Najava sniženja razine vode u akumulaciji HE Varaždin radi pregleda dovodnog kanala Foto: ilustracija

Najava sniženja razine vode u akumulaciji HE Varaždin radi pregleda dovodnog kanala

Varaždinske vijesti | 19.2.2022. u 11:04h | Objavljeno u Društvo

U razdoblju od 20. veljače do 10. ožujka 2022. planira se sniženje razine vode u akumulaciji HE Varaždin radi pregleda dijelova objekata koji su stalno pod vodom, posebice početnog dijela dovodnog kanala.

Programom pražnjenja, pregleda i punjenja dovodnog kanala definirano je sniženje razine vode do 185,50 m n.m., odnosno za 5 metara od prosječne razine vode u normalnim pogonskim uvjetima, tako da će se u dovodnom kanalu dužine 7,2 km isprazniti samo njegova početna dionica (približno 800 metara).

U takvim uvjetima akumulacijsko će jezero biti većim dijelom ispražnjeno, a tečenje vode odvijat će se uglavnom u matici rijeke unutar akumulacije, što su uvjeti slični kao pri redovitom godišnjem pregledu i sanaciji obloge nasipa
akumulacije koji se obavljaju svake godine u mjesecu rujnu.

U vrijeme sniženog vodostaja, dotok u akumulaciju HE Varaždin propuštat će se kroz pokretnu branu u staro korito rijeke Drave. Snižavanje razine vode u akumulaciji provodit će se postupno u nekoliko koraka kako bi se ostvarile što sporije promjene razine vode i dodatno omogućilo upravljanje utjecajima na okoliš.

Ukoliko se ispune svi potrebni uvjeti, postupno snižavanje razine vode započelo bi od 20. veljače 2022., a planirane aktivnosti do uspostave normalne razine u akumulaciji trajale bi, ovisno o tijeku pregleda i zatečenom stanju obloge nasipa, predvidivo oko 10 dana.

Informacije o eventualnim promjenama u odnosu na planirane termine bit će objavljene na stranicama HEP-Proizvodnje: www.hep.hr/proizvodnja/novosti/9.