Stanje šuma u Regionalnom parku Mura-Drava je loše, a ugrožena su i riječna staništa

| 22.2.2017. u 19:03h | Objavljeno u Aktualno

"Stanje šuma u Regionalnom parku Mura-Drava je lošije nego što smo mislili i zbog toga je i krenuo ovaj projekt u kojem nastojimo utvrditi koje su sve ugroze koje nam dovode u pitanje biološku raznolikost i bogatstvo šuma."

Kazala je to predsjednica ekološke udruge Dora Radosavljević danas na stručnom skupu na kojem je prezentiran dosadašnji rad Saveza udruga Dravska liga na projektu o šumama i biološkoj raznolikosti Regionalnog parka Mura-Drava (The FoEI international program on Forests and Biodiversity grant for GGF funding).

Projekt je započeo u lipnju 2016. godine, a traje do srpnja 2017. godine. Regionalni park Mura-Drava najnovije je zaštićeno područje u Varaždinskoj županiji, a prolazi kroz pet županija te se prostire na više od 86 tisuća hektara.

Podsjetimo, Savez udruga Dravska liga osnovan je 2001. godine s ciljem zaštite rijeka, porječja i pritoka Drave te valorizacije čitavog područja budućeg rezervata biosfere uz tok rijeka Drave, Mure i Dunava. Udruge okupljene u Savezu rade na promicanju zaštite krajolika, ekosustava, biljnih i životinjskih vrsta, bioraznolikosti, kulturno-povijesnih vrijednosti i općenito na zaštiti rijeke i porječja.

- Najugroženije vrste su vezane za ugrožena staništa, a danas kad je Drava dosta modificirana i na njoj ima dosta zahvata, najugroženija staništa su riječni sprudovi i strme riječne obale - kazao je Ivan Grlica iz Prirodoslovnog društva ” Drava” iz Virovitice.

Istaknuo je kako se zahvatima u prirodi i remećenjem prirodnog stanja utječu i na sve vrste u ekosustavu pa i na čovjeka.

- Što je više zahvata to je i više problema - zaključio je.

Stručni skup organizirao je Savez udruga Dravska liga u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije.