Unuka tužila djeda i baku zbog alimentacije koju ne plaća otac Foto: Ilustracija

Unuka tužila djeda i baku zbog alimentacije koju ne plaća otac

I.K./Varaždinske vijesti | 12.9.2019. u 19:47h | Objavljeno u Crna kronika

Baka Anku i djed Krunoslav H. iz Ludbrega, umirovljenici s mirovinama od 2.300 i 3.500 kn, dužni su, prema presudi varaždinskog Općinskog suda, plaćati na ime uzdržavanja unuci 600 kn mjesečno, počevši od dana podnošenja tužbe pa nadalje, odnosno dok za to budu postojali zakonski uvjeti, time da su dospjele, a neisplaćene obroke uzdržavanja dužni platiti odjednom, u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude, i to s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja na dospjele.

Tužbu protiv bake i djede po ocu mlt. tužiteljica podnijela je u prosincu prošle godine, navodeći da je sudskom presudom njenom ocu Igoru H. naloženo plaćanje njezinog uzdržavanja, i to 1.256,42 kn umjesto 828,97 kn mjesečno, počevši od 8. svibnja 2017. godine pa nadalje dok za to budu postojali zakonski uvjeti.

Prema navodima u tužbi, otac maloljetne tužiteljice dobrovoljno ne podmiruje mjesečne iznose uzdržavanja pa je pravomoćna i ovršna presuda dostavljena na izravnu naplatu Fini. Opisujući financijsku situaciju u kojoj se nalazi, tužiteljica je ukazala da je njena majka bila prisiljena zatražiti pomoć Centra za socijalnu skrb te joj je na ime izdataka za školske knjige dana 21. studenoga 2018. godine Centar izvršio uplatu na račun u iznosu od 1.000 kn. Nasuprot tome, tuženici su baka i djed tužiteljice, koji su umirovljenici, ujedno i vlasnici nekretnina, koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa sinom Igorom i kćerkom, a oboje djece su zaposleni.

Maloljetna tužiteljica posebno je ukazala da su tuženici u smislu čl.288. Obiteljskog zakona u obvezi doprinositi za njeno uzdržavanje iz razloga što njihov sin Igor ne ispunjava svoju zakonsku obvezu i stoga podnosi ovu tužbu.

Dajući odgovor na tužbu Anka i Krunoslav predložili su odbiti tužbu kao neosnovanu i neutemeljenu. Ukazali su na okolnost da su svjesni da su kao baka i djed u skladu sa zakonskim odredbama, dužni podmirivati obvezu uzdržavanja, ali samo u slučaju da njihov sin ne podmiruje svoje obveze. Kako njihov sin uredno podmiruje svoje obveze ova tužba je, po njima, neosnovana. Ipak, priznali su da prema obračunu postoji još dug od 5.361,90 kn, ali će se naplatiti putem ovrha koje su u tijeku i provode se na računu Igora.

Majka i z.z. mlt. tužiteljice navela je da su se otac tužiteljice i ona razveli 2004. godine, od kada malodobna tužiteljica živi sa njom, a otac djeteta je obveznik plaćanja mjesečnog uzdržavanja. Otac djeteta neredovito plaća uzdržavanje i o tome ima evidencije od 2010. godine pa do danas. Pojasnila je kako otac povremeno redovito plaća alimentaciju, a povremeno uopće ne plaća ili ju plaća neredovito. Zbog toga je na ovome sudu malodobno dijete zastupano po njoj, bilo prisiljeno pokrenuti tri ovršna postupka. U odnosu na prvi ovršni postupak svi utuženi iznosi u cijelosti su namireni. U odnosu na drugu ovrhu ona se trenutno nalazi na drugom mjestu namirenja, a u odnosu na treći. ovršni postupak on je u fazi žalbe i još uvijek nije počelo namirenje po njemu. Tijekom 2016. godine otac je plaćao samo zaostatke po ranijim ovršnim postupcima međutim, nije plaćao redovitu alimentaciju. Tijekom 2019. godine otac djeteta alimentaciju je plaćao redovito od siječnja do svibnja 2019. godine. Međutim, od svibnja 2017. godine pa do kraja 2017. godine uopće nije platio zaostatke alimentacije.

Tijekom postupka i tuženici zakonska zastupnica tužiteljice u spis su dostavili vlastite obračune visine duga, ali na izričit upit suda niti jedna stranka nije bila spremna predujmiti troškove za provođenje knjigovodstveno financijskog vještačenja, kako bi se visina duga utvrdila po stručnoj osobi.

Uzimajući u obzir okolnost da sami tuženici nedvojbeno priznaju postojanje duga s osnova neplaćene alimentacije (međutim njihov prikaz visine duga različiti od prikaza koji da je zakonska zastupnica tužiteljice), kao i da razlog za predmetno ne postupanje oca nije relevantan za utvrđivanje obveze bake i djeda, već je jedino bitno da li on ispunjava svoju obvezu uzdržavanja, sud je zaključio kako su ispunjeni uvjeti iz čl. 288. st. 2. ObZ-a da se obveže djeda i baku po ocu na plaćanje takvog uzdržavanja.

S obzirom na prihode tuženika, koji su prosječno ukupno mjesečno iznosili 5.819,45 kn, sud je zaključio kako su tuženici u mogućnosti doprinositi za uzdržavanje mlt. tužiteljice, svoje unuke, mjesečnim novčanim iznosom od ukupno 600 kn.

 

Označeno u