Topolnjak: Avarova revoltiranost nije valjan razloga za smjenu Uprave Termoplina

Napisao/la: V.V. -

Ivana Topolnjaka, direktora i suvlasnika Termoplina, zamolili smo za osvrt na istup zamjenika varaždinskoga gradonačelnika Zlatana Avara, koji je u 7 plus Regionalnom tjedniku ustvrdio da je Termoplin odbio vratiti novac za navodno preplaćene račune i da neće dostaviti financijska izvješća, slijedom čega je tjednik najavio smjenu na čelu poduzeća.

„Avar šteti građanima“

- Već dulje vrijeme od strane dogradonačelnika Zlatana Avara nanosi se ozbiljna materijalna i moralna šteta poslovanju Termoplina d.d. Varaždin. Aktivnost dogradonačelnika usmjerena protiv Termoplina d.d. Varaždin još više začuđuje ako se uzme u obzir činjenica da je Grad Varaždin jedan od dioničara Termoplina, iz čega proizlazi da Avar djeluje i protivno interesu građana, ukazuje Ivan Topolnjak.

Na upit je li uistinu i zašto Termoplin uskratio podatke Gradu Varaždinu, odnosno je li došlo do preplate računa, Topolnjak demantira takve informacije.

- Što se tiče cijene i provedenog postupka opskrbe plinom još jednom, jasno i glasno, naglašavamo da je Grad Varaždin sam sastavio dokumentaciju za nadmetanje i Grad Varaždin je sam odlučio da to bude promjenjiva cijena. Grad Varaždin je pitao, a Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) odgovorila da natječajna dokumentacija može dovesti krajnjeg kupca u rizik skuplje cijene plina, ako dođe do promjena na tržištu plina. HERA je sugerirala Gradu Varaždinu da odredi ili fiksnu cijenu ili da odredi formulu te da time smanji rizik promjenjive cijene. Međutim, Grad Varaždin ništa od toga nije prihvatio, već je u cijelosti išao na rizik tržišta, upozorava Topolnjak.

Stoga je Termoplin, kako dodaje, cijenu plina fakturirao onako kako je Grad Varaždin odredio natječajnom dokumentacijom.

- Važno je i naglasiti da Grad Varaždin i javne ustanove nisu osporile niti jedan račun. Svi računi su uredno likvidirani, proknjiženi, provjereni od strane krajnjeg kupca i plaćeni, da bi se nakon isteka ugovora, odnosno nakon što je uredno isporučen plin, javljale prije svega nekompetentne i nestručne osobe koje ne poznaju niti predmet poslovanja, niti postupak javne nabave, niti financijsko poslovanje trgovačkih društva niti plinsku djelatnost i, usprkos svemu tome, traže povrat novca na bazi trenutne, niže cijene plina, ukazuje Topolnjak.

Povrat? Na temelju čega?

Ako je Grad Varaždin ili bilo koja javna ustanova bila nezadovoljna primjenom promjenjive cijene i/ili načinom informiranja, kako napominje, mogli su u bilo kojem trenutku odabrati drugog opskrbljivača, a do čega nije došlo.

- Stoga, opravdano postavljamo pitanje temeljem koje pravne osnove, temeljem kojeg zakona, temeljem kojih dokaza i temeljem kojeg naloga mjerodavnih tijela bi Termoplin d.d. Varaždin morao napraviti tzv. povrat "preplaćenih sredstava"? Temeljem zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina, koji je donesen nakon jednostranog 5 minutnog monologa "stručnog i mjerodavnog" g. Avara, koji raspolaže potrebnim "ovlaštenjem, znanjem i kompetencijama revizorskog tijela" ili možda temeljem izračuna internog revizora gosp. Hraina, koji je politički opredijeljen, koji nije nepristran, koji je zaposlenik u Gradu Varaždinu i koji ne poznaje osnovnu razliku između tarife opskrbe plinom u obvezi javne usluge (kućanstva) i cijene opskrbe plinom kao tržišne usluge (poduzetništvo), pita Topolnjak.

