SHU Koliko rastu plaće učiteljima, domarima, spremačicama u školama? Foto: Ilustracija/Arhiva VV

SHU Koliko rastu plaće učiteljima, domarima, spremačicama u školama?

VV | 22.2.2024. u 16:22h | Objavljeno u Aktualno
Izbori 24 - DP

Sindikat hrvatskih učitelja (SHU) na svojoj se internet stranici očitovao o prijedlogu uredbe o koeficijentima složenosti poslova Vlade, te je sada ustvrdio kako je većina zahtjeva tog sindikata sada i usvojena.

- Veće plaće državnim i javnim službenicima: "Ovo je najveće povećanje plaća ikad"

Ističu kako se pregovori koji se odnose na posebnosti rada u školama, poput otežanih uvjeta rada i bonusima i dalje ostaju predmet pregovora, a pred njima su još i pregovori za Temeljni kolektivni ugovor.

- Tijekom razgovora i pregovora, već smo ukazali na potrebu izmjene pravilnika o napredovanju i nagrađivanju te potrebi donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ističu iz SHU-a, a njihovo očitovanje o prijedlogu uredbe donosimo u nastavku.

UČITELJ/STRUČNI SURADNIK
Podsjećamo da je početno predviđeni koeficijent za nositelje službe koji nisu napredovali bio 1,90, te je zahvaljujući argumentaciji došlo do pomicanja na 1,93 → 1,95 → 1,97. Nakon dodatne argumentacije u očitovanju SHU-a i NSZSŠH-a došlo je prelaska nositelja obrazovanja iz sedmog u viši, osmi platni razred. Vlada Republike Hrvatske je propisala koeficijent 2,01, što predstavlja rast koeficijenta od 15,71%. U Uredbi o koeficijentima složenosti poslova, propisani koeficijenti za nositelje obrazovanja su:
učitelj/stručni suradnik – 2,0; učitelj/stručni suradnik
MENTOR – 2,17; učitelj/stručni suradnik
SAVJETNIK – 2,38; učitelj/stručni suradnik
IZVRSNI SAVJETNIK – 2,62

UČITELJ EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA
Sukladno zahtjevu iz Očitovanja SHU-a razmjerno se povećavaju i koeficijenti složenosti
poslova učitelja edukacijsko rehabilitacijskog profila:
učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – 2,11
učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – MENTOR – 2,28
učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – SAVJETNIK – 2,51
učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – IZVRSNI SAVJETNIK – 2,76.

DOMARI
U svom očitovanju Sindikat hrvatskih učitelja ukazao je na specifičnosti rada domara u obrazovnim ustanovama te je stoga uvažen zahtjev SHU-a za valorizacijom specifičnosti rada. Uvažavanjem našeg obrazloženja domar je izuzet iz općih radnih mjesta te je uvršten u sustav obrazovanja na način da je radnik u školskim ustanovama koji istovremeno obavlja poslove domara, ložača odnosno vozača dostavljača preveden na radno mjesto najsloženijeg posla kojeg obavlja. Iz toga proizlazi da domar s ranije predloženim koeficijentom 1,21 prelazi na koeficijent 1,25, dok domar, ložač odnosno vozač dostavljač s ranije predloženim koeficijentom 1,21 prelazi na koeficijent 1,39.

RAČUNOVODSTVENI REFERENT I ADMINISTRATIVNI RADNIK
Ova radna mjesta imala su predloženi koeficijent 1,38. Ta radna mjesta u školskim ustanovama specifična su, zahtjevna i odgovorna. Tako su, temeljem našeg obrazloženog i argumentiranog zahtjeva ta radna mjesta referenata prevedena na jedinstveno radno mjesto referent, s propisanim koeficijentom 1,43.

TAJNIK/VODITELJ RAČUNOVODSTVA
Naš je zahtjev djelomično usvojen na način da je koeficijent tajnika I/voditelja računovodstva I povećan na 2,01, a za tajnika/voditelja računovodstva II on iznosi 1,77.

MEDICINSKE SESTRE SSS
Sukladno Očitovanju SHU-u koeficijent 1,53 dodatno je povećan na 1,55.

KUHAR
Temeljem zahtjeva SHU-a, a kojim smo tražili da se kuhar uvrsti u sustav obrazovanja zbog specifičnosti radnog mjesta, povećan je predloženi koeficijent s 1,25 na 1,30.

SPREMAČICE
Za radno mjesto spremačica ukazali smo na specifičnosti i problematiku rada u sustavu odgoja i obrazovanja. Uvažen je dio našeg zahtjeva na način da spremačice koje rade u osnovnoškolskim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju (centri) i imaju zajedničko obilježje uvjeta obavljanja poslova s radnim mjestom spremačice u socijalnoj skrbi, sada imaju koeficijent 1,15. U uredbi Vlade Republike Hrvatske razlikuje se spremačica s koeficijentom 1,06 i spremačica u sustavu s posebnim uvjetima rada 1,15, koji se odnosi na rad „u uvjetima u kojima su izloženost opasnosti za vlastiti život i zdravlje u obavljanju poslova te nepovoljni radni uvjeti, stalno obilježje radnog mjesta“.
Isto tako, sukladno pravilnicima, propisana je različita kvadratura za spremačice u različitim sustavima. Kada bi se isti normativi primjenjivali u osnovnoškolskim ustanovama, to bi u praksi značilo da je dio naših spremačica organizacijski višak, što smatramo neprihvatljivim.
S obzirom na konstantne potrebe za zapošljavanjem spremačica, sukladno Pravilniku, ukazali smo i Vladi Republike Hrvatske, kao donositelju Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, na to da je ista sporna.