GDCK Ivanec mnogobrojnim aktivnostima obilježilo Tjedan Crvenog križa

J.Š./Varaždinske vijesti | 15.5.2018. u 10:15h | Objavljeno u Našim krajem

U znak sjećanja na osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Henrya Dunanta, 8. svibnja obilježava se u čitavom svijetu kao Međunarodni dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i njime započinje Tjedan Crvenog križa koji se obilježava od 08.-15. svibnja.

Polazeći od misije Hrvatskog Crvenog križa: ''Djelujući u skladu s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatski Crveni križ potiče dobrovoljnost i solidarnost, štiti dostojanstvo, život i zdravlje te bez diskriminacije pomaže čovjeku u potrebi'', a povodom obilježavanja ovogodišnjeg Tjedna Crvenog križa, GDCK Ivanec provelo je brojne aktivnosti s ciljem upoznavanja građana sa osnovnim, tradicionalnim djelatnostima Crvenog križa, vrijednostima volontiranja, solidarnošću, a s posebnim naglaskom na mladima kao budućnosti.

Ove 2018. godine obilježavamo i značajne obljetnice Hrvatskog Crvenog križa i to:

 • 140 godina postojanja i djelovanja na teritoriju današnje Republike Hrvatske

U Zadru, Dubrovniku i Zagrebu 1878. godine osnovane su prve dobrovoljne udruge koje svoje djelovanje provode u skladu s međunarodno prihvaćenim odlukama 1863. godine i Prvom ženevskom konvencijom. Te 1863. godine u Ženevi je održana međunarodna konferencija na kojoj je prihvaćeno deset rezolucija koje su odredile ciljeve i radne metode budućih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Tih deset rezolucija čine osnivačku povelju Crvenog križa. Također je kao znak tada Međunarodnog odbora za pomoć ranjenicima prihvaćen crveni križ na bijeloj podlozi (13 godina kasnije Međunarodni odbor za pomoć ranjenicima preimenovan je u Međunarodni odbor Crvenog križa)

 • 65 obljetnicu dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa
 • prvu akcija darivanja krvi organizirao je Hrvatski Crveni križ, a održana je u Željezari u Sisku 25. listopada 1953. godine
 • 25 godina otkako je HCK postao dio Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
  Međunarodni odbor Crvenog križa 25. Kolovoza 1993. godine priznaje Hrvatski Crveni križ kao nacionalno društvo i HCK tako postaje 158. član Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Iste godine 25. listopada Hrvatski Crveni križ postaje član Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

Obilježavanje Tjedna Crvenog križa prilika je da sve građane upoznamo i podsjetimo na naše humanitarno djelovanje kroz niz javnih ovlaštenja i aktivnosti koje provodimo sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu.

GDCK Ivanec je neprofitna pravna osoba i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa koja djeluje na teritoriju gradova Ivanca i Lepoglave i općina Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec u rješavanju humanitarnih pitanja, organiziranju zdravstvenih i socijalnih programa, pripremanju stanovništva za djelovanje u masovnim nesrećama i katastrofama, obavlja javne ovlasti i poslove utvrđene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) i drugim propisima.

GDCK Ivanec udruga koja provodi brojne humanitarne programe, od okupljanja i animiranja članstva za rad i djelovanje u Crvenom križu, volontera i organiziranje aktivnosti za volontere; popularizira, potiče i organizira dobrovoljno darivanje krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju i ustanovljuje kriterije i priznanja za dobrovoljne darivatelje krvi; provodi socijalni program sukladno brojnim zakonskim propisima i socijalnom programu GDCK Ivanec; provodi i uključuje se u humanitarne akcije i apele, projekte u cilju unapređenja kvalitete života socijalno-ugroženih skupina; provodi programe prve pomoći za razne skupine stanovništva, te brojne zdravstveno-preventivne aktivnosti; programe rada s mladima; program prve pomoći – kao izvannastavna aktivnost u školama; obilježava zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa- datume od značaja za širu društvenu zajednicu.

GDCK Ivanec okuplja 60 aktivnih odraslih članova, 573 mladih, 2625 dobrovoljnih darivatelja aktivnih u posljednjih 5 godina, te 2 počasna člana GDCK Ivanec.

