Nina Begičević Ređep: "Dokaz kvalitete rada FOI-ja je potražnja za našim studentima" Foto: Ilustracija/Arhiva VV

Nina Begičević Ređep: "Dokaz kvalitete rada FOI-ja je potražnja za našim studentima"

Martin Novosel | 25.9.2023. u 16:00h | Objavljeno u Aktualno

U listopadu 2019. godine, Nina Begičević Ređep stupila je na funkciju dekanice Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu kao prva žena na toj poziciji na FOI-ju, a ove jeseni završava njen mandat u kojem je bilo dosta inovacija u radu fakulteta, od preuzimanja nove zgrade Vile Oršić do osnivanja Gospodarskog savjeta za intenziviranje suradnje s lokalnim gospodarstvom.

Fakultet danas ima 2800 studenata, tako da je po broju studenata šesta najveća sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje ima ukupno više od 70,000 studenata. Imamo 150 zaposlenika, 90 u znanstveno-nastavnom i nastavnom zvanju. Velik smo fakultet sa studijskim programima informatike i keonomike poduzetništva po cijeloj vertikali, od prediplomskog do doktorskog studija. Prepoznati smo kao vodeći informatički fakultet, izvodimo informatičke studijske programe te programe ekonomike poduzetništva. koji se ističu svojom interdisciplinarnošću što je naša kompetetivna prednost. Potražnja za našim studentima izuzetno je velika na tržištu rada, a gotovo 80 posto naših studenata već ima praktički posao na prvoj ili drugoj godini diplomske razine studija, a također, ako odu na stručnu praksu, koja je obvezna već na preddiplomskoj razini, oni u 85 posto slučajeva ostaju raditi kod tog poslodavca gdje obavljaju praksu.

Koliko je veliki interes studenata za upis na FOI?

Sve podatke koje sam spomenula su upravo dokaz kvalitete našeg studenta i studentice kao i kvalitete našeg rada. Rezultat našeg rada kao i potvrda kvalitete je veliki interes studenata za naše studijske programe. Naime, za naš informatički studij apliciralo je čak četiri kandidata na jedno mjesto i to u situaciji u kojoj je u Hrvatskoj sve manje potencijalnih studenata, a sve više studijskih programa. Svake godine je interes za FOI sve veći i upisujemo studente koji su među najboljima u Hrvatskoj.

Na čemu se temelji politika brzog zapošljavanja u regiji i inozemstvu u brojnim IT tvrtkama?

FOI je sigurno jedan od važnih pokretača i kotača razvoja IT regije na sjeveru Hrvatske. Veliki je broj IT tvrtki su se ovdje utemeljile i razvile ili su odlučile doći u Varaždin zbog traženog informatičkog kadra kojeg obrazuje FOI. Trenutno imamo aktivne sporazume s više od 400 tvrtki u Hrvatskoj i svijetu s kojima surađujemo u nastavi, razvoju studijskih programa, praksi, projektima kao i istraživanjima. Važan nam je prijenos znanja i iskustva iz prakse u nastavu, kao i inovativni koncepti učenja i poučavanja poput učenja temeljenog na radu (engl. Work based learning) i projektnog načina rada jer kroz takve pristupe naši studenti rješavaju probleme iz prakse koje zadaju poslodavci. Glavni i najznačajniji doprinos FOI-ja gospodarstvu je upravo u razvoju IT regije sjever. Kroz naš Centar za podršku studentima i razvoj karijere, kojeg smo osnovali kao prvi u Hrvatskoj, informatički i ekonomski stručnjaci uključuju se u nastavu, osiguravaju studentima mjesta za praksu, rade zajedno na projektima sa studentima, drže intenzivne programe i vještine, surađuju s našim istraživačkim laboratorijima i ono što smatramo velikom kompetitivnom prednošću FOI-ja je da se sve događa pod nazivnikom interdisciplinarnosti informatike, organizacije i poslovanja te pristupa u učenju i poučavanju koji potiču na kritičko mišljenje i rješavanje problema.. Naime, već na drugoj ili trećoj godini preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, naši studenti rade projektne predmete u okviru kojih dobivaju problem od strane poslodavca kojeg rješavaju tijekom svoje nastave u zajedničkom mentoriranju od strane profesora i poslodavaca, a projektni zadatak studenti trebaju I prezentirati kako bi ga zajednički vrednovali profesori I poslodavci.

