Raspuštena vijeća mjesnih odbora, do jeseni će ih zamijeniti povjerenici?

VV | 28.6.2023. u 19:23h | Objavljeno u Aktualno

Na 3. sjednici Gradskog vijeća se na 12. točci dnevnog reda našao Prijedlog odluke o utvrđivanju prestanka mandata članova vijeća mjesnih odbora na području grada Varaždina, ali se povodom tog prijedloga povela rasprava o ukidanju vijeća mjesnih odbora te je svoje negodovanje oko toga već dan ranije na novinarskoj konferenciji izrazio predsjednik varaždinskog HDZ-a, Damir Habijan, ali koji nije bio prisutan na današnjoj sjednici Gradskog vijeća.

- Prilično je nejasno iz ovog prijedloga što će biti s Vijećima mjesnih odbora, niti na koji će način građani participirati u toj, ja bih rekao, najnižoj razini u gradskoj vlasti. Podsjetio bih kako od 16 mjesnih odbora, četiri vode članovi HDZ-a. Mislim da su oni napravili doista puno i bili prilično aktivni, zbog čega zaslužuju znati što će biti s mjesnim odborima. Uostalom, njih ljudi zovu i pitaju što i kako dalje. Očekujem od gradske vlasti da na to da jasan odgovor - ustvrdio je Habijan dan ranije.

Naravno, ova zabrinutost pojavila se zbog toga što je Grad Varaždi na današnjoj sjednici na dnevni red stavio samo Prijedlog prestanka mandata članova vijeća mjesnih odbora bez odluke o raspisivanju novih izbora, a ujedno kod izglasavanja proračuna nisu osigurali financijska sredstva za održavanje izbora za vijeća mjesnih odbora zbog čega je krenula rasprava u javnom prostoru da li Grad ovim potezom kreće efektivno u ukidanje vijeća ili čak i samih mjesnih odbora. Vijećnica Dubravka Novak se protivi ukidanju vijeća mjesnih odbora.

- Čuli smo da se o tome razmišlja i sve kroz prizmu uštede, a ja podsjećam da se radi o temeljnom tijelu demokracije koja građanima omogućava izravnu participaciju i iznošenje mišljenja i utjecaja na važna pitanja koje se tiču njihovog svakodnevnog života, što stoji u 100. članku statuta Grada Varaždina. Mjesni odbori imaju utjecaj i važnu snagu i ulogu, točno takvu kakvu mi odlučimo da će oni imati. Oni mogu biti korisni za zajednicu jer znaju potrebe i želje svakog pojedinog kvarta te su najbrži formalni način dvostruke komunikacije s tijelima grada te najbolje mogu odrediti prioritete za ulaganje i poboljšanje kvalitete života u pojedinim dijelovima grada. Zagreb je odličan primjer, i ako to može funkcionirati u velikom gradu, onda u manjem gradu može funkcionirati još i bolje - rekla je Novak.

- Ja se u načelu slažem da bi trebalo ukinuti mjesne odbore, ali ne zbog toga kako su do sada funkcionirali. Imam percepciju da će se bez vijeća mjesnih odbora u velikim mjesnim odborima komunalne stvari lakše rješavale, nego u prigradskim naseljima. Kako će funkcionirati komunikacija što u prigradskom naselju treba nije baš dorečeno - istaknula je Danijela Puškadija, vijećnica Nezavisne liste Ivana Čehoka.

 - Ovdje mi se čini da radimo dvije rasprave, jedna je o ukidanju mjesnih odbora, a mi glasamo o prestanka mandata članova vijeća mjesnih odbora. Mi smo protiv ove odluke jer smatramo da nema pravne temelje za to jer bi u isto vrijeme trebali donijeti i Odluku o raspisivanju novih izbora za članove vijeća. Stvaramo pravni interregnum, odnosno pravnu prazninu. Tko će obavljati dužnosti od ove odluke do izbora? Čuli smo da su bili sastanci s gradonačelnikom koji je predložio da budu to povjerenici, ali o tome možemo isto puno raspravljati kao i o ukidanju vijeća mjesnih odbora - istaknuo je Devid Kos, vijećnik Reformista koji naglasio da se Varaždin ne bi trebao ugledati u Novi Marof koji je ukinuo vijeća mjesnih odbora, nego Novi Marof u Varaždin.

- Naši sugrađani moraju razumijeti da se ne radi o ukidanju naselja, nego samo prestanak mandata vijećnika. Izbori nisu raspisani iz više razloga, a jedan je jer bi se preklopili s izvanrednim izborima za Gradsko vijeće, a drugi razlog što bi ti izbori koštali 40-ak tisuća eura koje smo smatrali da nije trebalo dati u ovom trenutku. Jedan od razloga za ovu odluku je da se malo razmisli. Zanimiljivo mi je da Dubravka Novak sada govori o popravljanju vijeća mjesnih odbora, a govorila je dijametralno suprotno na međustranačkim vijećima gdje je bila gorljiv zagovornik ukidanja. Ja sam prošao kompletnu instancu od običnog vijećnika mjesnog odbora do predsjednika mjesnog odbora i sve se u pravilu svodilo na angažman predsjednika, a uvijek se petljala politika. Govoriti o funkcionalnosti vijeća mjesnih odbora je bespredmetno jer su više manje nefunkiconalna - istaknuo je zamjenik gradonačelnika, Miroslav Marković i najavio da će do jeseni umjesto izbora za vijeća raspisati javne pozive za povjerenike mjesnih odbora koji bi funkcionalno zamijenili rad vijeća, a nakon toga vjerojatno i ukidanje vijeća za što će morati mijenjati Statut Grada Varaždina. Odluka je prihvaćena većinom glasova.