Dio članova su i volonteri koji povremeno obavljaju dio aktivnosti za Crveni križ. Tijekom 2017.g. odrađeno je 748 volonterskih sati, volontiralo je 72 volontera, najviše volontera volontira na socijalnom programu GDCK Ivanec, zatim u pružanju intelektualnih usluga, raznim fizičkim poslovima, te u administrativnim poslovima.

Danas je nemoguće zamisliti obavljanje brojnih djelatnosti Crvenog križa bez pomoći volontera, a samo volonterstvo danas je sve bolje organizirano i vrednovano. Empatija stanovništva prema osobama u potrebi još je uvijek izražena, pa stoga i spremnost za sudjelovanje u akcijama pomoći. Osobe koje žele volontirati mogu se priključiti radu GDCK Ivanec i provedbi programa koje naše Društvo provodi.

Aktivnost u kojoj bilježimo značajne rezultate za cijelu Varaždinsku županiju jest aktivnost dobrovoljnog darivanja krvi, jer je GDCK Ivanec tijekom 2017. godine ostvarilo 6,81 dozu krvi na 100 stanovnika, odnosno prikupilo 2513 doza krvi, a akcijama je pristupilo 2625 darivatelja.

Naši darivatelji, krv mogu darivati na organiziranim akcijama ili na Odjelu za Transfuzijsku medicinu u Varaždinu. Popis akcija darivanja krvi GDCK Ivanec nalazi se na web stranici GDCK Ivanec. Svim našim darivateljima zahvaljujemo se na revnom odazivu akcijama, na njihovoj humanosti i solidarnosti. GDCK Ivanec osobito je ponosno na 12-toricu svojih darivatelja koji su 100 ili više puta darovali krv! Ovi darivatelji redovito se pridružuju zajedničkom obilježavanju Dana DDK 25.listopada, a povodom ovog dana redovito uručujemo priznanja za oko 300 i više naših darivatelja sukladno Pravilniku o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa.

Zanimljiv je podatak da je prva akcija dobrovoljnog darivanja krvi prema načelima dobrovoljnosti, anonimnosti, solidarnosti i besplatnosti organizirana na području djelovanja GDCK Ivanec 1958. godine u Lepoglavi.

Putem različitih socijalnih programa i aktivnosti koje provodi Hrvatski Crveni križ pruža se pomoć socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima. Socijalni program GDCK Ivanec ostvaruje kao stalni sakupljač humanitarne pomoći sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći i izdanom Rješenju ureda državne uprave. Humanitarna djelatnost usmjerena je podmirivanju osnovnih životnih potreba, pri čemu se nastoji poboljšati kvalitetu života, zdravlja, stanovanja, prehrane, uvjeta školovanja i drugo.

GDCK Ivanec brine o oko 380 korisnika iz svojeg socijalnog programa, odnosno 124 obitelji. U 2018. godine prikupljeno je ili kupljeno iz vlastitih sredstava prehrambenih, higijenskih ili drugih artikala u vrijednosti preko 27.000 kn. Korisnicima socijalnog programa podijeljeno je preko 1000 kg hrane, 60 kg higijenskih potrepština, te preko 1000 kg nove odjeće primljene iz donacije Vlade RH.  Naglasak, razumljivo je, stavljamo na prikupljanje i donacije hrane i higijenskih potrepština.

Važno je spomenuti prošle 2017. godine proveden veliki projekt ''Humanitarni paket za središnju Hrvatsku'' u kojem je GDCK Ivanec bio partner Hrvatskom Crvenom križu uz još 26 drugih društava Crvenog križa, a koji se provodio iz sredstava FEAD-a.

Projektom je na području djelovanja GDCK Ivanec obuhvaćeno preko 600 korisnika i podijeljeno hrane i higijene u vrijednosti preko 200.000 kn. U podjeli hrane i hijene iz ovog velikog FEAD projekta sudjelovali su brojni volonteri, dobrovoljna vatrogasna društva JLSU na području djelovanja GDCK Ivanec, SŠ Ivanec, Odgojni dom Pahinsko Ivanec i brojni drugi.

