PARKOVI Najavili minimalnu korekciju grobnih naknada i cijene ukopa, a one su povećene za...

Varaždinske vijesti | 15.2.2022. u 16:18h | Objavljeno u Aktualno

Od ožujka ove godine minimalno će se, nakon više od 15 godina, korigirati godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta te cijene usluge ukopa i izrade betonskih okvira i grobnica. Godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta, uobičajeno se plaća u dvije rate i bit će korigirana za oko 15%, a cijena ukopa za oko 35%.

“Svjesni odgovornosti i utjecaja na životni standard građana, Parkovi su godinama zadržavali istu visinu naknada za svoje komunalne usluge, usprkos neprekidnom porastu svih ulaznih troškova. To smo uspijevali povećanjem efikasnosti u organizacijskom i operativnom djelovanju te racionalizacijom ukupnog poslovanja. Posljednjih nekoliko godina to više nije moguće budući da su iskorištene sve unutarnje rezerve koje su omogućavale nepromijenjene naknade.“ – izjavila je Jelena Sekelj, novoizabrana direktorica Parkova.

Godišnja grobna naknada koristi se za redovno održavanje groblja te ju plaćaju korisnici grobnoga mjesta. Ovo povećanje odnosi se samo na njih.

Tako će, konkretno, dosadašnja godišnja grobna naknada za jedno grobno mjesto s 203,00 porasti na 235,00 kuna. Riječ je o porastu od 32,00 kn na godišnjoj razini, a naknadu će i nadalje biti moguće plaćati u dvije rate.

„Iako porast cijena komunalnih usluga nema veći utjecaj na standard građana, obzirom na sadržaj potrošačke košarice, kako bi našim građanima ublažili porast naših cijena koji je sada neizbježan, omogućili smo prvi u Hrvatskoj da se sućut ožalošćenoj obitelji izrazi prigodnim vrijednosnim bonom. Ovakav dar ožalošćenoj obitelji, uz lijepu misao, biti će trajno sjećanje i podrška u bolnom trenutku, ali i financijska pomoć za uređenje posljednjeg počivališta, na način koji je ožalošćenoj obitelji najprikladniji. Vrijednosni bon može se uplatiti na prodajnim mjestima Parkova a ožalošćenim obiteljima predat ćemo ih u Vaše ime nakon sahrane ili ih možete predati sami. Oni će ih potom moći iskoristit za plaćanje troškova oko sahrane.“ – pojašnjava direktorica Parkova.

S ciljem održavanja kvalitete u obavljanju komunalnih usluga, a istovremeno osiguravajući prihvatljivost cijena, najavljujemo i niz noviteta od kojih se posebno ističe mogućnost povoljnijeg ukopa u tzv. zelene grobove.

To su grobna mjesta bez grobnog okvira gdje se nadgrobni spomenik postavlja na prethodno betoniranu temeljnu traku, a čija je cijena 648,96 kn.

„Sljedeća naša aktivnost od izuzetne važnosti za građane uputili smo i inicijativu za smanjenje stope PDV-a za usluge ukopa. Naime, u okviru smjernice o PDV-u koja postavlja okvir za usklađivanje oporezivanja PDV-om u Europskoj uniji, dio komunalnih usluga moguće je oporezivati nižom stopom PDV-a.“ – dodaje Sekelj.

Parkovi danas zapošljavaju 103 radnika. Minimalnim usklađenjem cijena osigurava se stabilnost u daljnjem poslovanju, što se odnosi i na nužnu potrebu povećanja plaća radnicima koje su u ovome trenutku manje od prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj i prosječne plaće u Varaždinskoj županiji.

Time se dugoročno želi zaustaviti nepopularni trend odljeva radne snage, ali i zajamčiti potpuna kvaliteta usluge građanima.

Označeno u