Poziv na akciju „Maturanti, doprinesimo Desetljeću sigurnosti cestovnog prometa“

S.K. | 28.4.2017. u 18:18h | Objavljeno u Crna kronika

U cilju sigurnosti i zaštite mladih u prometu, Strojarska i prometna škola organizira edukativno – preventivnu akciju „Maturanti, doprinesimo Desetljeću sigurnosti cestovnog prometa“. Akcija je namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola u Varaždinskoj županiji, a adržat će se povodom Dana maturanata, u petak 5. svibnja u 11 sati na II. katu nove zgrade škole.

Kako bismo potaknuli maturante naše županije na ozbiljnost njihova ponašanja u prometu tijekom Dana maturanata kada su najugroženija skupina u prometu, te kako bismo produbili njihova shvaćanja o sigurnosti upravljanja motornim vozilima, edukacija će obuhvatiti predavanja, demonstraciju spašavanja prilikom prometne nesreće i simulaciju očevida te domonstraciju simulacije vožnje motocikla.

Program aktivnosti:
10:45 – 11:00 Okupljanje sudionika
11:00 – 11:10 Pozdravna riječ ravnatelja škole te predstavnika Varaždinske županije i Grada Varaždina
11:10 – 11:20 Podjela nagrada povodom Dana ljubaznosti - Strojarska i prometna škola i PU varaždinska
11:20 – 11:35 Projektna nastava usmjerena na sigurnost učenika u prometu – predavanje, Danijel Posavec, PU varaždinska
11:35 – 11:55 Podizanje razine svijesti o opasnostima u cestovnom prometu – predavanje, Danijel Posavec, PU varaždinska
11:55 – 12:10 Kako se spasiti iz auta koji tone – predavanje, Danijel Posavec, PU varaždinska
12:10 – 12:15 Demonstracija spašavanja prilikom prometne nesreće – najava, Siniša Horvat, Strojarska i prometna škola
12:15 – 12:45 Demonstracija spašavanja prilikom prometne nesreće – Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, u dvorištu škole
Simulacija očevida prilikom prometne nesreće – PU varaždinska, u dvorištu škole
Demonstacija simulatora vožnje motocikla – PU varaždinska, u dvorištu škole