PZC Varaždin potpisao povoljniji kolektivni ugovor, a jedan sindikat pozvao na štrajk

| 14.11.2019. u 10:14h | Objavljeno u Aktualno

Zašto se štrajka u tvrtki PZC Varaždin, odnosno je li opravdan i zakonit štrajk oko petine od 240 zaposlenika tog poduzeća, uglavnom na lokacijama u Križevcima i Koprivnici, a manjim dijelom u Varaždinu? Dok je odgovor na ova jednostavna pitanja za čelnika jednog od tri sindikata, koji djeluju u PZC Varaždin, jednostavan i potvrdan, uprava poduzeća od prvog dana pa i prije toga ukazuje da nije tako i za to nudi dokaze, a njezino mišljenje podupire ne samo većina zaposlenika, nego čak i čelnik drugog sindikata!

- Sukladno članku 205. stavcima 3. i 6. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17), a radi zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa članova, najavljujemo štrajk koji će započeti 12. studenog 2019. godine u 7 sati u svim županijama na području djelovanja poslodavca, a zbog spora o sklapanju kolektivnog ugovora, u skladu s člankom 205. Zakona o radu, naveo je Mijat Stanić, predsjednik Nezavisnog cestarskog sindikata, napominjući da će u štrajku sudjelovati radnici, članovi Nezavisnog cestarskog sindikata (NCS), koji rade kod poslodavca PZC Varaždin, kao i ostali radnici koji mu se dragovoljno pridruže.

Prvog dana štrajka iz NCS su pojasnili da žele „izboriti bolja prava“, odnosno da „radnici PZC Varaždina štrajkaju za kolektivni ugovor, kojim Nezavisni cestarski sindikat želi riješiti dugogodišnje probleme, prije svega krajnje neuređenog radnog vremena (rasporeda rada, preraspodjele radnog vremena i prekovremenog rada) te niskih materijalnih prava radnika, u koja spadaju plaće (uređenje visine osnovice i koeficijenata), dodaci na plaću, troškovi prijevoza, toplog obroka, božićnice, regresa i dr.”

- Štrajk je posljedica višemjesečnog izbjegavanja poslodavca da u dobroj vjeri uđe u proces uređenja odnosa putem kolektivnih pregovora. Nakon održanih pet sastanaka pregovaračkih odbora, poslodavac je slomio druga dva sindikata prisutna u pregovorima i odbio nastaviti pregovarati o prijedlogu Kolektivnog ugovora, koji je Nezavisni cestarski sindikat sastavio u dogovoru s radnicima i ostalim sindikatima i na temelju kojeg su pregovori započeli. Nakon što su druga dva sindikata prisutna u firmi s poslodavcem potpisala kolektivni ugovor bez znanja i pristanka radnika te time izdala radničke interese, Nezavisnom cestarskom sindikatu kao trenutno najbrojnijem sindikatu u PZC Varaždinu nije preostalo drugo doli najaviti i provesti štrajk - poručili su iz NCS-a, napominjući da je nakon najave štrajka poslodavac po terenu počeo organizirati skupove na kojima bi radio “pritisak na radnike da odustanu od štrajka i da se iščlane iz NCS-a” te su zbog toga najavili i kaznenu prijavu.

Samo NCS u štrajk

Uprava PZC Varaždin, međutim, smatra da nema osnove za ovotjedni štrajk, budući je još 31. listopada sklopljen novi Kolektivni ugovor.
- Kolektivni ugovor je sklopljen sa Sindikatom prometa i veza Hrvatske i Nezavisnim sindikatom radnika PZC Varaždin, a koji su rješenjem Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti utvrđeni kao reprezentativni na razini poduzeća te u svom članstvu imaju više od pedeset posto radnika članova od ukupnog sindikalno organiziranih radnika, slijedom čega je predmetni Kolektivni ugovor temeljem odredaba Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata važeći te obvezuje poslodavca i sve radnike zaposlene kod poslodavca - ukazuje Saša Varga, predsjednik uprave PZC Varaždin, koji ima 240 zaposlenika.

Od ukupnog broja zaposlenika, sindikalno je organizirano njih dvjestotinjak, od kojih je u NCS-u nešto više od 40 posto sindikalno organiziranih, odnosno devedesetak od ukupnog broja zaposlenika, dok je u štrajku oko šezdesetak radnika, i to onih koji nisu dobro informirani o novinama koje donosi novi kolektivni ugovor.