Projekt je bio značajan doprinos provođenju socijalnih programa jedinica lokalne samouprave na području koje GDCK Ivanec svojim radom pokriva. Identičan projekt prijavljen je za provođenje i u ovoj 2018.godini, te uskoro očekujemo rezultate projekta.

GDCK Ivanec pokreće i provodi brojne humanitarne akcije, te se uključuje u apele Hrvatskog Crvenog križa za pomoć stanovništvu u potrebi. Od humanitarnih akcija svakako vrijedi spomenuti veliku humanitarnu akciju ''Solidarnost na djelu'' u kojoj se prikupljaju novčana sredstva iz kojih kupujemo hranu i higijenu za socijalno-ugroženo stanovništvo.

Izuzetno je važno spomenuti i program Pomoć u kući kojeg na području djelovanja GDCK Ivanec provodi Društvo Crvenog križa Varaždinske županije.

Programom Pomoć u kući starijim osobama na području Varaždinske županije, obuhvaćeno je od 260 do 300 korisnika.

Broj korisnika prema gradovima i općinama: područje GDCK Ivanec

 • Ivanec        18 korisnika
 • Lepoglava    43 korisnika
 • Bednja        6 korisnika
 • Klenovnik    7 korisnika
 • Maruševec    7 korisnika
 • Ukupno:    81 korisnika

Sve informacije o Programu na broj telefona 042/320 - 411 ili e.mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Program je na području djelovanja GDCK Ivanec sufinanciran sredstvima Grada Ivanca i Grada Lepoglave.

Ciljevi  programa pomoći starijim osobama:

Programom koji provodi Društvo Crvenog križa Varaždinske županije obuhvaćene su starije osobe koje žive u izuzetno otežavajućim obiteljskim okolnostima, bilo zbog zdravstvenih teškoća, obiteljske izoliranosti, prometne izoliranost i udaljenost do trgovine, ambulante i ostalog.

Program se provodi sa ciljem pružanja raznih oblika pomoći osobama treće životne dobi, koji žive u izrazito složenim uvjetima (socijalne, materijalne, ekonomske, stambene prilike, dislociranost korisnika), prije svega namijenjen je samostalnim staračkim domaćinstvima, koja su vrlo često socijalno izolirana, te najčešće i nemaju vlastite bliže ili daljnje rodbine koja bi mogla preuzeti skrb o njima.

Obzirom na navedeno, redovne posjete i pružanje pomoći od strane educirane medicinske sestre kao i gerontodomaćica, za korisnike ovog programa je od izuzetnog značaja.
Ono što je najvrijednije, provođenje ovog programa, mnogim korisnicima bitno olakšava njihov svakodnevni život u vlastitom domu.

Korisnici koji su obuhvaćeni našim programom,  predloženi su  od nadležnih Gradskih Društava Crvenog križa, Centara za socijalnu skrbi, obiteljskih liječnika, patronažnih sestara, udruga ili lokalnih zajednica, kao i na upit samih korisnika

Odabir korisnika za provođenje programa, Društva Crvenog križa Varaždinske županije obavlja  prema slijedećim kriterijima:

 • osobe starije od 65 godina,
 • osobe koje žive same u vlastitom domaćinstvu
 • osobe koje su korisnici nekog oblika socijalne pomoći
 • ostale otežavajuće okolnosti (npr. invaliditet, izostanak obveznika za uzdržavanje)
 • osobe koje su suglasne s ovom vrstom pomoći

Pri odabiru korisnika koristi se potrebna dokumentacija iz područja ostvarivanja socijalno-zdravstvenih i materijalnih prava i statusa korisnika, kao i eventualnih socijalno- humanitarnih usluga ostalih institucija ili udruga.

