OTVORENO PISMO Predsjedniku Županijskog suda u Rijeci, Veljku Miškulinu, dipl. iur.

vv | 4.3.2019. u 09:33h | Objavljeno u Aktualno

Poštovani,

potaknut Vašim dopisom od 06.12.2018. godine upućenom predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i dopisom od 17.1.2019. godine upućenom meni, a u kopiji dostavljeno predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjedniku Općinskog suda u Rijeci odlučio sam obratiti Vam se otvorenim pismom.

Točno je da sam Vam od 2017. godine temeljem čl. 46. Ustava Republike Hrvatske i čl. 4. st. 3. Zakona o sudovima višekratno i bezuspješno podnosio predstavke i pritužbe u predmetima:  P-67/1999 Općinskog suda u Senju i s njime proizašlog ovršnog spisa i zemljišno-knjižnih spisa, odnosno  P-15/2003 Općinskog suda u Senju, koji spis je višekratno presigniran na slijedeće brojeve: P-111/2015, Pu P-50/2017, P-2326/18, a sada broj: Pu P-3240/2019 Općinskog suda u Crikvenici.

Iako imam na to pravo, do danas od Vas nisam dobio u potpunosti obrazloženi odgovor.

U predstavkama i pritužbama ukazivao sam na:
 
1.) dugotrajnost postupaka s posebnim naglaskom na postupak:

    a.) P-15/2003 sada broja: Pu P-3240/2019, koji je započeo 2003. godine (prije 16 godina) prekinut je 2007. godine, a taj prekid postupka traje još i danas (12 godina!). Prekid postupka će trajati do pravomoćnog okončanja zemljišno-knjižnog postupka broj: Z-937/2004.
    b.) Z-937/2004 je zemljišno-knjižni postupak koji je započeo 2004. godine (prije 15 godina) a proizašao je iz parničnog predmeta P-67/1999 (prije 20 godina).
    c.) privremena mjera zabrane otuđenja i opterećenja nekretnina izdana je 2003. godine u predmetu broj: P-15/2003. (prije 16 godina) . Trajat će do pravomoćnog okončanja parničnog predmeta broj: P-15/2003 sada broj: Pu P-3240/2019 koji je u prekidu (neizvjesno do kada).
Privremena mjera već 16 godina opterećuje vlasnike nekretnina.  To tim više što je po mom mišljenju potpuno neosnovana, barem za nekretnine koje se nalaze u Turističkom naselju Stinica kod Senja.

2.) na neuredno i nesavjesno obnašanje sudačke dužnosti od 1999. godine pa do danas sa posebnim naglaskom na obnašanje sudačke dužnosti tijekom 2017. i 2018. godine. Posebno na čl. 89 Zakona o sudovima te Kodeks sudačke etike koji je donijet radi ostvarenja najviših vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske - vladavine prava, ustavnosti, zakonitosti, humanosti i etike, zaštite ljudskih prava i sloboda. Posebno na točku 6. Kodeksa – Stručnost.

3.) na nezakonito, bespravno, samovoljno, bezakonito, postupanje suca tijekom 2017. i 2018. godine u prekinutom parničnom predmetu P-15/2003 a sada broja Pu P-3240/2019. kojim postupcima je svjesno i namjerno povrijeđen pravni poredak Republike Hrvatske.

U Vašem dopisu od 17.01.2019. godine obavještavate me da ste zatražili objektivan stav i mišljenje o vođenju cjelokupnog postupka i zadužili predsjednika Građanskog odjela Županijskog suda u Rijeci da izvrši uvid u cjelokupni spis predmeta.
Po mom mišljenju predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Rijeci nije sveobuhvatno obradio cjelokupni postupak i nije se očitovao na po meni iznijete predstavke i pritužbe.

On je usredotočio izvješće i mišljenje od 23.11.2018. godine (nadalje izvješće i mišljenje) na samo 2 (dvije) od 11 (jedanaest) odluka donesenih u tijeku prekida parničnog postupka dok se na ostale navode predstavki i pritužbi nije osvrtao.