- Žao nam je da se i toliko zaposlenika odlučilo na štrajk jer nedavno sklopljeni Kolektivni ugovor glede prava radnika znatno je povoljniji ne samo od prethodnog kolektivnog ugovora, nego čak i od prijedloga kolektivnog ugovora podnesenog od strane Nezavisnog cestarskog sindikata - naglašava Varga te iznosi kronologiju pregovora, koja je prethodila donošenju novog kolektivnog ugovora, odnosno štrajku, koja pokazuje volju da se neke stvari dodatno utvrde i poboljšaju prava zaposlenika u skladu s mogućnostima, što se na kraju i uspjelo, ali ipak se štrajk dogodio.
Još u srpnju, kada je od strane tri sindikat upozorena da u studenom istječe stari, donedavni kolektivan ugovor, uprava PZC-a Varaždin otpočela je pregovore o novom i u vezi toga održano je pet šest višesatnih sastanaka.

-Temelj za pregovore bio je prijedlog kolektivnog ugovora od sindikata, koji je sadržavao neke odredbe koje nisu bile u skladu sa zakonima, što smo jasno ukazivali - napominju u PZC-u dodajući da je od prvog sastanka u zraku bila prijetnja da će se dogoditi štrajk, ukoliko ne bude kako želi sindikat, i to ne sva tri, nego samo NCS.
Nije, nažalost, trebalo dugo čekati pa da se prijetnje štrajkom i ostvare.

Nerealni zahtjevi

- Na predzadnjem našem sastanku, vidjevši vjerojatno situaciju oko prvog prijedloga, Nezavisni sindikat PZC-a i Sindikat prometa i veza RH, koji imaju zajedno 58 posto sindikalno organiziranih zaposlenika, dostavili su novi prijedlog Kolektivnog ugovora, koje je u skladu sa Zakonom o radu. Budući da nam je dostavljen u petak, zatražili smo od sva tri sindikata nekoliko dana da ga proučimo. Međutim, Nezavisni cestarski sindikat poslao je dopis u kojem je stajalo da kreću u štrajk ukoliko se sastanak neće održati odmah u ponedjeljak. Stoga smo u ponedjeljak održali sastanak sa sva tri sindikata te većinom glasova utvrdili da je temelj za pregovore novi prijedlog kolektivnog ugovora. Nakon toga, nezadovoljan s prijedlogom kolektivnog ugovora koji je Upravi podnesen od strane preostala dva reprezentativna sindikata, predstavnik NCS-a samovoljno se diže i napušta pregovore, dok predstavnici ostala dva sindikata, koji imaju većinu, ostaju i pregovori se nastavljaju tako da su doveli do načelnog dogovora te je 31. listopada potpisan novi kolektivan ugovor, koji je važeći i obvezujući za sve radnike - ukazuje Varga.

U odnosu na navode Nezavisnog cestarskog sindikata da su plaće radnika iznimno niske, da su dodaci na plaću i ostala materijalna prava neuređeni, Varga ukazuje da prosječna plaća u PZC-u Varaždin, koji ima 85 posto zaposlenike sa srednjom ili nižom stručnom spremom, ove godine iznosi 6.098,07 kn neto.
- Ova prosječna plaća, koja se redovito isplaćuje, znatno je veća od prosječne plaće u Varaždinskoj županiji, koja iznosi 4.300 kuna, a isto tako nalazi se među najvišim u našoj branši, koju čine 13 poduzeća, a nema ni govora da je ista kao u jednom poduzeću iz Like koje spominje NCS, a u odnosu na koje je veća za čak 25%. Pored plaće, koje su u rangu s profesorskim, svim radnicima su tijekom prošle i ove godine isplaćeni naknade i dodaci na plaću od 1.800 kn na ime regresa, zatim 400 kn na ime uskrsnice, 800 kn i bon od 400,00 kn na ime božćnice, 400 kn na ime dara za djecu te 500 kn na ime prigodne nagrade. Nadalje, tijekom ove godine radnicima je na ime novčanih nagrada za radne rezultate isplaćen ukupan iznos od 185.920 kn, a što predstavlja i daljnja dodatna primanja prosječno po radniku u iznosu od 758,56 kn.

