Postupak nostrifikacije diplome Foto: Pexels/ilustracija

Postupak nostrifikacije diplome

- | 3.6.2024. u 21:26h | Objavljeno u Pravni kutak

Možda ste se već ranije susreli s pojmom nostrifikacije, osobito ako ste se obrazovali u inozemstvu i pitali se na koji način ostvariti priznavanje strane diplome ili druge inozemne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj.

U današnje vrijeme najnormalnije je studirati u inozemstvu, a isto tako tražiti i zaposlenje u državi različitoj od države u kojoj ste stekli formalno obrazovanje, ali pri tome se možete susresti s brojnim problemima formalne prirode.

Nostrifikacija podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju te se isto u Republici Hrvatskoj provodi na temelju odredbi Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koji je stupio na snagu 2022. godine.

Razlikujemo formalno priznavanje u koje je uključeno priznavanje pojedinih akademskih ili profesionalnih kvalifikacija, programa visokih učilišta i/ili agencija za osiguravanje kvalitete pomoću ovlaštenog tijela zadužena za priznavanje odnosno odobravanje određenih standarda i/ili vrijednosti, s obzirom na posebnu svrhu koja označava posljedice priznavanja.

Osim gore navedenog formalnog priznavanja, postoji i priznavanje individualnih kvalifikacija, iskustava učenja (primjerice akademski stupnjevi, diplome, razdoblje studiranja), a koje se vrednuju s obzirom na omogućavanje lakšeg pristupa nositeljima obrazovnih aktivnosti odnosno poslodavcima.

Govoreći konkretno o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija ključno je je li vam navedeno priznavanje potrebno za nastavak obrazovanja ili za zapošljavanje. Ako namjeravate nastaviti svoje obrazovanje u Republici Hrvatskoj (akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija) takav postupak spada u nadležnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.

Ako pak tražiti da vam se priznaju inozemne osnovnoškolske ili srednjoškolske kvalifikacije za to ćete se morati obratiti Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Konkretno je riječ o upravnom postupku nakon čije ćete provedbe, ukoliko naravno ispunjavate uvjete, dobiti upravni akt- rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija nešto je drugačije ako vam je isto potrebno za pristup tržištu rada u Republici Hrvatskoj te se postupak razlikuje je li riječ o profesiji koja je na popisu tzv. reguliranih profesija ili ne.

Primjerice ako ste doktor medicine, doktor dentalne medicine, ljekarnik koji je svoje obrazovanje završio u inozemstvu i namjeravate se sa svojim zanimanjem zaposliti u Republici Hrvatskoj morate dobro poručiti odredbe Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija koji propisuje da se u takvim slučajevima morate obratiti direktno komorama ili ministarstvima nadležnima za reguliranje zapošljavanja u određenoj struci.

Ukoliko pak ste u inozemstvu završili svoje školovanje, ali nije riječ o zanimanjima koje se u Republici Hrvatskoj smatraju tzv. reguliranim profesijama morate se obratiti agenciji nadležnoj za odgoj i obrazovanje (ako ste završili osnovnoškolsko obrazovanje, odnosno srednju školu - općeg smjera, gimnaziju ili umjetnički program), odnosno agenciji nadležnoj za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (za priznavanje stranih strukovnih programa na srednjoškolskoj razini), dok se za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija morate obratiti gore navedenoj agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Ukoliko se namjeravate upustiti u postupak nostrifikacije diplome pripremite se na pribavu brojne dokumentacije, ali i na određene materijalne troškove te vrlo dobro proučite kojem tijelu se u konkretnom slučaju morate obratiti kako bi vam postupak bio što brži i bezbolniji.

Označeno u