Usluge koje se pružaju prema korisnicima  su slijedeće:

 • posjet uz razgovor i druženje, kao oblik psihosocijalne pomoći
 • pratnja do liječnika, podizanje recepta i lijekova
 • obavljanje dijela kućanskih poslova - održavanje higijene  stambenog prostora i okoliša, priprema ogrijeva
 • pomoć u održavanju osobne higijene
 • pomoć u rješavanju statusa i prava ( suradnja  sa Centrima za socijalnu skrb, s GDCK, sa zdravstvenim institucijama, udrugama)
 • mjerenje krvnog tlaka
 • mjerenje glukoze, triglicerida i kolesterola u krvi (vrši medicinska sestra)
 • pružanje pomoći u opskrbi prehrambenim proizvodima, odjeći, obući i posteljnom rublju, te poklon paketima za Uskrs i Božić.

Iskustva s terena:

Korisnici koji žive na rubnim, ruralnim dijelovima Varaždinske županije su u najvećoj potrebi za korištenjem usluga Programa jer su česte situacije gdje je mlađe radno sposobno stanovništvo iselilo i ostali su samo stari i nemoćni. Možemo navesti primjer općine Bednja gdje u mjestu Vrbno na jednom brijegu žive samo tri starije osobe do kojih je nemoguće doći kad padne snijeg i nastupe zimski uvjeti. Sretna je okolnost da imaju telefon pa smo cijelo vrijeme u kontaktu sa njima. Zbog nedostupnosti terena a i čestih odrona ceste, automobilom je nemoguć pristup korisnicima. Naše gerontodomaćice pod zimskim uvjetima pješače po nekoliko kilometara kako bi uspjele dostaviti prijeko potrebne namirnice i lijekove.

Korisnicima koji žive sami i udaljeni su od prvih susjeda, često smo jedini kontakt sa svijetom. Iako im savjetujemo da idu na smještaj, posebno u zimskim mjesecima, rijetko tko se odlučuje na to jer žele ostati u svojim domovima dokle je god to moguće.

GDCK Ivanec trenutno je u fazi izrade i prijave projekta ''Pružanje socijalnih usluga u lokalnoj zajednici'' kojim bi se zapošljavanjem pratitelja starijih osoba omogućilo obavljanje usluga prijevoza za starije osobe na području djelovanja GDCK Ivanec, a Program pomoć u kući imao bi više mogućnosti usmjeravanja sa samu važnost programa tj. pružanje usluga u kući i oko kuće korisnika. GDCK Ivanec biti će nositelj projekta, a partner uz gradove Ivanec i Lepoglavu i udruge umirovljenika Ivanec i Lepoglava, te CZSS Ivanec, biti će GDCK Donja Stubica.

Obzirom da Hrvatski Crveni križa oblikuje doktrinu prve pomoći, brine o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama, te primjeni u svim programima edukacije na području RH, i GDCK Ivanec aktivno je i provođenju brojnih edukativnih programa iz prve pomoći za različite skupine stanovništva.

Provodimo tečajeve prve pomoći za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu, sukladno Zakonu o zaštiti na radu regulirana obveza za osposobljavanje određenog broja radnika u radnoj organizaciji (po cijeni: 250 kn/radnik; više o tome na web stranicama GDCK Ivanec); tečajeve prve pomoći za vozače, te brojne druge tečajeve prve pomoći, te programe osposobljavanje za KPR/AVD tečaj osnovnih postupaka oživljavanja uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora sukladno Pravilniku o uvjetima za provođenje programa javno dostupne radne defibrilacije (NN 120/13).

Unazad nekoliko godina educirano je više od 50 djelatnika osnovnih i srednjih škola na području djelovanja GDCK Ivanec sukladno Pravilniku o postupanju odgojno-obrazovnih djelatnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima.

U cilju popularizacije prve pomoći provodimo i brojne druge aktivnosti od radionica za djecu i mlade na temu prve pomoći, razne promidžbene aktivnosti obilježavajući Svjetski dan prve pomoći, Tjedan Crvenog križa, Svjetski dan zdravlja i drugo. Promoviramo važnost prve pomoći organizacijom natjecanja ekipa prve pomoći (oko 100 sudionika), aktivni smo u vježbama zaštite i spašavanja koje organiziraju jedinice lokalne samouprave i sl. Redovito smo uz druge službe i organizacije jedan od sudionika sa svojim djelatnicima i volonterima u programu u organizaciji Jumicar Hrvatske-program prometne kulture za najmlađe. Uloga GDCK Ivanec je upoznavanje učenika s osnovama prve pomoći kroz radionicu Prva pomoć – Upomoć! Nedavno smo ovu radionicu proveli za 60 učenika OŠ Voća, OŠ Bednja i OŠ Klenovnik.

