U tijeku natječaj za novog izvođača radova na varaždinskom pročistaču Foto: VV arhiva / ilustracija

U tijeku natječaj za novog izvođača radova na varaždinskom pročistaču

Varaždinske vijesti | 22.3.2023. u 12:11h | Objavljeno u Aktualno

22. ožujka obilježava se Svjetski dan voda kojim se želi ukazati na važnost vode kao resursa te proširiti svijest o tome da velik broj ljudi u svijetu nema pristup sigurnoj vodi.

Središnja tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda je ubrzanje promjena s ciljem rješavanja krize s vodom i odvodnjom. Glavni fokus Svjetskog dana voda je podrška postizanju cilja održivog razvoja 6: voda i kanalizacija za sve do godine 2030.

Infrastrukturni projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin" ukupne vrijednosti 113,6 milijuna eura upravo osigurava dostupnost sustava javne odvodnje i pročišćavanja većem broju građana s projektnog područja, a istovremeno jača zaštitu vodnih resursa.

Pored dogradnje sustava odvodnje na području aglomeracije, ključan dio projekta su dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Varaždin. S tim u vezi, u tijeku je otvoreni postupak za nabavu "Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Varaždin" III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta približno 127.000 ES, a procijenjena vrijednost nabave iznosi 26,5 milijuna eura. Obavijest o nadmetanju objavljena je 10. veljače 2023., a rok za dostavu ponuda je 31. ožujka 2023.

Krajnji rezultat provedbe projekta bit će novih 11.873 priključka na javni sustav odvodnje i pročišćavanja i 40.468 dodatno priključenih stanovnika. Time će se postići smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika, kao i očuvanje općih zdravstvenih uvjeta stanovništva te postizanje i održavanje dobrog stanja voda.

"Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin" je projekt kojim je tvrtka Varkom d.o.o., javni isporučitelj vodnih usluga uspješno kandidirala za europska sredstva. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta procjenjuju se na 90,9 milijuna eura. Iznos financijske potpore Europske unije iznosi 64,9 milijuna eura. Projekt aglomeracije Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje ukupne duljine 241,5 km, 108 precrpnih stanica, tri kišno-retencijska bazena i sanaciju 2,7 km postojećih gravitacijskih cjevovoda.