Neosporna je činjenica, kako naglašava, da je tezu dogradonačelnika o tzv. "preplaćenim iznosima" odbacila Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), koja je konstatirala da su fakturirane cijene Gradu Varaždinu i javnim ustanovama niže od prosječnih cijena svih opskrbljivača u Republici Hrvatskoj, kao i Agencija za zaštitu tržišnog natječaja, koja je odbila inicijativu Grada Varaždina o razmatranju narušavanja tržišnog natjecanja.

terrr

- Uz dužno poštovanje prema vijećnicima i tijelima Grada Varaždina, odluka Gradskog vijeća o tzv. povratu "preplaćenih sredstava" je jednostrana odluka koja nema potrebnu pravnu osnovu i nije obvezujuća za Termoplin d.d. Varaždin. Argumente, dokaze i činjenice za takav stav prezentirali smo i gradonačelniku Ivanu Čehoku i predsjedniku Gradskog vijeća Damiru Habijanu. Dakle, Termoplin d.d. Varaždin nije se oglušio na predmetnu problematiku već istu nastoji argumentirati odgovornim osobama Grada Varaždina. Ne ulazimo u gradske strukture i način donošenja političkih odluka, ali odluke u Termoplinu kao dioničkom društvu donose se sukladno zakonu, donosi ih Uprava Društva, koja odgovara Nadzornom odboru, odnosno dioničarima na Skupštini Društva - i od toga se neće nikad odstupiti neovisno od toga kako se zvala i od koje strane dolazila politička vlast u Gradu Varaždinu. Stoga pozivamo dogradonačelnika Grada Varaždina da, prije medijskih prijetnji kako Ivan Topolnjak treba otići jer je odbio poštivati odluku vlasnika, ipak konzultira mjerodavnu zakonsku regulativu kao i Statut Termoplina d.d. Varaždin. Grad Varaždin nije jedini dioničar i nije 100% vlasnik Termoplina d.d. Varaždin, a sve odluke, da bi bile valjane donose se na Skupštini Društva, a ne u Gradskom vijeću, brojem glasova koji je propisana Statutom Termoplina, naglašava Topolnjak.

Vijećnici - razmatraju

Temeljem čl. 45. toč. 30 Statuta Grada Varaždina, kako upozorava, Gradsko vijeće Grada Varaždina razmatra izvješća o radu trgovačkih društva u kojima Grad Varaždin ima udjele.

- Ova odredba ne predviđa da vijećnici donose odluku o prihvaćanju ili odbijanju financijskih izvješća - no ipak vijećnici iz godine u godinu pristupaju glasovanju i donose odluke koje nemaju praktičnu primjenu, a još manje imaju ovlasti da na sjednici Gradskog vijeća smjenjuju direktore dioničkih društva. Uz dužno poštovanje prema svim vijećnicima Grada Varaždina, isti bi se trebali zapitati jesu li stvarno mjerodavni za donošenje takvih odluka, znaju li iščitati financijske izvještaje te imaju li potrebna znanja i kompetencije iz područja knjigovodstva, revizije, prava i plinske djelatnosti, ili samo slijede preporuke odbora i/ili političke većine, napominje Topolnjak, dodajući da financijska izvješća dioničkih društva, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, razmatraju se i prihvaćaju ili odbijaju na Nadzornom odboru i Skupštini Društva.

Sva financijska izvješća Termoplina, kako dodaje, kroz čitavo vrijeme poslovanje razmatrana su i prihvaćena na Skupštinama Društva, kao i financijska izvješća za 2016. godinu, koja su razmotrena i prihvaćena na Glavnoj skupštini Društva održanoj 29. ožujka ove godine na kojoj je bio prisutan predstavnik Grada Varaždina s potrebnim ovlastima uz nazočnost odvjetnika.