Priprema za krizne situacije. Hrvatski Crveni križ temeljna je operativna snaga sustava civilne zaštite i u svojem djelovanju stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u opravku. GDCK Ivanec osnovalo je Krizni stožer sastavljen od 11 članova koji će se narednih mjeseci educirati i uvježbavati za djelovanje u kriznim situacijama i to prije svega za pružanje prve pomoći, aktivnosti Službe traženja i pružanje psihosocijalne podrške.

GDCK Ivanec u svakoj JLSU ima jednog predstavnika Crvenog križa u Stožeru zaštite i spašavanja.

Rad s mladima također je vrlo značajna aktivnost GDCK Ivanec. Mladi se udružuju u osnovne organizacije mladeži Crvenog križa koje se organiziraju pri školama ili direktno pri društvima Crvenog križa. GDCK Ivanec broji 573 mlada člana, te 60 odraslih članova unutar obrazovnog sustava. Programi rada za mlade odnose se prije svega na provedu projekta ''Odgoj za humanost'' Projekt se temelji na usvajanju znanja i vještina koje doprinose razumijevanju humanosti i humanog djelovanja, važnosti pomaganja drugima i očuvanja vlastite dobrobiti, upoznavanja s pravima i obvezama, prihvaćanju različitosti i međusobnom uvažavanju, promicanju dobrovoljnog rada i angažmana za opće dobro u lokalnoj zajednici.

Ovakve programe GDCK Ivanec provodi uz pomoć svojih vanjskih suradnika, volontera, a unutar satova razrednika ili obilježavajući važne datume Crvenog križa.

Neizostavan dio rada s mladima su i tri razine natjecanja Hrvatskog Crvenog križa. Sadržaj natjecanja obuhvaća provjeru znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima i provjeru znanja i vještina iz pružanja prve pomoći. GDCK Ivanec već petu godinu za redom u suradnji sa OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik, organizira već 16.po redu gradsko natjecanje ekipa prve pomoći na kojem sudjeluju gotovo sve škole s našeg područja; te iz godine u godinu naše škole sudjeluju i na višim razinama natjecanja.

Aktivnosti GDCK Ivanec u Tjednu Crvenog križa:

