Općinski vijećnik iz redova NS Reformista Predrag Hrman

NS Reformisti: Djeca i obrazovanje nisu stavka na kojoj se trebaju raditi uštede

| 10.8.2016. u 10:02h | Objavljeno u Aktualno

- Nismo zadovoljni obrazloženjem vladajućih da bi trošak sufinanciranja podmirenja troškova rada stručnih osoba za produženi boravak djece polaznika od I. – IV. razreda u OŠ Trnovec i OŠ Šemovec u dosadašnjem obliku bio preveliki izdatak za Općinu, utoliko više što nam se svake godine serviraju informacije o odličnom punjenju proračuna, o viškovima prihoda i financijskoj stabilnosti Općine. Ukoliko bi i bilo problema s financijskom stabilnošću, smatramo da djeca i obrazovanje nisu stavka na kojoj se trebaju raditi uštede, jer ima dovoljno prostora za uštede na drugim stavkama  navodi se, među ostalim, u priopćenju člana Općinskog vijeća Trnovca Bartolovečkog Predraga Hrmana, člana Narodne stranke Reformista, a vezano uz jednu odluku na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća.

Na vijeću održanom 3. kolovoza, razmatrane su izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti odgoja i osnovnog obrazovanja Općine Trnovec Bartolovečki u 2016. godini. Predloženo je da Općina smanji sufinanciranje podmirenja troškova rada stručnih osoba za produženi boravak djece polaznika od I. – IV. razreda u OŠ Trnovec i OŠ Šemovec.

Općina je do sada podmirivala troškove  u sto postotnom iznosu, a odsad će se iz općinskog proračuna podmirivati 50 posto troškova, a preostali iznos troškova podmirivat će se na teret roditelja. Općinska NS – Reformisti nije podržala takav prijedlog. Od devet vijećnika osam podržalo prijedlog odluke, a vijećnik Reformista Predrag Hrman bio je protiv.

- Stav je Narodne stranke – Reformista da je obrazovanje i školovanje jedan od glavnih temelja na kojima treba graditi budućnost hrvatskog društva. Imajući to sve u vidu, te teške ekonomske prilike u kojima većina naših građana danas živi, Isto tako smatramo da nije primjereno raditi komparacije sa drugim općinama i njihovim izdvajanjem za programe obrazovanja i školstva.

Ako želimo raditi usporedbe onda u obzir treba uzeti širi kontekst koji obuhvaća i prihode, komunalnu opremljenost, broj stanovnika, broj zaposlenih u općinskoj administraciji i neke druge indekse da bismo dobili cjelovitu sliku. Ovakvim parcijalnim prikazima, pogodnima u prigodnim situacijama, zamagljuje se stvarna slika i stvara se lažni privid o idili u kojoj žive naši građani, navodi se u priopćenju iz Reformista Općine Trnovec Bartolovečki.