UVOĐENJE EURA I ZAŠTITA POTROŠAČA Tajni kupci uskoro kreću u akciju Foto: unsplash/ilustracija

UVOĐENJE EURA I ZAŠTITA POTROŠAČA Tajni kupci uskoro kreću u akciju

vv | 22.7.2022. u 19:52h | Objavljeno u Aktualno

- U procesu zamjene hrvatske kune eurom, posebnu pozornost posvećujemo mjerama i mehanizmima za siguran i transparentan prelazak na novu valutu - rekao je ministar Filipović.

U Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u petak, 22. srpnja, potpisani su ugovori o dodjeli financijske podrške udrugama za zaštitu potrošača za provedbu projekata u sklopu natječaja "Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj".

Udruge za zaštitu potrošača koje su potpisale ugovor su Centar za edukaciju i informiranje potrošača, Razvojna organizacija zaštite potrošača, Društvo potrošača Međimurja, Potrošački centar Rijeka i Hrvatska udruga za zaštitu potrošača.

Zaštita ekonomskih interesa potrošača

Svrha financiranja njihovih projekata je zaštita ekonomskih interesa potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj provedbom aktivnosti praćenja cijena roba i usluga, dvojnog iskazivanja cijena za robe i usluge u kunama i eurima, ispravnog preračunavanja i zaokruživanja cijena, pridržavanja načela Etičkog kodeksa poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu te telefonskog informiranja potrošača. Udruge će svoje projektne aktivnosti provoditi u razdoblju od kolovoza 2022. do siječnja 2024.

- U procesu zamjene hrvatske kune eurom, posebnu pozornost posvećujemo mjerama i mehanizmima za siguran i transparentan prelazak na novu valutu. Uključivanje i suradnja s organizacijama civilnog društva pokazala se kao dobra praksa i u drugim članicama Europske unije, a istraživanja Europske komisije pokazala su da, kad se radi o zaštiti potrošača, ljudi najviše vjeruju udrugama koje se time bave. Upravo iz tog razloga, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisalo je ovaj natječaj te računamo na nevladin sektor kao pouzdanog partnera u procesu uvođenja eura - izjavio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović prilikom potpisivanja ugovora s udrugama.

Tko će sve provoditi nadzor?

Aktivnosti ovih udruga nisu jedini mehanizam kojim će se štititi građane u postupku uvođenja eura. Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, Državni inspektorat će u okviru svoje nadležnosti provoditi nadzor nad tržištem te propisivati prekršajne odredbe za nepravilnosti i nezakonitosti koje se utvrde tijekom obavljanja nadzora. Uz Državni inspektorat, nadzor nad primjenom Zakona provodit će još 11 nadzornih tijela, svako u okviru svojih nadležnosti. Primjerice, nadzor nad kreditnim institucijama provodit će Hrvatska narodna banka, nadzor u području elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga provodit će Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), a u suradnji s Državnim zavodom za statistiku organizirano je mjesečno praćenje kretanja cijena najčešće kupljenih roba i usluga u 9 gradova.

Dodatni zaštitni mehanizam je i uvođenje Etičkog kodeksa koji će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače. Podaci o tome tko se od poslovnih subjekata priključio Etičkom kodeksu bit će javno objavljeni te će biti otvorena i telefonska linija na koju će se moći javljati pritužbe ili pohvale.