Ocjenjivanje državnih službenika Foto: Pexels/ilustracija

Ocjenjivanje državnih službenika

- | 1.4.2024. u 21:09h | Objavljeno u Pravni kutak

Dana 01. siječnja 2024. godine stupio je na snagu novi Zakon o državnim službenicima koji se, između ostalog, bavi i pitanjem ocjenjivanja učinkovitosti rada državnih službenika.

Vjerojatno ste svi barem jednom bili nezadovoljni radom državnih službenika ili se pak s druge strane ostali pozitivno iznenađeni proaktivnošću, entuzijazmom i znanjem pojedinih službenika ali niste znali na koji način pokuditi ili pohvaliti konkretnog pojedinca. Da bi se nagradili oni državni službenici koji su predani svom radu detaljno je osmišljen sustav ocjenjivanja i to na način da prijedlog ocjene daje neposredno nadređena osoba te se ta ocjena mora dati na uvid državnom službeniku koji se ocjenjuje koji na takvu ocjenu ima pravo dati primjedbu.

Nakon toga se takva ocjena po hijerarhijskom redu dostavlja svima koju su tom konkretnom državnom službeniku nadređeni do rukovodećeg službenika koji upravlja najvišom ustrojstvenom jedinicom; npr. ravnatelj uprave u ministarstvu koji daje konačni prijedlog ocjene čelniku tijela.

Odluku o ocjeni učinkovitosti rada pojedinog državnog službenika će donijeti čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti, a poanta ocjene je da se stvore temelji za nagrađivanje i povišice plaća državnim službenicima. Ako pak državni službenik bude ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava" to je razlog za prestanak službe po sili zakona, a ako je riječ o ocjeni "zadovoljava" isti će biti upućen na dodatno stručno osposobljavanje ili će biti premješten na drugo radno mjesto u istoj razini obrazovanja.

Najkasnije do 28. veljače se moraju ocijeniti državni službenici za prethodnu kalendarsku godinu, s time da oni službenici koji su radili manje od šest mjeseci neće biti ocjenjivani.

Ovisno o svojoj učinkovitosti u radu državni službenik može biti ocijenjen ocjenom izvrstan, naročito uspješan, uspješan, zadovoljava i ne zadovoljava. Naravno da državni službenik može izraziti svoje neslaganje sa dobivenom ocjenom na način da izjavi žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od kada mu bude dostavljeno rješenje o upravnoj stvari, a nakon toga ostaje mu mogućnost pokretanja upravnog spora.

Detalji samog postupka, kriterija i načina ocjenjivanja propisani su Uredbom o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika te su istim predviđene pojedine specifične situacije koje se mogu pojaviti u praksi, primjerice kako postupiti ako se promjeni nadređeni službenik tijekom razdoblja ocjenjivanja ili ako je državni službenik obavljao izvanredne poslove u ustrojstvenoj jedinici u koju je raspoređen.

Predmetna Uredba vrlo detaljno propisuje opće i posebne kriterije ocjenjivanja rezultata rada državnih službenika, pa se tako ovisno o opsegu planiranih i neplaniranih poslova državnog službenika, treba voditi računa o tome koliko djelotvorno službenik obavlja poslove, koliko je točan, precizan i pouzdan u obavljanju poslova, pridržava li se rokova i koliko je učinkovit u radu.

Naravno da je svaki posao specifičan pa tako osim općih kriterija za ocjenjivanje državnih službenika treba voditi računa i o specifičnosti pojedinog radnog mjesta te prilikom ocjenjivanja voditi računa o stupnju inovativnosti, kreativnosti, njegovo pisanom i usmenom izražavanju, komunikacijskim vještinama i sposobnosti rada u timu.

Uredba predviđa i tzv. osobno ponašanje državnog službenika i poštivanje službene dužnosti i to na način da se osobno ponašanje ocjenjuje tako da se prati odnos državnog službenika prema radu, prema građanima, prema nadređenima i suradnicima, prati se poštuje li državni službenik radno vrijeme, pohađa li program izobrazbe sukladno obvezama i kakav ima odnos prema izobrazbi.

Nadamo se da će ovaj sustav koji je vrlo detaljno razrađen spomenutom Uredbom potaknuti državne službenike na kvalitetno i učinkovito izvršavanje svojih službenih zadaća te utvrditi koliko isti uistinu doprinose u obavljanju poslova, a sve kako bi oni najbolji u svojem poslu biti adekvatno nagrađeni.

Označeno u