Turistička zajednica grada Varaždina objavila poziv za kućice na „Trgu tradicijskih obrta“

VV | 29.1.2023. u 11:28h | Objavljeno u Društvo

Turistička zajednica grada Varaždina objavljuje poziv za iskazivanje interesa za korištenje prodajno-prezentacijskih kućica na Trgu tradicijskih obrta u Varaždinu. Poziv se raspisuje za pet prodajno-prezentacijskih kućica.

Postavljen s ciljem očuvanja i prezentacije tradicijskih vrijednosti Varaždina, kroz svoje dvadesetogodišnje djelovanje Trg tradicijskih obrta postao je nezaobilazna turistička lokacija.

Trg je smješten na proširenju Uršulinske ulice i otvoren je od travnja do listopada, a sukladno vremenskim uvjetima te prema potrebi i u ostalim mjesecima. Planirano radno vrijeme Trga tradicijskih obrta je svakodnevno osim ponedjeljka, a točna satnica utvrdit će se zajedno s novim korisnicima.

Prodajno-prezentacijske kućice daju se na korištenje bez naknade, a s odabranim korisnikom potpisat će se Ugovor kojim će se precizirati svi elementi suradnje kao i mjere u slučaju nepoštivanja istih.

I. Poziv se upućuje proizvođačima predmeta tradicijskih obrta registriranim na području Varaždinske županije:

Licitarski proizvodi, keramičarski proizvodi, lončarski proizvodi, drvene igračke, tradicijski predmeti od kože, pamuka, lana, vune, čipke, metala, stakla, tradicijski nakit, tradicijske slastice i slično.

II. Prijava na Poziv treba sadržavati sljedeću dokumentaciju:

  1. popunjeni obrazac TTO/2023

(Obrazac je moguće podići u Turističkom uredu TZG Varaždin, I.Padovca 3 ili preuzeti OVDJE),

b. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ne stariji od tri mjeseca od dana objave ovog Poziva (27.1.2023.) – može se dostaviti neovjerena kopija

c. dokaz o nepostojanju nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Varaždinu (Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Trg slobode 12/I),

d. popis i fotografije proizvoda za izlaganje odnosno prodaju na Trgu tradicijskih obrta.

III. Uz obavezne elemente iz točke II posebno će se vrednovati sljedeći kriteriji:

  1. kompatibilnost asortimana s tradicijskim proizvodima – replika tradicijskog proizvoda ili izrada proizvoda na tradicijski način,
  2. vlastita proizvodnja i mogućnost prezentacije izrade proizvoda (segmenta proizvodnje),
  3. mogućnost dostupnosti izvan radnog vremena po prethodnoj najavi organizatora

IV.  Način dostave prijava i rok za dostavu prijava:

Prijave se šalju preporučeno na adresu Turistička zajednica grada Varaždina, I. Padovca 3, 42000 Varaždin, ili se mogu predati osobno u Turističko informativnom centru, I. Padovca 3.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom “Trg tradicijskih obrta – iskazivanje interesa za korištenje kućice”.

Rok za dostavu prijava je 20. veljače 2023. godine, do 12 sati.

V. Komisija za odabir ponuda TZG Varaždina izvršiti će pregled pristiglih ponuda i odabrati novog korisnika u roku od 7 radnih dana od završetka Poziva.

Korisnik će se objaviti na službenim stranicama Turističke zajednice grada Varaždina, www.visitvarazdin.hr.

S odabranim korisnikom sklopit će se Ugovor najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana objave rezultata Poziva.

VI. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

VII. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj Poziv u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

OBRAZAC ZA PRIJAVU – TTO 2023.