Stoga se otvoreno pismo odnosi samo na dio na koji se odnosi izvješće i mišljenje od 23.11.2018.
U obuhvaćenom dijelu izvješća i mišljenja navodi se da su moje predstavke i pritužbe osnovane to tim više što je izvješće i mišljenje identično stajalištu drugostupanjske odluke broj: Gž-1093/2017 od 16.10.2017. godine.

Tijekom 2017. i 2018. godine sudac je za trajanja prekida parničnog postupka donio bezakonito, bespravno i samovoljno ne dvije nego ukupno 11 (slovima: jedanaest) sudskih odluka.
Temeljem čl. 214. Zakona o parničnom postupku (nadalje ZPP) za trajanja prekida postupka parnična radnja što ju je jedna stranka poduzela dok traje prekid postupka nema prema drugoj stranci nikakav pravni učinak. Pravni učinak počinje teći tek nakon što postupak bude nastavljen.

Za trajanja prekida postupka sud ne može poduzimati nikakve radnje u postupku.
Za trajanja prekida postupka tijekom 2017. i 2018. godine jedinica lokalne uprave i samouprave (kao stranka u postupku) po svom punomoćniku-odvjetniku svjesno i namjerno poduzela je parnične radnje za koje zna da mogu imati učinak tek nakon što parnični postupak bude nastavljen.

Sudac je svjesno i namjerno znajući da sud za trajanja prekida postupka ne može poduzimati nikakve radnje u postupku, bez uporišta u zakonu, bezakonito postupao po parničnim radnjama jedinice lokalne uprave i samouprave te je bezakonito donio ukupno 11 (jedanaest) sudskih odluka.

10 od tih bezakonitih sudskih odluka su pravomoćne i ovršne, te su provedene ili se provode u zemljišnim knjigama.
I jedinica lokalne uprave i samouprave i njen punomoćnik i sudac svjesno i namjerno, stvaraju do sada nepoznatu sudsku praksu i uvode u pravosudni sustav Republike Hrvatske bezakonje.

Postupaju suprotno:
- čl. 3. Ustava Republike Hrvatske, ne poštujući jednu od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske – vladavinu prava.

- čl. 5. Ustava Republike Hrvatske prema kojem je svatko dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske (ne poštuju pravni poredak RH ).

- čl. 115. Ustava Republike Hrvatske, prema kojem bi sudovi trebali suditi na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava.

Na temelju poduzetih parničnih radnji tužitelja jedinice lokalne uprave i samouprave sud je donio slijedeće odluke:
1.) dana 07.09.2017. godine rješenje broj: P-111/2005.

Protiv te odluke uložio sam žalbu koju je Županijski sud u Karlovcu, Stalna služba u Gospiću rješenjem broj: Gž-1093/2017 od 16.10.2017. godine usvojio i predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

To rješenje dostavljeno je Općinskom sudu u Rijeci, Stalna služba u Crikvenici dana 17.10.2017. godine, a neposredno nakon toga dostavljeno je jedinici lokalne uprave i samouprave odnosno njezinom punomoćniku – odvjetniku.
U obrazloženju tog rješenja potpuno jasno i nedvosmisleno se navodi da parnične stranke, u konkretnom slučaju jedinica lokalne uprave i samouprave ne može poduzimati parnične radnje koje bi proizvodile pravne učinke, a sud za trajanja prekida parničnog postupka ne može postupati.
Zbog toga je prvostupanjskom sudu dana uputa da najprije utvrdi da li su se stekli uvjeti za nastavak parničnog postupka, pa ukoliko su se stekli tek tada da odlučuje o parničnoj radnji tužitelja.

NAKON TOGA SLIJEDI NAPROSTO NEOBJAŠNJIVA BAHATOST I OTVORENO NEPOŠTIVANJE PRAVNOG PORETKA REPUBLIKE HRVATSKE.  JEDINICA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE I NADALJE PODUZIMA PARNIČNE RADNJE ZA TRAJANJA PREKIDA PARNIČNOG POSTUPKA, A SUDAC I NADALJE DONOSI ODLUKE KOJIMA USVAJA TE RADNJE A ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM ODJELU IZDAJE NALOGE DA POSTUPA PO BEZAKONITIM ODLUKAMA.

