Elektrostrojarskoj školi odobren još jedan europski projekt vrijedan gotovo milijun kuna

V.V. | 13.9.2017. u 10:07h | Objavljeno u Društvo

Projekt Elektrostrojarske škole pod nazivom „PAMETNO (ZA)RADI ZA SVOJU ODRŽIVU BUDUĆNOST - INTEGRATIVNO POUČAVANJE FINANCIJSKE I DRUGIH PISMENOSTI“ je uspješno prošao fazu procjene kvalitete te je odobren za financiranje u okviru Europskog socijalnog fonda u iznosu od 995.527,69 HRK.

Osnovna svrha projekta je unaprijediti kapacitete i međusektorsku suradnju Elektrostrojarske škole i Osnovne škole Tužno za integrativno poučavanje financijske i drugih pismenosti u okviru školskog kurikuluma.

Projektni partneri su:

 • Osnova škola Tužno
 • Mari d.o.o. (tvrtka iz Varaždina čija je osnovna djelatnost pružanje kompletnog paketa usluga s područja računovodstva, poreznog i kreditnog savjetovanja te izrade ekonomskih i financijskih analiza/izvještaja)
 • SVIMA (udruga sa sveobuhvatnim iskustvom u razvoju programa za jačanje ključnih kompetencija djece i mladih u okviru izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja/neformalnog obrazovanja)

Na temelju međusektorske suradnje, u okviru projekta razradit će se i pilotirati novi kurikulum s (radnim) nazivom „Pametno (za)radi za svoju održivu budućnost“ za obrazovne cikluse od IV. razreda osnovne škole do I. razreda srednje škole. Novi kurikulum bit će zasnovan na integrativnom poučavanju financijske pismenosti s elementima:

 • čitalačke pismenosti
 • medijske pismenosti 
 • prirodoslovne pismenosti kroz poveznicu s elementima održivog razvoja (energetska učinkovitost, uštede u kućanstvu, racionalno postupanje s otpadom, uporaba iskorištenih materijala, održivi izvori energije, pametni gradovi/pametne lokalne zajednice, zeleno gospodarstvo/cirkularna ekonomija i sl.)

Prije same razrade novog kurikuluma, nastavno osoblje Elektrostrojarske škole i Osnovne škole Tužno unaprijedit će svoje kompetencije kroz:

 • stručno usavršavanje iz područja financijske pismenosti (Inovativni didaktičko-metodički pristupi za financijsko opismenjavanje učenika; Recentni standardi/proizvodi/usluge u financijsko- računovodstvenom i bankarskom sektoru; Alternativni oblici financiranja za planiranje/upravljanje financijama u kontekstu: obitelji i doma, obrazovanja i posla, društva/lokalne zajednice)
 • stručno usavršavanje iz elemenata čitalačke i medijske pismenosti koji su bitni za suvremeno poučavanje financijske pismenosti
 • studijski posjet u Škotsku (škotske organizacije i obrazovne ustanovi koje provode inovativne/međusektorske programe za povećanje financijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola).

Za potrebe izvedbe novog kurikuluma, ciljano će se izraditi i nastavni materijali u e-obliku te Otvoreni digitalni repozitorij koji će omogućiti sustavno upravljanje objavljivanja, pristupa i pohrane nastavnih e-materijala i radova učenika.

U zadnjoj fazi provedbe projekta, novi kurikulum pilotirat će se na sljedeće načine:

 • u Elektrostrojarskoj školi kroz pilot-fakultativni predmet za učenike I. razreda srednje škole
 • u Osnovnoj školi Tužno kroz izvannastavne aktivnosti za učenike od IV.-VIII. razreda osnovne škole
  putem terenske/iskustvene nastave na otoke Visu koja će biti organizirana za učenike Elektrostrojarske škole i Osnovne škole Tužno – izvedba iste nastave bit će zasnovana na međusektorskoj suradnji i konkretnim primjerima održivog razvoja otoka Visa (u poučavanju će sudjelovati stručnjaci iz udruge SVIMA , Mari d.o.o. te članovi lokalne zajednice otoka Visa)
 • za učenike ostalih osnovnih i srednjih škola iz Varaždinske županije u okviru aktivnosti „Centra izvrsnosti Varaždinske županije za hrvatski jezik“ koji djeluje u Elektrostrojarskoj školi – kroz ciljane radionica analize i mini-produkcije TV reklama za financijske/bankarske proizvode i usluge „Osmisli svoju (protu)reklamu“.