Posebno naglašava da će plaće dodatno porasti za 2 do 4 posto, sukladno novom kolektivnom ugovoru, Također, ugovorena je veća osnovica (3.750,00 kn) nego što je to tražio NCS (3.500,00 kn), a koja je i znatno veća od osnovice u Hrvatskim autocestama d.o.o.(3.160,98 kn), gdje radi čelnik NCS-a, a koje društvo ima puno veće prihode od PZC-a i mjere se milijardama.
- Osim plaća, koje će rasti ovisno o koeficijentima, još je dosta toga što je u novom kolektivnom ugovoru puno povoljnije za zaposlenike u odnosu na ono što je bilo u dosadašnjem kolektivnom ugovoru, ali i NCS-ovom prijedlogu kolektivnog ugovora. Primjerice, dogovorili smo osjetno više dodatke na plaću na ime uvjeta rada, dogovorena je obveza isplate regresa u iznosu od 1.800,00 kn, dara u naravi u iznosu od 400,00 kn, poklona djeci u iznosu od 600,00 kn, zatim smo u radni staž uključili i onaj kod drugog poslodavca, povećali smo i broj dana godišnjeg odmora, veći iznos kod odlaska u mirovinu, jubilarne nagrade zadržali od 1.500 do 5.000 kuna, povećali dodatak za invalidnost pa u slučaju elementarne nepogode… - nabraja Varga te napominje da obzirom na situaciju na tržištu i rezultate ovogodišnjeg poslovanja PZC-a, pitanje je da li će biti ostvarena bodit.

Zbog svega toga Uprava društva je uvjerena da nema opravdanog razloga za štrajk, što će zaposlenici vidjeti i kod prve isplate plaća kada će dobiti dvije obračunske liste, po starom i važeću novom kolektivnom ugovoru te je zorno vidjeti da je došlo do povećanja plaća.
- Niti jedan radnik ne smije i neće imati plaću manju nego ranije, već veću, a samo su u zadnjih godinu dana plaće povećali prosječno za više od 400 kuna neto. Doda li se tomu druge uvećane pogodnosti ili one kojih nije ni bilo, uistinu se čovjek pita zašto se štrajka i gleda li se malo oko sebe. Štrajk posebno čudi ako se zna da su radnici suvlasnici poduzeća, koje je u većinskom privatnom vlasništvu, zahvaljujući čemu dobivaju i dividendu. Ako se štrajk nastavi, pitanje je hoće li je biti, upozoravaju iz Uprave društva napominju da im je drago da to shvaća većina zaposlenika pa i čelnik Sindikata prometa i veza Stjepan Lisičak, koji veli da zahtjevi NCS-a, koji samo „pokazuje mišiće“, nisu realni, a da je potpisani Kolektivni ugovor dobar i povoljniji od prethodnog stanja.

Prekovremenih ima i plaćaju se

Uprava PZC-a ne vidi razloga ni za nezadovoljstvo u vezi radnog vremena.
- S obzirom da se bavimo poslom koji je važan za sigurnost cestovnog prometa, naši zaposlenici ponekad rade tijekom večeri ili noću ukoliko, primjerice, treba počistiti snijeg, posoliti ceste, ukloniti granu s ceste i sl. Zbog toga imamo preraspodjelu radnog vremena, koje nije prekovremeni rad. To znači da radno vrijeme u jednom razdoblju traje dulje, a u drugom kraće od punog radnog vremena, ali tjedno do najviše 60 sati. Preraspodjela radnog vremena može biti tijekom vremenskog razdoblja od npr. četiri mjeseca na kraju kojeg ukupan fond sati mora biti kao da se svaki tjedna radilo po 40 sati. Tako je kod nas, a svima koji imaju više, plaćaju se prekovremeni sati - pojašnjavaju u PZC-u te ističu:

- Čelnici NCS-a neistinito navode da je Uprava radila pritiske na radnike da odustanu od štrajka te da izađu iz sindikata. Uprava je na skupovima radnike obavijestila o stanju kolektivnih pregovora, o novom kolektivnom ugovoru te stanju u poduzeću. To može potvrditi svatko tko je bio na skupovima. Uprava smatra kako NCS davanjem lažnih i poslovno neodrživih obećanja radnicima ne djeluje u interesu radnika već putem takve samopromocije i populizma ima za cilj povećati broj svojih članova i članarina.