Zaštite prava ili svjesnog i zlonamjernog nanošenja štete iz osobnih i osvetničkih razloga?

vv | 12.11.2021. u 10:34h | Objavljeno u Aktualno

Više od polovice zaposlenika Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, njih 62, potpisalo je dopis varaždinskom županu Anđelku Stričaku, predsjednici Upravnog vijeća ZJZ Željkici Hanžek Paska i pročelnici Upravnog odjela  za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i branitelje u kojem izražavaju svoje nezadovoljstvo RTL-ovom emisijom „Potraga" potaknutoj radnim sporom, koji vodi zaposlenica Zavoda Alema Ježić od 2019., kada je razriješena s mjesta  voditeljice Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju ZJZ-a, ali se zapravo više bavi ravnateljem i Zavodom.

ocitovanje-5.jpg

-U emisiji, emitiranoj 5. studenog, prezentirane su određene činjenice u vezi Zavoda na izrazito tendenciozan i pristran način, čime se šalje iskrivljena, nerealna i vrlo štetna predodžba o radu jedne zdravstvene ustanove. Time se, nažalost, obezvrjeđuje rad Zavoda od strane jedne medijske kuće, što je nedopustivo s obzirom na ulogu i značaj Zavoda u sustavu zdravstvene zaštite, a da o doprinosu Zavoda u uvjetima sprječavanja širenja pandemije protiv bolesti COVID -19 i ne govorimo, stoji u dopisu te traži poduzimanje „svih zakonski raspoloživih mogućnosti u cilju zaštite reputacije Zavoda“.

Pitajući se je li emitirana emisija nastala zbog zaštite prava ili svjesnog i zlonamjernog nanošenja štete iz osobnih i osvetničkih razloga,  ukazuju da je nakon razrješenja Aleme Ježić s voditeljske funkcije Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju, uslijedila „čitava serija prijava i tužbi protiv ravnatelja Marina Bosilja i Zavoda, što zasigurno nije slučajnost“, ali i ukidanje određenih materijalnih prava, koje su imali zaposlenici, kao i razna sudska sporenja.

-Nesporno je da svaki radnik ima pravo na zaštitu te, ukoliko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo, ima ga pravo i štititi, no postavlja se pitanje: kakve veze ima zaštita prava A. Ježić s radom Marina Bosilja u Medicinskoj školi ili obnašanjem načelničke funkcije u općini? Naravno, da nikakve, no vrlo je indikativno da to pitanje postaje aktualno upravo nakon razrješenja A. Ježić, ukazuje se u dopisu te napominje da ravnatelj  nije ni izdaleka jedini zaposlenik koji je predavao u školi.

Untitled-1.jpg

Nadalje, potpisnici se pitaju kakve veze ima razrješenje A. Ježić i zaštita njenog prava s dodacima na ukupan staž kao jednim od materijalnih prava utvrđenih Pravilnikom o plaćama i materijalnim pravima radnika, to tim više što je potonji dokument usvojen čak devet godina prije imenovanja Bosilja ravnateljem, a primjena je započela je dvije godine prije njegovog imenovanja.

-No vrlo brzo nakon razrješenja Ježić, Ministarstvo financija zaprima prijavu protiv Zavoda kojom se traži proračunski nadzor u pogledu isplate plaća. Provedenim nadzorom, utvrđuje se da ne postoji zakonska osnova za isplatu navedenog dodatka te da je u razdoblju za koje je proveden nadzor na ime obračuna plaća proračun oštećen za oko 750.000 kn, navodi se u dopisu te pita  „kako je moguće oštetiti nekog ili nešto za ono što nikad niste ni primili, odnosno kad je to Zavodu i iz kojeg proračuna doznačeno 750.000 kn, a da Zavod ta sredstva nije utrošio namjenski, već za isplatu plaća“ .

Kako se pojašnjava, sporni dodaci na staž, koje su dobivali radnici Zavoda, isplaćivani su iz prihoda koje je Zavod ostvario temeljem ugovornih odnosa, a ne iz proračuna, tako da je razumljivo da  nema niti zahtjeva za povratom sredstava.

-Na žalost, ovakav stav Ministarstva financija, koji je svakako bilo potrebno detaljnije obrazložiti i argumentirati, samo je izvrsno poslužio pojedinim osobama za zlouporabe u cilju diskreditacije ravnatelja Bosilja, a konačan rezultat toga je šteta koja je nanesena radnicima Zavoda koji su zbog stvorene negativne atmosfere u javnosti upravo djelovanjem dotičnih osoba, ostali su bez dijela plaće koji se odnosi upravo na navedene dodatke, upozoravaju.

Zahvaljujući bivšem ravnatelju ZJZ-a Draženu Jagiću, Alema Ježić dobila je ugovor o radu kao voditeljica na neodređeno vrijeme, dakle do umirovljenja, što je povlastica koji su rijetki još imali. Ipak, kako je bilo pritužbi na njezin rad, ravnatelj Bosilj ju je smijenio, a ona je potpisala novi ugovor o radu, ali i pokrenula radni spor za povratak na mjesto voditeljice u čemu je i sudski uspjela ove godine. U međuvremenu je, međutim, izmijenjen pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta prema kojem voditeljica treba biti zdravstvene struke, što ona nije pa zbog diskriminacije podnosi tužbu za preispitivanjem njegove zakonitosti, ali sud donosi pravomoćnu presudu da je pravilnik zakonit.

ocitovanje-6.jpg

-Kako je moguće donijeti sudsku presudu koja je s obzirom na činjenično stanje neprovediva? Kako je moguće da temeljem sudske presude jedna te ista osoba ima dva pravovaljana ugovora o radu? Kako je moguće da sud ukine rješenje u skladu sa zakonom i izda novo rješenje kojim se direktno pogoduje jednoj od strana u postupku, pitaju potpisnici te ukazuju da se autorica sporne emisije time nije pozabavila, već odlukom Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa koje je novčano kaznilo Bosilja jer nije prijavio prihod od predavanja u školi, kao i njegovim radom na više mjesta, iako po tome nije iznimka.

U dopisu se predlaže i traženje stručnog mišljenja o financijskom rezultatu Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju jer je sporno je li kroz godine ostvario 9,5 milijuna kuna manjka, objašnjava da su vanjske odvjetničke usluge uzete upravo zbog prijava Ježić,  kao i da je ostvarena ušteda jer nije bilo zapošljavanja nove osobe za voditelja nakon njezinog razrješenja, odnosno tijekom 30-mjesečnog bolovanja, čija se opravdanost ne propituje, iako uredno podnosi tužbe, dolazi na sud, dijeli letke protiv načelnika...  

-U to vrijeme posao se u djelatnosti odvijao nesmetano, što je, između ostalog, nepobitan argument njezinog doprinosa u radu dotične djelatnosti, stoji u dopisu te pita je li smisao Potrage objektivno, istinito i argumentirano prezentiranje činjenica ili samo privlačenje medijske pozornosti bez obzira na njih i posljedice, odnosno koliko je do sada učinjena šteta pojedinim osobama i institucijama ovakvim tendencioznim i pristranim potragama.