Grad Novi Marof spreman je i za razvrstavanje, ali i za efikasnije prikupljanje otpada na području cijelog grada.

Tako su nabavljene i domaćinstvima podijeljene nove kante za prikupljanje otpada. Radi se o 3.000 kanti zapremine od 120 litara te 1.000 kanti zapremine od 240 litara. Vrijednost nabavljenih kanti, uz nabavku dodatnih kanti u obliku žabe, medvjeda i delfina, ukupno devet kanti, je 627 tisuća kuna.

Nabavljeno je i ukupno 120 kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada, PET ambalaže, papira i folija, 20 kompostera te još 20 metalnih kontejnera. Ukupna vrijednost je 316 tisuća kuna. Spomenuti kontejneri smješteni su na području cijelog grada na tzv. „zelenim otocima“.

Nabavljeno je i komunalno vozilo za prikupljanje komunalnog otpada u vrijednosti od 998 tisuća kuna te oprema za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi u ukupnoj vrijednosti 145 tisuća kuna.

Nabavljena oprema veliki je korak naprijed u podizanju standarda kada je u pitanju razvrstavanje i prikupljanje otpada. Sve ovo pomak je naprijed u očuvanju prirode i našeg okoliša. Sada je sve na nama da budemo savjesni i odgovorni i da razvrstavamo otpad. Upravo mi sami možemo napraviti najviše na čuvanju našeg okoliša, našeg Novog Marofa čistim – rekao je gradonačelnik Siniša Jenkač.

Dodao je da su u tijeku i aktivnosti na sanaciji odlagališta otpada Čret. Riječ je o pripremi dokumentacije, a novo rješenje predviđa znatno jeftiniju sanaciju. Pri kraju su i pripreme za realizaciju projekta reciklažnog dvorišta koje će se nalaziti u gospodarskoj zoni iza autobusnog kolodvora. Vrijednost projekta je oko 2 milijuna kuna, a sva potrebna dokumentacija bit će gotovo do lipnja.