Zakon o povlasticama u prometu

- | 20.11.2023. u 21:10h | Objavljeno u Pravni kutak

Zakon o povlasticama u prometu stupio je na snagu 15. studenog 2023. godine te su predmetnim propisom uređene povlastice koje pripadaju učenicima, studentima, kao i osobama s invaliditetom, a odnose se na povlastice vezane uz korištenje željezničkog, pomorskog i cestovnog prometa na teritoriju Republike Hrvatske.

Svrha je navedenog zakona gore navedenim skupinama unaprijediti kvalitetu života i uključiti ih aktivnije u život zajednice, a osobito se to odnosi na osobe s invaliditetom, uzimajući u obzir da je navedeni zakon donesen u sklopu projekta koji je dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a odnosi se na unapređenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti.

Navedenim se zakonom uvodi Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom, Europska iskaznica za osobe s invaliditetom te se dodatno regulira uređenje izdavanja Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

Gore spomenute iskaznice i parkirališna karta su vrlo važne jer se povlastice propisane novim zakonom mogu ostvariti samo uz njihovo posjedovanje, dok učenici i studenti prava temeljem navedenog zakona ostvaruje temeljem potvrde o njihovom statusu ili odgovarajućom ispravom.

Gore navedene javne isprave izdavat će se u upravnom postupku koji će biti pokretan, u pravilu, po službenoj dužnosti, iznimno na zahtjev stranke, a zakon predviđa uspostavljanje i tzv. Središnjeg registra koji bi trebao sadržavati evidenciju svih prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti, a sve stručno-tehničke poslove vezane za normalno funkcioniranje registra vodit će AKD d.o.o. (Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.).

Konačno, nekoliko riječi i o tome koje su to povlastice o kojima govori predmetni pravni propis, s osvrtom na prava osoba s invaliditetom.

Povlastice osoba s invaliditetom u željezničkog prometu odnose se na pravo na povlasticu od 75% od redovite cijene prijevozne cijene vozne karte, ali samo za četiri putovanja godišnje te je točno propisano da ta prava ostvaruju samo slijepe osobe i osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhoslijepe osobe, osobe s potpunim gubitkom sluha na oba uha, osobe s težim i teškim intelektualnim teškoćama, osobe kojima je utvrđeno oštećenje donjih ekstremiteta 70% ili više i dr. točno određene skupine utvrđene zakonom.

Pratitelji pobrojanih osoba imaju pravo na besplatnu vožnju i to u svim vrstama vlakova.

Slično je pravo propisano i za pomorski putnički prijevoz, odnosno povlastica u pomorskom prijevozu od 75% od redovite cijene vozne karte za četiri putovanje godišnje na svim linijama u pomorskom prometu odnosi se na osobe s invaliditetom s tjelesnim oštećenjem na donjim ekstremitetima od 70 % i 80 % te oštećenjem vida od 90 % oštećenja organizma kojima nije utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja te osobe na trajnoj dijalizi sa 100 % tjelesnog oštećenja kojima nije utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja.

Zakon predviđa i oslobođenje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ili prilikom produženja važenja prometne dozvole za jedan osobni automobil koji je u njihovom vlasništvu ili korišten temeljem ugovora o leasingu te je predviđeno oslobođenje od plaćanja cestarina za uporabu autocesti i objekta s naplatom za osobni automobil kojim se prevoze, ali za ostvarivanje tih prava ponovno zakon točno propisuje koje osobe isto mogu ostvariti i na koji način.

Regulirano je i pitanje korištenja prava na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto označeno znakom pristupačnosti, a koje će se pravo moći koristiti uz posjedovanje europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

Naravno da zakon ima i dio pod nazivom „Prekršajne odredbe“ koji predviđa moguće zlouporabe prava i povlastica previđenih zakonom, a za koje su prekršaje propisane vrlo visoke novčane kazne, stoga se u svakom slučaju preporuča ne zlorabiti prava koja vam ne pripadaju kako bi izbjegli novčane kazne koje za određene prekršaje dosežu visinu od gotovo 2.000,00 eura.

Označeno u