- Ovim putem ne osporava se zakonsko pravo koje pripada gradskim vijećnicima da razmatraju, da usuglašuju stavove s gradonačelnikom u zastupanju interesa Grada Varaždina u svojstvu dioničara, ali to se ne radi na način kako to prezentira trenutno aktualni dogradonačelnik Grada Varaždina. Odluke ne donosi jedan dioničar, odluke s ne najavljuju putem medija, ne prijeti se. Poštuje se prije svega zakon s kojim taj isti dogradonačelnik očito ima najveći problem, ali i s upoznavanjem poslovne kulture i rječnikom, koji egzistira u krugovima gospodarstvenika i privatnog kapitala, ukazuje Topolnjak.

Bespredmetno traženje

Da bi se smijenila Uprava Termoplina d.d. Varaždin, kako naglašava, za to treba imati valjan razlog.

- A to zasigurno nije osobna revoltiranost dogradonačelnika Avara jer se nije postupilo po njegovim željama i prohtjevima. Da budemo jasni: Termoplin d.d. Varaždin nije se oglušio niti na jednu službenu prepisku koja je došla od bilo kojeg dioničara (gradonačelnika/Gradskog vijeća), pa tako i od Grada Varaždina. U predmetu cijene odgovorili smo argumentima i dokazima gradonačelniku Grada Varaždina Ivanu Čehoku i predsjedniku Gradskog vijeća Damiru Habijanu. A što se tiče zahtjeva za financijskim izvješćima unazad pet godina, Avar upućen je na mjerodavnu zakonsku regulativu. Naime, Grad Varaždin nije jedini dioničar Termoplina i Uprava Društva na zahtjev, koji nije sukladan zakonu, ne može odgovoriti dostavom dokumentacije jer bi time prekršila taj isti zakon i dovela u rizik vlastito poslovanje, ukazuje Topolnjak.

Ako se stavi sa strane zakonska neusklađenost, kako dodaje, traženje dogradonačelnika u potpunosti je bespredmetno jer se sva financijska izvješća prethodnih godina, uključujući i financijska izvješća Termoplina d.d. Varaždin za 2016. godinu, već nalaze u Gradu Varaždinu, i to od ožujka.

- Grad Varaždin ta ista izvješća za koja dogradonačelnik danas javno tvrdi kako ih je Termoplin d.d. Varaždin odbio dati, objavio je na poveznici http://gric.varazdin.hr/viiece te su time dostupna ne samo gradskim vijećnicima, nego i cjelokupnoj javnosti. Ta ista izvješća uvrštena su u dnevni red i o njima će raspravljati vijećnici, a dogradonačelnik će, uz gradonačelnika, davati potrebna obrazloženja. Komplet financijskih izvještaja sadrži pozitivan nalaz revizorske kuće HLB Revidicon d.o.o. koja je revidirala financijske izvještaje za 2016. godine jer smo obveznici godišnje revizije, bilješke i godišnja izvješća Uprave, izvješća Nadzornog odbora te zapisnik Glavne skupštine sa svim pripadajućim odlukama. Ista procedura dostave financijskih izvješća uredno je provedena za 2016. godinu, ali i za sva izvješća prethodnih godina koja su revidirana od mjerodavnih i stručnih tijela te potvrđena na Skupštini Društva, ukazuje Topolnjak.

Radi se po zakonu

Uz to, kako napominje, sva financijska izvješća uredno su stavljena na uvid dioničarima, a u skladu s zakonom javno su objavljena i dostupna su na stranicama FINA-e.

- lako vjerujemo da je dogradonačelnik vrlo svestrana i sveznala osoba, što je neophodna vrlina jednog probitačnog lokalnog političara s potrebom kontinuiranih medijskih istupa, on ipak nije relevantna osoba koja bi imala znanje i ingerenciju provođenja dubinske analize novčanih poslovanja Termoplina d.d. Varaždin. Tu izjavu nikako ne dajemo u kontekstu straha ili skrivanja podataka, već naprotiv u cilju poštivanja, prije svega, pravnog ustroja trgovačkih društva i poreznog ustroja. Termoplin d.d. Varaždin ne boji se niti jedne revizije ili kontrole jer vjeruje u dosljednost i transparentnost svog rada kojeg redovito kontrolira Porezna uprava, Državna revizija, Carinska uprava, HERA i druge institucije, naglašava direktor Termoplina.