Mobilnost je sastavni dio iskustva tijekom studija na FOI-ju, od putovanja studenata tijekom studija do razmjene i studenata i profesora, čime se dobiva prijeko potrebno iskustvo. Koliki je značaj tog aspekta u studiju na FOI-ju?

Internacionalizacija je jedan od visokih prioriteta razvoja Fakulteta organizacije i informatike te danas ponosno možemo reći da imamo veliku dolaznu i odlaznu mobilnost studenata i nastavnika. FOI-jev Ured za međunarodnu suradnju radi izvrstan posao i daje veliku podršku nastavnicima I studentima u internacionalizaciji. Najviše studenata koji dolaze na FOI su iz Francuske te iz prestižnih inženjerskih škola poput EPITECH-a i ESIE-a te ovdje ostaju po godinu dana ili jedan semestar, a trenutno izvodimo malo više od 50 predmeta na engleskom jeziku. FOI ima 20 Erasmus sporazum koji su pažljivo birani vodeći se kriterijima srodnosti te kvalitete institucije i programa. Mi sa tim institucijama osim mobilnosti imamo i projekte te suradnju istraživačkih skupina kao i BIP-ove (engl. Blended intensive programme) u kojima smo također bili među prvima u Hrvatskoj. FOI također ima i intenzivnu suradnju i sa američkim sveučilištima posebice kroz dugogodišnji i već tradicionalni simpozij o interkulturalnom učenju. Internacionalizacija sa Europom i SAD-om je na vrlo visokoj razini. FOI je također jako projektno intenzivan. Više od 45 europskih i nacionalnih projekata imaju znanstveno-istraživačku i razvojnu komponentu, a koordinatori smo ili partneri na Erasmus, INTERREG, ESF, ERDF, IRI i dr. projektima, te voditelji četiri projekata Hrvatske zaklade za znanost. Čak 75 posto naših nastavnika istraživača sudjeluje barem na jednom ili više projekata, a potporu u prijavama i upravljanju projektom daje naš Centar za međunarodne projekte. Zašto? Jer smatramo da se znanost mora i može jedino temeljiti na znanstveno istraživačkoj projektnoj platformi.

U novoobnovljenoj Vili Oršić održan je prvi sastanak novoosnovanog Gospodarskog savjeta. Uloga Savjeta je osnaživanje suradnje, transfer znanja i doprinosa razvoju fakulteta, a cilj je već prepoznatu snažnu suradnju FOI-ja s IT sektorom podići na još jednu višu razinu.

U samom Gospodarskom savjetu nalaze se predstavnici eminentnih tvrtki s kojima surađujemo. Suradnja je u sva tri područja djelovanja FOI-ja: u istraživanju, nastavi i doprinosu društvu, odnosno transferu tehnologija. Tvrtke članice Gospodarskog savjeta intenzivno surađuju s FOI-jem na revizijama studijskih programa kako bi nam dale informacije što će biti potrebno tržištu rada, u njihovoj provedbi, u povjerenstvu za kvalitetu, stručnim i istraživačkim projektima koje prijavljujemo i provodimo u suradnji, kao što i podupiru naše aktivnosti i projekte poput Vile Oršić. Gotovo svaka učionica kao i laboratoriji, opremljeni su i renovirani upravo sredstvima od naših tvrtki partnera kao i FOI-jevim projektnim sredstvima. Primjerice, suradnja s našim partnerskim tvrtkama prezentira se kroz niz aktivnosti koje organizira Centar za podršku studentima i razvoj karijere, poput Tjedna karijere, Workshop daysa i dr., a u novom projektu Centra za predinkubaciju u pametnoj industriji oni će biti ključni u formiranju tzv. “think tanka” kojeg će činiti prepoznati stručnjaci iz prakse I koji će educirati i mentorirati studente FOI-ja kao I ostalih partnerskih fakulteta I sveučilišta s ciljem razvoja tehnološke ideje i s tehničkog i poslovnog aspekta. Naglasak će biti na pametnoj industriji sukladno prioritetima svih relevantnih strateških dokumenata na europskoj i svijetskoj razini. Do te inicijative, došlo je zahvaljujući našim studentima koji gotovo na mjesečnoj bazi traže našu podršku u okviru projekta “Startup @FOI” da ih podržimo u osnivanju njihovih start upova i realizaciji njihovih poduzetničkih inicijativa.

Koliko je važno da se s razvojem novih tehnologija mijanjaju studijski programi na FOI-ju i koje su sve promjene dogodile u tom pogledu u vašem mandatu?

