Petrić: Plaćamo oko 15.000 kuna naknade, a ne da nam se mjesto za kontejner

vv | 10.7.2022. u 20:03h | Objavljeno u Aktualno

Tri godine korisnici poslovnih prostora u Aninoj 2 pokušavaju dobiti mjesto gdje da stave svoje kontejnere. Tri godine ured, znači Upravni odjel za komunal, kao i Čistoća, ne se mogu dogovoriti gdje će  staviti kontejneri, a ti isti ljudi, odnosno mi, Gradu Varaždinu svaki mjesec plaćamo oko 15.000 kuna komunalne naknade, ustvrdio je Hrvoje Petrić, varaždinski vijećnik iz pletforme Budimo grad, pitajući na sjednici Gradskog vijeća kada će se riješiti ova situacija u vezi njegovog poslovnog prostora u spomenutoj zgradi.

Kako je dodao, njemu je „zapravo smiješno“ da sam se je obratio direktoru Čistoće, koji mu je rekao da nema odgovor.

-Evo sad, žao mi je, al' na sramotu svima ja moram postaviti vijećničko pitanje gdje da stanari stave svoje kontejnere. Hvala lijepa, završio je svoj upit.

U odgovoru nadležnog upravnog odjela ukazano mu je da katastarska čestica br. 17189 na kojoj se nalazi poslovna zgrada na adresi Anina 2, omeđena s dvije strane vrlo prometnim ulicama (Cesarčeva i Anina) te nogostupima, što je za određivanje mjesta za postavu spremnika posve neadekvatno.
Nadalje, odredbe članka 24. st. 1 Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina propisuju da: Na javnoj površini moguća je postava spremnika za odlaganje komunalnog otpada obuhvaćenog javnom uslugom samo u slučaju kad korisnici usluge nemaju mogućnost postavljanja Istih na vlastitom zemljištu.
-Shodno odredbama Odluke, nakon očevida na adresi Anina 2, katastarskoj čestici broj 17189 uk, o. Varaždin, te uvida u zemljišne knjige i plan DGU, utvrđeno je da korisnici usluge suvlasnici zgrade imaju mogućnost postave spremnika za komunalní otpad na svom zemljištu. Iz spomenutih razloga Grad nije izdao suglasnost za postavu spremnika na javnoj površini. Unatoč navedenom,  održan je novi očevid u nazočnosti komunalnog redara, predstavnika davatelja javne usluge, predstavnika suglasnika i upravitelja zgrade. Predstavniku suvlasnika i upravitelju zgrade je predloženo mjesto za postavu spremnika na zemljištu u vlasništvu zgrade, koje je adekvatno i koje je prihvatljivo svim stranama, stoji u odgovoru gradskom vijećniku.
 


 

Označeno u