Kako napominje, Termoplin je veliki porezni obveznik te je time u ingerenciji Ministarstva financija, Porezne uprave, Ureda za velike porezne obveznike, koji na mjesečnoj razini kontrolira priljeve i odljeve novčanih sredstava.

- Uz to, Termoplin je srednji poduzetnik i temeljem Zakona o računovodstva obveznik je godišnje revizije koju obavlja revizorska kuća koju su odabrali dioničari na Skupštini Društva - trenutno to je HLB Revidicon d.o.o.

Nadalje, Termoplin d.d. Varaždin obavlja i reguliranu djelatnost plinskog gospodarstva, a nadzor nad primjenom tarife distribucije plina i tarife opskrbe plinom u obvezi javne usluge obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA. Na kraju, Termoplin podliježe nadzoru Ureda za državnu reviziju, koji ne daje naloge, već preporuke za poboljšavanje daljnjeg poslovanja, ukazuje Topolnjak.

Grad dobio dokumentaciju

S obzirom na najavljenu smjenu Uprave Termoplina d.d. Varaždin, Topolnjak pita jesu li rezultati koje je ostvario dokaz da ovu Upravu treba smijeniti, jesu li pokazatelj da ne postoji strategija razvoja, potvrđuju li da poslovanje nije dosljedno, da se ne poštuje zakon, te ima li stvarno Grad Varaždin, s kuta dioničara, opravdani i valjani razlog za traženje takve odluke.

- Odgovor na ovo pitanje prepuštamo onima koji prijete i njihovoj svijesti, ali u zavisnosti od njihove odluke Termoplin Varaždin poduzet će mjere kojima će konačno stati na kraj komunikaciji koja je puna prijetnji, ishitrenih političkih izjava, nekontroliranog vrijeđanja na osobnoj i profesionalnoj osnovi, neprovjerenih i nedokumentiranih tvrdnji te narušavanja ugleda i imidža Društva, najavljuje Topolnjak.

Termoplin, kako naglašava, neće biti talac jednog pojedinca, koji je tek ušao u političku arenu na leđima jednog prepoznatljivog pojedinca i koji tek treba percipirati politički dijalog u lokalnoj zajednici.

- Grad Varaždin u svojstvu dioničara dobio je svu dokumentaciju, koja mu pripada temeljem Zakona o trgovačkim društvima, a financijska izvješća su potvrđena i odobrena na mjerodavnim institucijama Stoga Termoplin d.d. Varaždin ne može isplaćivati novac na temelju zahtjeva pojedinog dioničara, pa iako to bila i jednoglasna odluka Gradskog vijeća. Ako se takva samovolja provodi u drugim ustanovama i društvima, u Termoplinu d.d. Varaždin se neće provoditi, već će se poštovati vladavina prava i zakona, a interese Društva i ostalih dioničara, ako treba zaštiti ćemo i pred Ustavnim sudom, odnosno sudovima u Europskoj uniji. Svih ovih mjeseci nastojali smo ne komunicirati putem medija i ne se spuštati na primitivnu razinu, ali sad je prijeđena svaka mjera i takvom načinu komunikacije treba stati na kraj. Javnost mora znati da je g. Z .Avar u svojim javnim istupima naspram Termoplina d.d. Varaždin motiviran isključivo osobnim animozitetom, budući da stvarnih argumenata nema, a o čemu nećemo voditi daljnju prepisku putem medija, već ćemo pravdu tražiti na sudu, a sve s ciljem zaštite interesa Termoplina d.d. Varaždin i ostalih dioničara Termoplina d.d. Varaždin. Dogradonačelnik g. Avar mimo zakona želi provesti svoju samovolju, stoga vijećnici Grada Varaždina nemojte ponoviti pogrešku sa 3. sjednice Gradskog vijeća kada ste najavili smjenu ravnatelja javnih ustanova jer netko nije znao na pravilan način prezentirati financijske izvještaje i usporedbe između proteklog i tekućeg razdoblja te jer se ne poznaju zakoni specifični za pojedinu djelatnost., napominje Topolnjak, dodajući da je Termoplin d.d. Varaždin uvijek bio i bit će otvoren dijalogu a argumentima koji svoje uporište imaju, prije svega, u zakonskoj regulativi Republike Hrvatske.

