NS Reformisti: Najavili potporu prijedloga proračuna za 2022. godinu na 7. sjednici Gradskog vijeća

VV | 10.12.2021. u 09:29h | Objavljeno u Aktualno

Uoči sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina koja će se održati danas, 10. prosinca predsjednik Gradske organizacije Reformista Varaždin Robert Vugrin, predsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina Zdravka Grđan i dr. Mirjana Kolarek Karakaš, vijećnica u Gradskom vijeću Grada Varaždina s liste Reformista održali su konferenciju za medije.

Prije mjesec dana Reformisti su predstavili konkretne zahtjeve za proračun grada Varaždina za 2022.godinu, a sukladno izbornom programu Reformista za Grad Varaždin i Sporazumu o programskoj suradnji u Gradskom vijeću Grada Varaždina u mandatu 2021.-2025. godine, potpisanom s SDP-om.

U svojim prijedlozima Reformisti su se vodili s dva glavna cilja - briga o najugroženijim skupinama – socijalno ugroženim sugrađanima, umirovljenicima i djeci te aktivno korištenje EU fondova, po čemu je grad Varaždin u mandatu bivše gradske vlasti bio među najgorima u Hrvatskoj.

Definirane točke programa, a koje su uvrštene u proračun 2022. godine su sljedeće:

  • Osiguranje jačeg sufinanciranja produženog boravka za svu djecu od 1.-4. razreda osnovne škole - U proračunu su osigurana nova dodatna sredstva od 1mil kn koja će omogućiti da se mjesečni udio roditelja smanji sa postojećih 230kn na 140kn.

  • Sufinanciranje prehrane za svu školsku djecu - U proračunu su osigurana nova dodatna sredstva od 1 mil kn koja će omogućiti da Grad svim učenicima osnovnih škola na području Grada sufinancira prehranu u iznosu od 2kn po obroku

  • Jačanje pronatalitetne politike povećanje donacija za novorođenu djecu – i za ovu stavku su u proračunu su osigurana nova dodatna sredstva od 1mil kn koja će omogućiti da se umjesto dosadašnjih 2.000kn svakom novorođenom djetetu s prebivalištem na području Grada Varaždina donira 5.000kn

  • Uspostava sustava praćenja mentalnog zdravlja – Postignut je veliki pomak kroz odluku da se usluge rane intervencije počinju pružati unutar već postojećeg Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin. Za rad Centra osigurano je 755.000 kuna.

  • Održavati sustav gerontodomaćica, koji sufinancira EU, a provodi Crveni križ – s obzirom da putem EU fondova nije osiguran nastavak ovog važnog projekta, u proračunu je osigurana nova stavka od 300.000 Kn koja će omogućiti da se nastavi s projektom osiguravanja usluge gerontodomaćica za potrebite korisnike tijekom 2022. godine, ali i nastavak radnog odnosa samih žena koje su bile uključene u taj projekt.

  • Uspostava dnevnih centara za starije po uzoru na centre koje je Županija prijavljivala i vođenje računa o spomenicima kulture i prepoznati pravovremeno mogućnost njihove obnove - u proračunu 2022. su pojedinačno navedene stavke

Varaždinska kuća – projektna dokumentacija za rekonstrukciju 365.000 kn, Gradska vijećnica – projektna dokumentacija za energetsku obnovu 200.000 kn, za Spomen kuću Jalkovečkim žrtvama – možemo konstatirati da je već krenula sanacija okoliša, a u proračunu postoji i skupna stavka za „Otkup zemljišta i nekretnina“ sa ukupno 7.250.000 kn od kojih 5.000.000 za projektnu dokumentaciju, koja omogućuje i projektiranje dnevnog centra za starije i po potrebi otkup nekretnine u tu svrhu

  • Osigurati budžete za pojedine mjesne odbore Proračun za mjesne odbore je povećan i to za 10%, no ono što nedostaje je osiguravanje transparentnosti raspodjele sredstava po mjesnim odborima. Jasno je da postoji određeni fiksni iznos za hladni pogon mjesnog odbora, no tražimo da se javno i transparentno objavi i kojim varijabilnim dijelom pojedini mjesni odbor može raspolagati tijekom 2022. godine autonomno za planiranje projekata od društvenog značaja.

  • Jedna od točaka u potpisanom Sporazumu je i program za sufinanciranje umirovljenikapovećanje i cenzusa i isplaćivanih iznosa - Već je ove godine povećani cenzus na 2.500 kuna (sa dosadašnjih 2.000 kuna) pa je time obuhvaćeno novih više od 4000 korisnika, a dodatno je i iznos božićnice povećan sa 150 na 200 kuna.

Na kraju možemo konstatirati da su točke našeg programa koje stavljaju naglasak na dvije komponente – socijalni programi i razvojni projekti – prepoznate, uvažene, dobile su priliku za realizaciju osiguravanjem stavaka i određenih iznosa u proračunu, što jasno bude i razlog zbog čega će vijećnici s liste Reformista ovaj proračun podržati.