Plenković: Kao što pomažemo drugima oko otpada, rado ćemo pomoći i Zagrebu, koji već dobio 26 mil.eura

Vv | 4.12.2023. u 21:00h | Objavljeno u Aktualno

Komentirajući probleme na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševec, koji su zamalo odnijeli i život,  predsjednik Vlade RH Andrej Plenković je kazao da onaj tko preuzme odgovornost za vođenje grada mora za taj grad nešto i napraviti, poručivši da odron otpada na zagrebačkom odlagalištu Jakuševec nije odgovornost Vlade već gradonačelnika i većine u skupštini.
 
"Kako smo sad došli do toga da je Vlada odgovorna", upitao je premijer, poručivši da će Vlada, kao što pomaže i drugima, rado pomoći i gradu Zagrebu.

A Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te ministr Davor Filipović izrazili su duboko žaljenje zbog nesreće koja se dogodila na odlagalištu otpada Jakuševec.

- Izjava gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića koji odgovornost za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Zagreba prebacuje na Vladu Republike Hrvatske, odnosno druga državna tijela kao što je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Državni inspektorat, govori o ne preuzimanju odgovornosti gradskih vlasti za obavljanje poslova i dužnosti koje su im zakonima propisane.

Naime, nadležnost nad gospodarenjem komunalnim otpadom što uključuje i operativno vođenje postojećih odlagališta i pripremu infrastrukturnih projekata za gospodarenje komunalnim otpadom jasno je propisana i Zakonom o gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (PGO) već dugi niz godina, a te se nadležnosti Zakonom iz 2021. i PGO-om iz 2023. nisu mijenjale.

Nadležnosti su jasno definirane te uzimajući u obzir da Grad Zagreb svojom veličinom i količinama otpada značajno doprinosi ostvarenju ciljeva u gospodarenju otpadom, Vlada RH putem Ministarstva gospodarstva i održivog razvija kao i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kontinuirano pruža i stručnu i financijsku podršku kako bi se gospodarenje otpadom u Gradu Zagrebu unaprijedilo.

Samo u posljednjih godinu dana ministar Filipović održao je četiri sastanka s gradonačelnikom Tomaševićem na temu gospodarenja otpadom Grada Zagreba gdje su sve stručne službe Ministarstva stavljene na raspolaganju Gradu Zagrebu po ovom pitanju.

Vlada RH je u proteklom periodu za izgradnju sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu (nabava spremnika, biostabilizatora, vozila, izgradnja reciklažnih dvorišta, aktivnosti edukacije i informiranja) putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplatila više od 4.047.272,27 EUR nacionalnih sredstava.

Kroz EU sufinanciranje osigurano je:

  • Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom Zagreb - 3.384.431,61 EUR
  • Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu - 10.044.276,19 EUR
  • Obrada građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada -460.263,12 EUR
  • Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada - 7.207.161,23 EUR
  • Izgradnja reciklažnih dvorišta - 1.183.848,89 EUR
  • Izobrazno-informativne aktivnosti - 477.802,11 EUR.

Ukupno je dakle Vlada RH osigurala iznos od 26.805.055,42 EUR za gospodarenje otpadom Grada Zagreba!

 

Gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost za operativno vođenje sustava gospodarenja otpadom kako je definirano zakonom, kao što to preuzimaju svi gradonačelnici i općinski načelnici u Republici Hrvatskoj.

Događaji na odlagalištu Jakuševec u potpunosti su u nadležnosti pravne osobe koja upravlja odlagalištem, a to je u ovom slučaju gradsko poduzeće za gospodarenje otpadom Čistoća. Zatvaranje odlagališta Jakuševec ovisi o izgradnji infrastrukture za miješani- komunalni otpad.

Trenutno jedino Grad Zagreb Ministarstvu nije prijavio projekt izgradnje CGO-a na području Grada Zagreba.

Zaključno Vlada RH je bila i bit će na raspolaganju Gradu Zagrebu za stručnu i financijsku pomoć za uspostavu održivog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu, međutim važno je naglasiti da je uspostava sustava i razvoj potrebnih projekata u nadležnosti Grada i gradonačelnika.