ŽUPANIJSKI HNS "Podržat ćemo Proračun Varaždinske županije jer je u fokusu kvaliteta života naših građana"

VV | 28.11.2023. u 16:22h | Objavljeno u Aktualno

Povodom sutrašnje sjednice Skupštine Varaždinske županije HNS - liberalni demokrati poslali su priopćenje u kojem ističu da će podržati proračun Varaždinske županije za 2024. godinu.

- Prijedlog proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu garancija je provođenja projekata u čijem fokusu se nalazi kvaliteta života naših građana i zato ćemo ga podržati! - rečeno je na press konferenciji na kojoj su sudjelovali Krunoslav Lukačić, predsjednik Županijske organizacije HNS-a i Marijan Škvarić, predsjednik kluba vijećnika HNS-a u Skupštini Varaždinske županije.

Početkom konferencije, još jedanput su se prisjetili nedavno preminulog vijećnika HNS-a u Skupštini Varaždinske županije, Zorana Kunića.

- Najprije moram još jednom sa izrazitom tugom spomenuti da nas je nakon teške i kratke bolesti napustio prije svega prijatelj, a onda i kolega županijski vijećnik, Zoran Kunić. Zoran  je predano zastupao interese građana Varaždinske županije, posebno ludbreškog kraja – napomenuo je Lukačić. Preminulog vijećnika Zorana Kunića u Skupštini Varaždinske županije zamijenit će upravo Krunoslav Lukačić.

- Kao predsjednik HNS-a Varaždinske županije aktivirao sam mandat kako bi nastavio predano zastupati interese žitelja Varaždinske županije, a moji stavovi o županijskim projektima, koje sam zastupao i u kampanji 2021. godine, su oduvijek jasni - čovjek u centru svega - rekao je Lukačić. Također, spomenuo je rješenje problema bala, koje je HNS odavno pokrenuo, ali nažalost bio opstruiran sa svih strana i razina vlasti.

- Nikada nismo odustali od rješavanja tog problema te smo se i sad aktivno uključili u rješavanje istog. Saborski zastupnik Štromar aktivno je sudjelovao u traženju modela koji će građane i Grad Varaždin dovesti do brzog rješavanje tog problema uz minimalni trošak, i mislim da je u tome uspio, a također bih zahvalio premijeru i Vladi koji su osigurali financijska sredstva - istaknuo je.

Osvrnuo se i na županijske projekte, koji doprinose kvaliteti života građana naše županije te je istaknuo projekte u zdravstvu i školstvu, a posebno je istaknuo program za koji se HNS izrazito zalagao, a odnosi se na stipendije za doktorske studije, ali i županijski program energetske učinkovitosti i javni poziv koji je u tijeku.

- Osigurali smo sredstva za mlade obitelji koji su u fazi izgradnje obiteljske kuće i koji ne mogu aplicirati na javne pozive Fonda za zaštitu okoliša. Oni za ugradnju dizalice topline mogu iskoristiti subvenciju županije u iznosu od 1.000€, a na javni poziv za sredstva za tu mjeru i mjere subvencioniranja dokumentacije za ugradnju sustava OiE mogu još uvijek aplicirati jer je ostalo oko 25% predviđenih sredstava - navodi Lukačić. Spomenuo je i investicije u cestovnu infrastrukturu, a posebice je istaknuo projekt brze ceste Varaždin - Lepoglava – Krapina, kao i početak pripreme projektne dokumentacije za obilaznicu Cestica – Petrijanec – Sračinec , ali i investicije u sanaciju županijskih i lokalnih cesta te klizišta.  Zaključio je kako će vijećnici HNS-a u Skupštini Varaždinske županije podržati proračun za 2024. godinu, ali i da nije zadovoljan dinamikom projekta županijskog linijskog prijevoza.

- Na ovome ću inzistirati i očekujem da će barem u testnom obliku početi funkcionirati od slijedeće školske godine, jer smatram da on utječe na sve grane gospodarstva ali i generacijama naših građana od školaraca do umirovljenika.   

Uz Krunoslava Lukačića, na konferenciji je izlagao i Marijan Škvarić, predsjednik kluba vijećnika HNS-a u Skupštini Varaždinske županije. Škvarić se osvrnuo na projekte u provedbi u 2023. godini i na predloženi proračuna za 2024. godinu.

- Kada govorimo o Prijedlogu proračuna Varaždinske županije za 2024. i projekcijama za 2025. 2026. godinu, kao temeljnom strateškom dokumentu županije, stav HNS-a je da će se temeljem istog omogućiti i daljnje ulaganje u razvoj zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta, društvenih aktivnosti i poticati kapitalna ulaganja koristeći sredstava iz fondova EU. Prihodovna strana u iznosu od 174 milijuna eura morala se planirati u izuzetno promjenjivim i rizičnim okolnostima poput prebacivanja Opće bolnice Varaždin na državu, korekcija i zakonskih izmjena u politikama plaća i poreza, manji višak prihoda… Kod rashodovne strane moralo se voditi računa o nastavku kapitalnih investicija. Mišljenje je HNS-a da se ogromna sredstava koja su se ulagala u bolnicu treba usmjeriti u Domove zdravlja. Treba voditi računa i o povećanim izdatcima za i otplatu kredita – naglasio je Škvarić.

Škvarić je i naglasio sudjelovanje HNS-a u kreiranju proračuna, programskim prijedlozima, od čega valja istaknuti dodjeljivanje financijske potpore doktorandima u iznosu od 1.500 eura, povećanje potpora u poljoprivredi za 20 % te mogućnost potpora za LAG – ove, produženi boravak u osnovnim školama, kao i potpore za energetsku učinkovitost.