Varaždinska županija proglašena najuspješnijom županijom po povlačenju bespovratnih EU sredstava u 2020.

J.Š./Varaždinske vijesti | 17.7.2020. u 12:53h | Objavljeno u Aktualno

Varaždinska županija nedavno je prema istraživanju Hrvatske zajednice županija proglašena najuspješnijom županijom po povlačenju bespovratnih EU sredstava u 2020. godini. Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije u okviru projekta „Suradnja za razvoj“ koju provodi educira djelatnike u Županiji i ustanovama da svladaju povlačenje sredstava iz EU fondova i vode projekte – i čini se uspješno.

Javnu ustanovu za regionalni razvoj Varaždinske županije, tzv. JURA - instituciju je koja je dobrim dijelom zaslužna za više od 800 milijuna vrijedne projekte financirane sredstvima EU, koji se provode u Varaždinskoj županiji. Krunoslav Blaži, ravnatelj JURA-e, predstavlja instituciju koja nudi pomoć brojnima.

Naime, odredbama Zakona o regionalnom razvoju upravo su javne ustanove definirane kao ključni nositelji razvoja, odnosno regionalni koordinatori. JURA se tako, od osnivanja u lipnju 2018. godine do danas, etablirala kao primjer dobre prakse čiji projekti mahom glatko prolaze, a svoju stručnu pomoć nudi svim javnopravnim tijelima na području Varaždinske županije – i to besplatno.

- Projektom „Suradnja za razvoj“, koji je JURA-i odobren u okviru Poziva na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020., javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije omogućeno je ostvarivanje besplatne savjetodavne podrške zaposlenika JURA-e u pripremi i provedbi EU projekata i strateških dokumenata, a svi kojima je pomoć potrebna, mogu ih pronaći u uredovno vrijeme u JURA-i - naglašava Blaži.

Upravo je energetska obnova Vodotornja, doma JURA-e, koja je pri kraju, jedan od projekata koji vode. Dapače, cijeli val energetskih obnova zahvatio je JURA-u i Varaždinska županija pretvorila se u veliko gradilište zahvaljujući Kohezijskoj politici. Preko 515 milijuna kuna uloženo je samo u zdravstvo u posljednje tri godine iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda, čime su zaposlenima u zdravstvenom sustavu omogućeni lakši rad i bolji uvjeti, specijalističko usavršavanje, osnivaču, Varaždinskoj županiji, manji računi za režijske troškove, a pacijentima bolja usluga i kraće liste čekanja. I to je samo dio poboljšanja kvalitete života građana zahvaljujući Koheziji.

Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje je također doživjelo transformaciju – energetske obnove školskih objekata samo se nižu i iznose već više od 70 milijuna kuna, a pomaže se kontinuirano i najranjivijim skupinama, ali i onima najuspješnijima. Danas zato možemo reći da sva djeca u Varaždinskoj županiji imaju priliku za kvalitetno i ugodno obrazovanje. Kohezija se pobrinula da oronulih fasada više skoro uopće nema, a učenici svojim uspjesima dokazuju da se ulaganje u obrazovanje uvijek isplati. Najznačajnija aktualna ulaganja u obrazovni sustav su ona u uspostavu regionalnih centara kompetentnosti u medicini i u poljoprivredi u koje će biti uloženo 160 milijuna kuna, uglavnom sredstava EU, za uspostavu infrastrukture, ali i programskih i kadrovskih uvjeta. I to nam je donijela Kohezija.

- Kohezijska politika čini trećinu proračuna EU i 80 posto svote koju RH ima na raspolaganju u europskom budžetu. Jedino što preostaje je doprijeti do tog novca, a sada je i to lakše – za više informacija i stručnu pomoć tu je JURA - napominje Krunoslav Blaži, ravnatelj JURA-e.