Registar stanova u privatnom vlasništvu u kojem žive zaštićeni najmoprimci Foto: VV arhiva / ilustracija

Registar stanova u privatnom vlasništvu u kojem žive zaštićeni najmoprimci

- | 6.5.2024. u 21:49h | Objavljeno u Pravni kutak

Pravilnik o registru stanova u privatnom vlasništvu u kojem žive zaštićeni najmoprimci stupio je na snagu 23. travnja 2024. godine, a donesen je na temelju Zakona o načinu izvršavanja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske iz 2018. godine.

Pod pojmom Registar smatra se registar stanova u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u kojim stanuju zaštićeni najmoprimci po osnovi bivšeg stanarskog prava i zaštićeni podstanari, a koji registar ustrojava ministarstvo nadležno za poslove stanovanja i vodi se u elektroničkom obliku.

Gore navedeni Zakon propisuje programske mjere koje se dijele u dvije temeljne skupine, ovisno o tome ostaje li osoba koja je imala status zaštićenog najmoprimca i dalje stanovati u stanu ili pak dosadašnji zaštićeni najmoprimac napušta stan, oslobađa ga od svojih stvari i stan se predaje u posjed vlasniku.

Prva programska mjera ima za cilj ukinuti zaštićenu najamninu, ali ne i lišiti dosadašnje zaštićene najmoprimce prava na dom. Istima bi se priznao status najmoprimca na stanu u kojem su dosada živjeli kao zaštićeni najmoprimci, ali sada bi se odnos sa najmodavcem regulirao temeljem odredbi Zakona o najmu stanova, odnosno najmodavac i najmoprimac bi morali nagodbom utvrditi visinu najma i neodređeno vrijeme trajanja istog.

Drugom pak je mjerom predviđeno da će se dosadašnji zaštićeni najmoprimci isplaćivati u određenom iznosu i to od strane države obzirom da će im status zaštićenog najmoprimca biti ukinut te će biti iseljeni iz stana, odnosno morat će predati stan u posjed vlasniku, dok će iznos isplaćenog iznosa ovisiti i o broju članova kućanstva; što znači da će iznos biti veći što se veći broj članova kućanstva mora iseliti iz tog stana.

Potom, treća programska mjera dovodi do ukidanja zaštićenog najma i vraćanja stana koji je oslobođen od osoba i stvari stvarnom vlasniku, ali s mogućnošću da dosadašnji zaštićeni najmoprimci usele u državni stan za koji će plaćati državnu najamninu, a biti će im omogućen i povoljniji otkup tog stana u vlasništvu Republike Hrvatske.

Četvrta programska mjera zamišljena je na način da vlasnik stana sklopi sa Republikom Hrvatskom ugovor o zamjeni stanova, tako da država na sebe preuzme stan koji je opterećen zaštićenim najmom, a vlasnik zauzvrat dobije odgovarajući stan u vlasništvu Republike Hrvatske. Nije se niti tu zaboravilo na zaštićene najmoprimce, pa bi oni sada imali mogućnost otkupiti taj stan od države pod povoljnijim uvjetima propisanima gore navedenim Zakonom.

Konačno, peta programska mjera predviđa sklapanje kupoprodajnog ugovora između vlasnika stana i države pod tržišnim uvjetima, odnosno država će u potpunosti isplatiti vlasnika stana po stvarnoj tržišnoj cijeni dok će, nakon što država postane vlasnik, isti taj stan pod povoljnijim uvjetima ponuditi na otkup zaštićenom najmoprimcu.

Da bi vlasnici stanova mogli odabrati programsku mjeru koju smatraju odgovarajućom, odnosno za sebe najisplativijom, za početak je bilo potrebno osnovati Registar stanova u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u kojima stanuju zaštićeni najmoprimci, a u koji se Registar unosi niz podataka te je rok za prijavu stana u taj Registar 15. srpnja 2024. godine.

Upravo je objavljen i Javni poziv za prijavu u Registar stanova te svi zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari i vlasnici stanova imaju pravo prijaviti stan u predmetni registar, osim ako je stan u vlasništvu države, županije, grada ili općine, odnosno ustanova osnovanih od gore navedenih tijela u kojim slučajevima prijavu nije potrebno podnositi.

Stoga ukoliko se nalazite u nekoj od gore navedenih kategorija morate obvezno isprintati Obrazac prijave koji je dostupan na webu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i imovine te prikupiti svu drugu dokumentaciju (ugovor o najmu stana ili sudsku presudu koja zamjenjuje takav ugovor i dokaz o vlasništvu nad stanom) te sve navedeno dostaviti osobno, putem e-pošte ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Ukoliko propustite rok 15. srpnja 2024. godine nećete moći ostvariti gore navedena prava.

Označeno u