Revizija studijskih programa FOI-ja je kontinuirana, tako da je jedan od ciljeva naše uprave bio da se revizija studijskih programa provodi praktički na godišnjoj razini. Naime, područja IT, a isto tako i ekonomike poduzetništva se treba prilagođavati i unaprjeđivati kontinuirano. Uspjeli smo u okviru mandata ove uprave napraviti veliki broj revizija studijskih programa uključujući i reviziju našeg preddiplomskog stručnog studija PITUP koji se sad naziva Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja te ćemo ga ove akademske godine po prvi puta izvoditi i u Zagrebu. Uskoro ćemo otvoriti upis i na naš novi doktorski studij pod nazivom “Upravljanje digitalnim inovacijama” u partnerstvu s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Prije dvije godine smo uveli nove module na našem preddiplomskom sveučilišnom informatičkom studiju pod nazivom: Razvoj programskih sustava, Umjetna inteligencija u poslovanju, Umreženi sustavi i računalne igre te Analiza i dizajn poslovnih sustava. To je bilo prije danas sveprisutnog ChatGPT-a, što dokazuje da smo reagirali s promjenama i prilagodbama na vrijeme. Međutim važno je naglasiti da FOI svoje strateško pozicioniranje ima u uniji: Informacijskih sustava, Informacijskih tehnologija i Programskog inženjerstva. Kao kompetitivna prednost našeg fakulteta, sigurno je multidisciplinarnost i na taj način nastojimo realizirati našu viziju. Naime, naši informatički studiji imaju i organizacijske predmete, naše studentice i studenti uz informatička znanja, uče komunikacijske i prezentacijske vještine te kako odlučivati. Naime, generičke vještine i rješavanje problema važne su jer s naprekom digitalne tehnologije primarno umjetnom inteligencijom I obradom velike količine podataka u kratkom roku s malo resursa, doći do informacija neće biti teško, ali izazov će I dalje biti riješiti problem i donijeti odluku. Isto tako, naši studenti ekonomike poduzetništva, osim ekonomskih znanja, dobivaju informatička znanja i sve više naših studentica i studenata koji završavaju ekonomiku poduzetništva, zapošljavaju se u informatičkim tvrtkama.

Osim infrastrukture koji se dodatno unaprijedio dodatkom Vile Oršić, FOI također ima i velik broj laboratorija kojim se unaprijedio istraživački rad fakulteta, a Varaždin je također na velikom dobitku od kada je obnovljen i nadograđen studentski centar i dom.

Vrlo je važno reći da imamo prekrasan studentski dom, jedan od najljepših i najmodernijih u Hrvatskoj, a to vrijedi i za studentski restoran. Naše studentice i studenti dolaze iz svih dijelova Hrvatske te van Hrvatske, iz Njemačke, Austrije, Španjolske, Portugala I već spomenute Francuske na mobilnost. Na FOI-ju djeluje 14 laboratorija koja prate prioritetna znanstveno istraživačka područja i objavljuju svoje rezultate u međunarodnim časopisima I konferencijama. Također, ono što je važno za spomenuti jest da je FOI prepoznat u akademskoj zajednici kao fakultet stručan za razvoj informacijskih sustava za potporu procesima visokoškolskih institucija. Naime, na FOI-ju djeluje Centar za razvoj programskih proizvoda koji razvija informacijske sustave za veliki broj sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, ali i ostalih sveučilišta u Hrvatskoj.

Koji su problemi s kojima ste se suočavali u svom radu na FOI-ju, a kojim će se baviti nova dekanica?

Kao velike probleme FOI-ja navodim preveliku opterećenost djelatnika nastavom, jako veliki broj prekonormnih sati koje naši nastavnici imaju u nastavi što im ne ostavlja dovoljno vremena za znanstveno-istraživački rad. Vrlo je teško dobiti kvalitetan kadar za rad na našem fakultetu s obzirom na plaće koje im možemo ponuditi na fakultetu, posebice ako ih usporedimo s plaćama informatičara na tržištu rada. Drugi problem je i dalje nedostatak prostornih kapaciteta FOI-ja I nerealizacija jedine preostale faze projekta Sveučilišni kampus Varaždin, koja se trebala izgraditi na mjestu na kojem je FOI 2 – bivša muzička škola. Kao FOI napravili smo sve što smo mogli, no i dalje za projekt nije osigurano financiranje na strateškoj nacionalnoj razini, a građevinska dozvola ističe u prvoj polovici sljedeće godine.