Online radionica “Etičke dileme” od 18. do 22. listopada

Varaždinske vijesti | 9.10.2021. u 09:00h | Objavljeno u Društvo

Online radionica “Etičke dileme” - stvaranje glitch umjetnosti korištenjem permisivno licenciranog izvornog video materijala, koristeći alate otvorenog koda održat će se od 18. do 22. listopada od 18 do 20 sati.  Radionicu će voditi Ian Keaveny aka Crash-Stop te je besplatna uz obaveznu registraciju. Rok za registraciju je 11. listopada do 20 sati.

Ovaj petodnevni niz radionica namijenjen je primarno korisnicima_cama Linux i Windows sustava, no moguće ih je uz određene prilagodbe primijeniti i pri radu s Mac sustavom.

Fokus radionice je na slobodnom i permisivno licenciranom softveru, hardveru i stvaralaštvu kako je definirano u sljedećem manifestu: Izjava o misiji Libre Planet.

Cilj ove radionice je korištenje alata otvorenog koda i videa iz copyleft, creative commons i javne domene kao uvod u niz tehnika glitch umjetnosti, jezik i filozofiju greške u video umjetnosti, kako bismo na koncu stvorili gotova video djela koja se mogu izložiti online, ali i u fizičkom prostoru.

Nakon svakog termina polaznici_e dobivaju set zadataka, s fokusom na dnevnoj temi, a kako bi kreirali djela koja će biti predstavljena u tijeku radionice te na završnoj skupnoj izložbi u prostoru računalnog muzeja PEEK&POKE u Rijeci.

Ian Keaveny aka Crash-Stop
Odustao sam od tradicionalnih medija nakon što sam preuzeo fotografije s jeftine digitalne kamere i postao fasciniran slučajno nastalim greškama. Moj rad je baziran u tjeranju softvera, hardvera i kodeka da funkcioniraju na načine za koje nisu namijenjeni, kroz hex uređivanje, sonifikaciju, krivu interpretaciju, izmjenu električnih sklopova (circuit-bending) i eksploataciju hardverskih grešaka starih računala u kombinaciji s krivim i zastarjelim operativnim sustavima. Osim osobnih videa koristim i materijale nađene na VHS-u, nijeme filmove s isteklom vlasničkom licencom, institucionalne informativne videe, oglase sa satelitske televizije i snimke modernih političara. Internet komentiram, koristim kao izvorni materijal i kao okruženje za rad. Koristim i podržavam softver otvorenog koda a svoja djela objavljujem pod creative commons licencom CC BY-NC-SA 4.0.

više o programu: formatc.hr/fubar-2021-workshop

poveznica za prijave: cloud.formatc.hr/apps/forms/EG7m3YzLGNfHdio9