STANOING NEKRETNINE Nastavlja se prodaja imovine tvrtke u stečaju Foto: Krešimir Đurić/ilustracija

STANOING NEKRETNINE Nastavlja se prodaja imovine tvrtke u stečaju

Ivica Kruhoberec | 19.3.2023. u 14:00h | Objavljeno u Aktualno

Hypo banka imala zalog od 8,3 milijuna CHF na VTC-u, a vrijednost je sada procijenjena na 5,4 milijuna eura

Nastavlja se prodaja imovine Stanoing nekretnine, tvrtke nad kojom se provodi stečaj na varaždinskom Trgovačkom sudu. Stečajni upravitelj dao je ovih dana prijedlog prodaje parkirnog mjesta u podzemnoj garaži VTC-a na kojoj postoje razlučna prava u korist razlučnih vjerovnika Marlex pro, RH i Branka Dretara.

Stečajni je upravitelj, naime, primio obavijest tvrtke Marlex pro da dužnik u vlasništvu ima parkirno mjesto od dvadesetak kvadrata koje je potrebno unovčiti. Stoga je poduzeće predlažilo da se donese rješenje o prodaji temeljem procjene vrijednosti nekretnine, odnosno analogno utvrđenoj vrijednosti za parkirna mjesta jednake površine u istoj nekretnini.

- Na toj nekretnini pokrenuta je ovrha temeljem rješenja o ovrsi Općinskog suda u Varaždinu od 12. srpnja 2013. na temelju Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 18. rujna 2007. uknjižbom prava zaloga za iznos od 8.300.000 CHF u korist Hypo Alpe Adria bank International AG, Klagenfurt, navodi stečajni upravitelj.

Uvidom u zemljišno-knjižni izvadak, kako nastavlja, vidljivo je da je založno pravo Hypo Alpe Adria bank International AG, Klagenfurt preneseno na Marlex pro temeljem ugovora o cesiji od 15. prosinca 2016.

- Na nekretnini nema upisane zabilježbe o pokrenutoj ovrsi, a punomoćnik prvoupisanog razlučnog vjerovnika Marlex pro je potvrdio da je suglasan da se nekretnina unovči u stečajnom postupku, navodi stečajni upravitelj.

Ukupna vrijednost poslovne zgrade VTC-a s okolišem i parkiralištem, prema aleboratu procijene koji je 2021. godine napravio stalni sudski vještak za potrebe Općinskog suda, iznosi 5.428.989 eura. Poslovni prostori procijenjeni su na 1.149 eura po kvadratu, a garaže 548,51 eura po kvadratu.


VTC ima na drugoj razini u podrumu 131 parkirno mjesto, kao i skladišta, dok na prvoj razini u podrumu ima prostor za shopping centar te podzemne garaže sa 107 parking mjestom. Poslovni prostori za shopping centar nalaze se i na četiri prva kata, dok su peti, šesti i sedmi kat predviđeni za apartmane, odnosno apart-hotel za koji postoji recepcija, uredi, praonica, spremišta i dr. Osim kat zamišljen je kao fitness centar s manjim wellness prostorom (sauna, kozmetičarka, masaža), a zadnji kat najviše zgrade u Varaždinu predviđen je za restoran.