 1. Dana 08. svibnja 2018. – održana je redovna sjednica Skupštine GDCK Ivanec. Skupština GDCK Ivanec broji 27 zastupnika od kojih 2 počasna člana Crvenog križa. Na Skupštini je sukladno Statutu GDCK Ivanec podnijeto Izvješće o radu GDCK Ivanec za 2017.g., te Financijsko izvješće za 2017.g.
 2. Dana 09. svibnja u Restoranu Ivančica u Lepoglavi organizirana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi za građane šireg lepoglavskog područja. Akciju je provela ekipa za Transfuziju Opće bolnice Varaždin. Kako ove godine slavimo značajnih 65 godina dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji HCK, interesantan je podatak da je upravo prva akcija dobrovoljnog darivanja krvi održana u Lepoglavi 1953.g.
  Tijekom 2018.g. ukupno je GDCK Ivanec prikupilo 772 doze krvi, ali je na akcijama prikupljeno 319 doza, dok su u transfuzijskoj službi prikupljene ostale 453 doze krvi.
  Pozivamo darivatelje da se odazivaju akcijama darivanja krvi prema mjestu stanovanja koje za njih organizira GDCK Ivanec. Do kraja 4 mj.og. određeno je 8 akcija darivanja krvi, a prvi puta krv je darivalo 33 ljudi.
 3. Od 10.-13. svibnja ekipa prve pomoći mladeži Crvenog križa Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti, sudjelovala je na 22. Državnom natjecanju ekipa mladih Hrvatskog Crvenog križa u Vinkovcima.
  Na natjecanju je sudjelovalo 20 ekipa, odnosno 119 natjecatelja iz cijele Hrvatske. Riječ je o osnovnoškolcima i srednjoškolcima koji su pobijedili na školskim i međužupanijskim natjecanjima.
  Ekipa prve pomoći u sastavu: Nika Pavešić, Davor Balog, Matea Jovanović, Aleksandra Stanković, Tanja Halilović i Renata Halilović, mentorica: Sanja Premec, tijekom boravka od 4 dana, a sukladno programu Natjecanja, prvog dana Natjecanja, predstavljala je Srednju školu s pravom javnosti u Maruševcu, Varaždinsku županiju, te gradove i općine s područja djelovanja GDCK Ivanec, prigodnim letcima, brošurama i suvenirima Turističke zajednice Grada Ivanca i Grada Lepoglave, te Općine Maruševec.
  Drugog dana natjecanja ekipa SŠ Maruševec, a povodom obilježavanja ovogodišnje 140 obljetnice Hrvatskog Crvenog križa, scenskim nastupom prikazala je povijest Pokreta Crvenog križa tj. bitku kod Solferina iz 1859.g. Zorni prikaz možemo zahvaliti i originalnim kostimima iz Hrvatskog narodnog kazališta iz Varaždina. U subotu, 12.05. održano je 22. Državno natjecanje ekipa prve pomoći mladeži Hrvatskog Crvenog križa. Mladi su kroz 4 radne pozicija pokazali svoja znanja i vještine u pružanju prve pomoći koja su stjecali tijekom školske godine kroz izvannastavnu aktivnost prve pomoći u svojoj školi, te na jednoj radnoj poziciji znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima. Sa ukupno osvojenih 153,50 bodova zauzeli su 9. mjesto.
  Smještaj za natjecatelje bio je organiziran u športskoj dvorani Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, koja je ujedno bila i škola domaćin, kako bismo sudionicima što više približili duh zajedništva, ali i prikazali na koji način se organizira zajednički smještaj u slučaju potrebe. Prehranu su osguravali profesionalni kuhari  -volonteri Crvenog križa, a obroci su pripremani u terenskoj kuhinji.22. Državno natjecanje mladih HCK proteklo je u ozračju 140. rođendana Hrvatskog Crvenog križa, a domaćini Gradsko društvo Crvenoga križa Vinkovci svim sudionicima i gostima osigurali su vrhunski organiziran događaj koji je još jednom pokazao snagu i zajedništvo Hrvatskog Crvenog križa.
 4. U razdoblju od 9.-10. svibnja u OŠ Donja Voća, provedene su radionice iz programa Odgoj za humanost. Radionicama su obuhvaćena 43 učenika, a provedene su na teme kojima je za cilj učenike upoznati sa okolnostima u kojima je ugrožena njihova sigurnost, a kako bi naučili pravilne načine reagiranja i samozaštite u situacijama opasnosti (Mišica Milica); radionica Što treba činiti s ciljem stjecanja dubljeg razumijevanja i razvoja osjećaja humanosti, solidarnosti i uvažavanja djece s poteškoćama u razvoju; te na temu humanosti putem koje učenici usvajaju znanja o povijesti nastanka humanitarne organizacije Crvenog križa.
  U utorak, 15. svibnja, zadnji dan tjedna obilježiti ćemo predavanjem iz prve pomoći za prosvjetne djelatnike. Cilj je pridonijeti stjecanju dodatnih znanja i vještina odgojno obrazovnih djelatnika za prepoznavanje i pojavu prvih simptoma određenih zdravstvenih stanja kod učenika.
Facebook komentari
Komentari ispod članaka ni na koji način nisu stavovi uredništva Varaždinskih vijesti te su za njih odgovorni isključivo čitatelji. Ističemo kako je stav redakcije da je zabranjeno vrijeđanje, govor mržnje te poticanje diskriminacije na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, dobi, rodnog identiteta ili spolne orijentacije. Svi komentari za koje uredništvo procijeni da su neprikladni bit će obrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim tijelima.
Povezani članci