Dovršeni ovogodišnji radovi na arheološkom lokalitetu u parku u Varaždinskim Toplicama Foto: Grad Varaždinske Toplice

Dovršeni ovogodišnji radovi na arheološkom lokalitetu u parku u Varaždinskim Toplicama

VV / Dora Kušan Špalj | 15.12.2021. u 18:00h | Objavljeno u Našim krajem

Sustavni radovi u svrhu muzeološke prezentacije arheološkog lokaliteta u parku u Varaždinskim Toplicama nastavljeni su u jesen 2021. godine, pod vodstvom Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Zbog trenutne situacije, posljednje dvije godine financijska sredstva za radove na arheološkim lokalitetima znatno su smanjena, ali zbog izuzetne važnosti lokaliteta u Varaždinskim Toplicama, Ministarstvo kulture i medija RH kontinuirano podržava i financira program Arheološkog muzeja u Zagrebu, kako bi se očuvala i prezentirala vrijedna arheološka baština naselja Aquae Iasae.

varazdinske_toplice_arheoloski_lokalitet_15122021_1.jpg

Radovi su provedeni od kraja rujna do kraja studenog na prostoru rimskog svetišta te su obuhvatili sanaciju zidova, drenažu tla, radove na opločenju oko izvorišta te opremanje lokaliteta u svrhu muzeološke prezentacije. Sanacija zidova provedena je u zapadnom dijelu svetišta, na zapadnom zidu trijema i dijelu rimskog kanala. Riječ je o prostoru koji je u rimsko vrijeme bio natkriven, ali nije bio u funkciji svetišta, već se tu nalazio potporni široki zid (za učvršćenje padine) te kanal kojim se voda skupljena u kanalima oko hramova odvodila u sustav kanalizacije.

Radovi su provedeni na istočnom zidu kanala te zapadnom zidu trijema, a s ciljem da se sačuva nađeno stanje, odnosno da se spriječi daljnje propadanje. Radovi su obuhvatili detaljno mehaničko čišćenje (od zemlje, oštećene žbuke) i ispiranje zida, popunjavanje oštećenja novim vezivnim materijalom (po sastavu sličnom rimskom) i fugiranje lica zida. Kako bi se spriječilo prodiranje vode u strukturu zida, završni red zida postavljen je na način da oborinska voda slobodno otiče s njegove površine te se kroz sustav drenaže odvodi u kanalizaciju.

varazdinske_toplice_arheoloski_lokalitet_15122021_2.jpg

Nastavak radova u ovom prostoru planira se sljedeće godine, sanacijom zapadnog zida kanala i nasipavanjem šljunka između zidova kao završna faza drenaže. Nakon dovršetka radova, privremenim nadstrešnicama pokriveni su sanirani zidovi, kako ne bi tijekom zime došlo do smrzavanja vezivnog materijala. U proljeće 2022. svi privremeni pokrovi bit će maknuti, kako bi se mogli nastaviti radovi, a većinu zidova neće više trebati pokrivati jer od njihove sanacije prošlo više od dvije godine, što je dovoljno za potpuno „sazrijevanje“ vezivnog materijala.

varazdinske_toplice_arheoloski_lokalitet_15122021_3.jpg

Drugi dio radova obuhvatio je rimsko opločenje oko termalnog izvora koje je zbog arheoloških istraživanja (2011-2017) bilo pomaknuto s originalnog položaja. Radi se o strukturi koja je postavljena prilikom gradnje svetišta u 2. st. te je obnovljena u 4. st. Radovi na vraćanju opločenja provode se u fazama (od 2017. godine), nakon dovršetka arheoloških istraživanja, učvršćenja tla te konzervatorsko-restauratorskih radova na oštećenim pločama. Kako bi se sačuvalo opločenje od smrzavanja tijekom zimskih mjeseci izrađen je projekt grijanja za koje će se koristiti toplina termalne vode.

varazdinske_toplice_arheoloski_lokalitet_15122021_4.jpg

Radovi 2021. godine provedeni su na prostoru istočno i jugoistočno od izvorišta, na isti način kao i prethodnih godina, odnosno nakon što je provedena drenaža nivelacijom gline i drenažnim cijevima, nasipan je sitni šljunak na koji dolazi metalna mreža na koju se pričvršćuju cijevi za grijanje. Prije polaganja kamenih ploča, za čiju se manipulaciju koristio bager zbog njihove težine (i do 1000 kg), na cijevi grijanja zasipan je sitni šljunak, kako bi se dobila potrebna visina ovisno o debljini pojedinih ploča. 2021. godine na taj je način vraćeno u originalni položaj oko 40 kamenih blokova.

varazdinske_toplice_arheoloski_lokalitet_15122021_5.jpg

Radovi za 2022. godinu planirani su na prostoru južno i zapadno od izvorišta, čime bi se dovršili radovi na opločenju te uspostavio sustav grijanja.

U svrhu muzeološke prezentacije lokaliteta za pokrivanje zidova rimskog izvorišta, izrađene su metalne konstrukcije (od pocinčanog željeza) s pokrovom otpornim na UV zrake, jednostavne za postavljanje tijekom zimskih mjeseci. Na sličan način izrađene su i nadstrešnice za dva kamena spomenika izložena na istočnom trijemu, a lokalitet je opremljen i novim interpretacijskim pločama s raznim podacima o istraživanju i nalazima. Svi radovi detaljno su dokumentirani, a nakon radova lokalitet i okolni prostor snimljeni su iz zraka (dronom).

varazdinske_toplice_arheoloski_lokalitet_15122021_6.jpg

- Premda je zbog trenutne situacije i ograničenih sredstava namijenjenih za očuvanje arheološke baštine, planirana dinamika radova znatno usporena posljednjih godina i radovi se ne odvijaju u skladu s planiranim rokovima, nadamo se da će uz zajedničke napore, svih zainteresiranih institucija i lokalne samouprave te uz potporu Ministarstva kulture i medija RH biti moguće u što kraćem roku realizirati planirani projekt prezentacije lokaliteta. U planu je da se povodom obilježavanja 70 godina arheoloških istraživanja u Varaždinskim Toplicama, tijekom 2023. godine, uz multimedijalnu izložbu na lokalitetu, predstavi i prezentirano rimsko svetište i kupalište - ističe Dora Kušan Špalj iz Arheološkog muzeja u Zagrebu.