Tako je sud nakon drugostupanjske odluke koja mu je dostavljena 17.10.2017. donio daljnjih 10 bezakonitih odluka, i to:
2.) rješenje broj: Pu P-50/2017 (P-111/2005) od 13.11.2017. godine.
3.) rješenje broj: Pu P-50/2017 (P-111/2005) od 10.01.2018. godine.
4.) rješenje broj: Pu P-50/2017 (P-111/2005) od 18.01.2018. godine.
5.) rješenje broj: Pu P-50/2017 (P-111/2005) od 14.02.2018. godine
6.) rješenje broj: Pu P-50/2017 (P-111/2005) od 14.02.2018. godine.
7.) rješenje broj: Pu P-50/2017 (P-111/2005) od 05.07.2018. godine.
8.) rješenje broj: Pu P-50/2017 (P-111/2005) od 03.09.2018. godine.
9.) rješenje broj: Pu P-50/2017 (P-111/2005) od 03.09.2018. godine.

10.) rješenje broj: Pu P-50/2017 (P-111/2005) od 03.09.2018. godine.
11.) rješenje broj: Pu P-50/2017 (P-111/2005) od 03.09.2018. godine.

Predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Rijeci u svom izvješću i mišljenju izričito navodi:
„…. mišljenja sam da je pritužba osnovana i da prvostupanjski sud sukladno odredbi čl. 214. st. 2. Zakona o parničnom postupku za vrijeme trajanja prekida postupka nije smio poduzimati nikakve radnje u postupku (izuzev onih koje ne trpe odgodu), dakle, nije smio postupati po prijedlozima tužitelja i donositi ranije spomenuta rješenja……“
Za zaključiti je da su Županijski sud u Karlovcu, Stalna služba u Gospiću i predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Rijeci istog stava da tijekom trajanja prekida postupka radnja koju je poduzela jedna stranka dok traje prekid postupka nema prema drugoj stranci nikakav pravni učinak a da sud ne može poduzimati nikakve radnje u postupku. 5

Pred javnosti Republike Hrvatske odgovorite zbog čega ste predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske u dopisu od 06.12.2018. godine i u dopisu od 17.01.2019. godine upućenom meni, koji dopis ste također dostavili predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske izričito napisali i iznijeli netočnu tvrdnju:
„Iz izvješća suca Duška Abramovića proizlazi da se postupak mogao, u detaljima, odvijati i svrsishodnije, no da nema nezakonitosti u postupanju prvostupanjskog suda“.

Ukoliko ćemo tolerirati ovakva bezakonita postupanja jedinice lokalne uprave i samouprave i suca, ovakvo nepoštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske, nikad nećemo imati pravnu državu.
Pozivam da se spriječe, a ne da se štite, svi oni koji ne poštuju pravni poredak Republike Hrvatske.
Zbog ovakvih postupaka krnji se ugled pravosuđa u cjelini, ali i ugled svih onih savjesnih, marljivih, odgovornih, poštenih i stručnih kolega sudaca, državnih odvjetnika i odvjetnika, koji ulažu maksimalne napore da se pravni poredak Republike Hrvatske poštuje, da nam država postane pravnom državom, a vladavina prava da postane jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske.
Što očekujem od ovog otvorenog pisma?
Osim neugodnosti kojima ću vjerojatno biti izložen i podsmjehu što sam pisao žalbu na bezakonito rješenje broj P-111/2005 od 07.09.2017. godine koje je bilo za mene pozitivno - baš ništa!
Zašto?
Po mojim opravdanim predstavkama i pritužbama od 2017. godine do danas nije poduzeto ništa.
S poštovanjem!
Odvjetnik:
Marijan Fosin

Facebook komentari
Komentari ispod članaka ni na koji način nisu stavovi uredništva Varaždinskih vijesti te su za njih odgovorni isključivo čitatelji. Ističemo kako je stav redakcije da je zabranjeno vrijeđanje, govor mržnje te poticanje diskriminacije na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, dobi, rodnog identiteta ili spolne orijentacije. Svi komentari za koje uredništvo procijeni da su neprikladni bit će obrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim tijelima.
Povezani članci