Raspisan natječaj za projekte civilnog društva "Europa za građane"

| 27.1.2016. u 18:54h | Objavljeno u Aktualno

Otvoren je natječaj u sklopu programa Europa za građane "Projekti civilnog društva 2016." Cilj poziva je poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja građana na razini Europske unije.

Također, podupire projekte s ciljem uključivanja građana u aktivnostima izravno povezanim s politikama Europske unije, pružajući priliku za izravno sudjelovanje u procesu donošenja politika. Rok za prijavu je 1. ožujka 2016.

Projekt civilnog društva mora uključiti najmanje dvije od sljedeće tri vrste aktivnosti. Kao prvo, promicanje društvenog angažiranja i solidarnosti. To su aktivnosti koje mogu promicati raspravu/kampanje/akcije o temama od zajedničkog interesa u širem okviru prava i odgovornosti građana Unije i uspostavljanja veze s europskim političkim programom i oblikovanjem politike.

Zatim mora imati aktivnosti prikupljanja mišljenja, aktivnosti koje imaju za cilj prikupljanje pojedinačnih mišljenja građana o posebnom pitanju koje će se utvrđivati svake godine, dajući prednost pristupu "odozdo prema gore" (uključujući uporabu društvenih mreža, webinare itd.) te medijsku pismenost.

Posljednja komponenta je volontiranje, aktivnosti koje promiču solidarnost među građanima Unije i šire.

Natječaj je namijenjen neprofitnim organizacijama, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne i znanstvene institucije.

Partneri na projektu mogu biti lokalna/regionalna uprava ili neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije, odbori za bratimljenje gradova i umrežavanje.

Projekt mora uključiti barem tri prihvatljive zemlje, od kojih je barem jedna država članica EU-a.

Najveći prihvatljivi iznos bespovratnih sredstava za projekt je 150.000 EUR. Aktivnosti se moraju održavati u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji. Najdulje trajanje projekta je 18 mjeseci.

Više informacija o samom natječaju možete saznati ovdje