O Termoplinu

Termoplin Varaždin postoji već 47 godina te je vodeći je distributer i opskrbljivač plinom u Republici Hrvatskoj, a po distribuiranim količinama treći je distributer u RH, odmah iza Gradske plinare Zagreb i HEP Osijeka.

Uspješno je provedena tranzicija iz javnog u dioničko društvo, što u današnjem okruženju značajno povećava tržišnu vrijednost Termoplina te mu omogućava lakšu prilagodbu na otvoreno tržište.

Povećana je vrijednost temeljnog kapitala kao jamstvo vrijednosti dionica svakog dioničara.

Plinoficirano je gotovo 98% distributivnog područja - plin je dostupan gotovo svakom kućanstvu, a s aspekta opskrbe prisutan je na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Pripojen je Termoplin N.Marof, a potrošači tog područja dobili su niže tarife distribucije i sigurnost opskrbe kroz kontinuirane investicije u održavanje plinovoda. Stvoreni su temelji za širenje distribucije plina i na područje Krapinsko zagorske županije te okrupnjavanje Sjeverozapadne regije.

Plinoopskrbni sustav iz godine u godinu stari, ali potrošači to ne osjete. Na pojedinim dionicama je star preko 40 godina - rekonstrukcije i zamijene plinovoda u cilju sigurnosti opskrbe oduvijek su bile prioritet Termoplina koji svake godine investira oko 10 milijuna kuna

Troškovima se gospodari racionalno, provode se postupci javne i bagatele nabave, i zbog toga potrošači na distributivnom području Termoplin imaju jednu od najnižih tarifa distribucije u Republici Hrvatskoj.

Potrošači imaju mogućnost izbora. Otvaranjem tržišta plina svatko tko želi može odabrati svog opskrbljivača i s njime ugovoriti uvjete opskrbe plinom.

Termoplin je ostvario rekordnu dobit od oko 20 milijuna kuna, i ona je unazad nekoliko godina produkt otvorenog tržišta te kvalitetnog i pravovremenog ugovaranja dobave i transporta plina, ali i preuzimanja rizika tržišnih promjena.

Unazad nekoliko godina dioničari su donijeli odluke o isplati dividende, a Gradu Varaždinu s naslova ostvarene dobiti isplaćena je dividenda čime nije ugrožena likvidnost Društva, niti su smanjene investicije.

Termoplin d.d. Varaždin već šestu godinu za redom dobitnik je Zlatne bilance za najuspješnijeg poduzetnika u kategoriji opskrbe plinom, parom i klimatizacijom. Nagradu dodjeljuje Financijska agencija (FINA) na temelju analize ekonomskih parametara (ekonomičnosti, profitabilnosti, rentabilnosti i si.).

Facebook komentari
Komentari ispod članaka ni na koji način nisu stavovi uredništva Varaždinskih vijesti te su za njih odgovorni isključivo čitatelji. Ističemo kako je stav redakcije da je zabranjeno vrijeđanje, govor mržnje te poticanje diskriminacije na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, dobi, rodnog identiteta ili spolne orijentacije. Svi komentari za koje uredništvo procijeni da su neprikladni bit će obrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim tijelima.

043 logo

Varaždinske-vijesti.hr koriste kolačiće (eng. Cookies) radi pružanja što boljeg korisničkog iskustva. Ako nastavite koristiti ovu web stranicu prihvaćate korištenje kolačića.