Srijeda u Muzeju: Što su otkrila arheološka istraživanja na Ivanščici i Kalniku? Foto: GMV

Srijeda u Muzeju: Što su otkrila arheološka istraživanja na Ivanščici i Kalniku?

Varaždinske vijesti | 22.10.2023. u 18:00h | Objavljeno u Društvo

U sklopu Srijede u Muzeju, koja se održava 25. listopada u palači Herzer, govorit će se o rezultatima pregleda dijela brdskog područja u Varaždinskoj županiji dosad uglavnom nepoznatog u arheološkom smislu.

Riječ je o istočnom dijelu Ivanščice i sjevernom dijelu Kalnika, na kojima su u novije vrijeme provedena višekratna rekognosciranja. Ciljevi terenskih obilazaka bili su pregled i dokumentiranje geoloških i arheoloških podataka vezanih uz dvije visinske srednjovjekovne utvrde, za koje su osnovni podaci prikupljeni iz literature. Prve podatke o utvrdi Mlaka na Ivanščici objavio je Krešimir Regan 2017., dok kraći spomen utvrde Starec na Kalniku 1905. donosi Fran Gundrum Oriovčanin u časopisu Planinar.

Uz temeljitiji pregled ovih dviju utvrda, cilj je bio i ubicirati te provjeriti objekt uočen na ortofoto snimci iz 1968. godine. Nakon što je objekt pregledan i dokumentiran, upisan je u kartu srednjovjekovnih visinskih utvrda Županije pod imenom Ivanovec. Utvrde Mlaka i Ivanovec, obje na Ivanščici, s obzirom na položaj, obrambenu koncepciju, način i materijale gradnje, kao i okvirno datiranje u razdoblje od 13. do 15. stoljeća, pokazuju karakteristike srednjovjekovnih visinskih drveno-zemljanih utvrda.

Pregledima objekta Starec na Kalniku, na dvama od triju vrhova uočeni su, iako vrlo skromni, ostaci kamenih struktura. Po načinu gradnje, debljini obodnog zida i strateškom položaju, kamena utvrda ima karakteristike burga, podignutog vjerojatno u 13. stoljeću. Njegove tlocrtne naznake upućuju na složeniji, dvodijelni obrambeni objekt, no više podataka svakako bi pružila arheološka istraživanja, koja bi valjalo provesti i na Mlaki i na Ivanovcu te ovim specifičnim objektima odrediti mjesto u mreži srednjovjekovnih obrambenih objekata.

Nakon što su obrađeni terenski arheološki i geološki podaci, provedeno je i arhivsko istraživanje jer je svaka od ovih utvrda i jezgra određenoga povijesnog okruženja.

Predavanje su pripremili: arheologinja i umirovljena muzejska savjetnica u GMV-u Marina Šimek, arheologinja i viša stručna suradnica-konzervatorica Martina Matijaško te Dubravko Šincek, suradnik u brojnim speleološkim, florističkim i arheološkim istraživanjima na području sjeverozapadne Hrvatske.

Program počinje u 19 sati, a ulaz je besplatan.

O predavačima:

Marina Šimek, umirovljena muzejska savjetnica, u Gradskom muzeju Varaždin četiri desetljeća bavila se arheološkim istraživanjima i bila voditeljica arheoloških zbirki. Podjednako se bavila arheologijom pretpovijesnih, kao i povijesnih razdoblja do ranog novog vijeka. Na području arheologije aktivna je i nakon umirovljenja, pa povremeno sudjeluje ili vodi istraživanja, sa suradnicima provodi terenske preglede i objavljuje stručne radove.

Martina Matijaško diplomirala je arheologiju, povijest i muzeologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bila je višegodišnja suradnica Arheološkog odjela Gradskog muzeja Varaždin. Radi u Konzervatorskom odjelu u Varaždinu kao viši stručni suradnik – konzervator za nepokretna kulturna dobra. Posebno polje interesa joj je utvrdno graditeljstvo kasnog srednjeg i ranog novog vijeka.

Dubravko Šincek po struci je geotehničar i rudar. Bavi se speleološkim i florističkim istraživanjima i jedan je od najboljih poznavatelja brdskog dijela sjeverozapadne Hrvatske. Autor je knjige Biljni svijet Ivančice i Ravne gore te koautor knjiga Botanički važna područja Hrvatske i Đurđevečki peski. Niz godina bio je suradnik Arheološkog odjela GMV-a u arheološkim istraživanjima i rekognosciranjima.