Reformisti predlažu skidanje prijedloga proračuna s dnevnog reda Županijske skupštine

VV | 28.11.2022. u 09:44h | Objavljeno u Aktualno
Izbori 24 - DP

Klub vijećnika Narodne stranke REFORMISTI predlaže da se s Dnevnog reda 8. sjednice Skupštine Varaždinske županije skine prva točka Prijedlog proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu sa svim pratećim programima. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"U ovom prijedlogu proračuna uopće ne postoji bilo kakva vizija i strategija razvoja naše županije. Ovaj proračun ne sadržava niti jedan jedini ozbiljan projekt, a nema niti planiranih projekta koji bi se financirali iz fondova EU.

U svim ostalim područjima nastavlja se samo jedan manji dio projekata i programa koje je Županija provodila u prošlom mandatu. Iz predloženih materijala kao i dostupnih informacija vidi se da je i većina projekta koje smo ostavili u određenoj fazi realizacije sada u problemima i kašnjenjima, a za što će se morati izdvojiti sredstva ponovno na štetu ostalih programa ili pomoći građanima.

Posebno je zabrinjavajuće da proračun uopće ne prepoznaje činjenicu da je otvorena nova EU lisnica 2021-2027. sa cijelim nizom novih fondova i ozbiljnih financijskih sredstava koje se mogu kroz projekte financirati i realizirati sredstvima EU. Iskorištenje EU fondova ne predviđa se niti u projekcijama za slijedeće dvije godine, a što će ukoliko se ovakav proračun podrži nanijeti velike i dugoročne štete za rast i razvoj kao i standard građana Varaždinske županije.

Podsjetimo se u prošlom mandatu Varaždinska je županija četiri godine za redom bila najuspješnija županija u Hrvatskoj u povlačenju EU sredstava čime se znatno unaprijedila kvaliteta života naših građana i potpuno je neprihvatljivo da sada uz potpuni zastoj u prvoj polovini mandata predviđamo i za dalje potpunu stagnaciju.

Proračun također nije uzeo u obzir veliku krizu i inflaciju sa kojom se suočavaju naši građani i obvezu da im Županija financijski pomogne.

Proračun koji ne sadrži ništa ne može se popravljati amandmanima, stoga predlažemo da se skine s dnevnog reda i da se do 31.12. kada je rok za njegovo donošenje barem donekle popravi uključivanjem ozbiljnih projekata i programa.

Kako su Reformisti dali vidljive i mjerljive rezultate i žele dobro našoj županiji i našim građanima, ne želimo samo kritizirati već se stavljamo na raspolaganje županu i njegovom timu za pomoć oko priprema programa i projekata u proračunu za 2023. godinu.

Stoga još jednom pozivamo da se proračun skine s dnevnog reda te da župan okupi tim i pripremi kvalitetan proračun za 2023. godinu."