NEZAVISNA LISTA IVANA ČEHOKA Bosilj povećava cijene smeća i do 40% jer je Čistoća već ugovorila posao

Varaždinske vijesti | 17.8.2023. u 08:53h | Objavljeno u Aktualno

Priopćenjem, a vezano uz javno savjetovanje o odlukama kojima se podiže cijena odvoza otpada, oglasio se Klub vijećnika Nezavisne liste Ivana Čehoka. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Ovih dana, bez medijskih objava, kako to inače običava činiti za svako protokolarno naslikavanje, gradska vlast provodi savjetovanje s javnošću oko Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnoga otpada te, s time u vezi, Odluku o sufinanciranju javne usluge.

Na žalost, jedini smo upozoravali da je isključivi smisao izvanrednih izbora u travnju upravo u tome da SDP ima komotnu većinu povećati cijenu zbrinjavanja, i to već drugi put u dvije godine i da će Varaždinci plaćati najveću cijenu u Hrvatskoj, ali po svemu što vlast čini i vjerojatno najveću cijenu u EU.

Konkretno, najvažnija je novost da cijena zbrinjavanja otpada po litri raste za oko 125%, što će dovesti do povećanja cijena od 20 do 40% za građane. Usto, povećava se i cijena odvoza glomaznoga otpada izvan onoga što je dio redovne usluge.

Kao i gotovo sve druge odluke, od skidanja statusa javnoga dobra do proračuna, i ova je odluka nezakonita i izravno protuslovi načelima postupanja s otpadom.

Prije svega, ova odluka je naknadni pokušaj opravdanja i naplaćivanja nečega što je Čistoća već ugovorila: Čistoća je potpisala ugovor kojim svježi komunalni otpad predaje u MBO postrojenje po cijeni od 200 eura/tona, pa nije jasno kako je uopće mogla potpisati ugovor ako nije imala odgovarajuće odluke niti je imala ta sredstva u cjeniku kao što nije jasno i odakle se do sada plaćala usluga po 200 eura/tona.

Na stranu činjenica da je MBO u Bosiljevim nastupima do lipnja 2021. bio izvor svih zala, zastarjela i preskupa tehnologija, da su dotadašnje cijene bile „pljačka“, dok je odjednom od lipnja 2021. MBO postao spasonosno i optimalno rješenje, pa će sada zbrinjavati i plastiku i svježi otpad i balirani otpad.

Varaždinci će sada plaćati za tonu baliranoga i za tonu svježega otpada te tonu plastike gotovo 620 eura, što je apsolutno rekordan iznos i u europskim razmjerima.

Naravno, pravo je poduzetnika da sudjeluje u tržišnoj utakmici, ali je gradonačelnik dužan objasniti svoju prevrtljivost i lažljivost – kako to da je isto postrojenje prije bilo najveće zlo dok je danas, za trostruko veće cijene, najveća dobrobit za grad? Budući da ambrozija već raste iz rubnika u gradu, očekujemo da će Bosilj predložiti i da se ambrozija zbrine u MBO postrojenju.

Prijedlog da do kraja godine grad plati to povećanje cijene zbrinjavanja je potpuno nezakonit i suprotan zdravom razumu: prvo, zakon jasno propisuje da se mora utvrditi kriterij, korisnici i način obračuna subvencije.

Ovdje nema kriterija dodjele subvencije, nego će gradovi i općine plaćati razliku između 100 eura koliko je cijena zbrinjavanja do sada i 200 eura koliko se sada predlaže.

To pak znači da takva potpora demotivira i destimulira one koji su najbolji u smanjivanju količina otpada, dakle subvenciju cijene neće dobiti oni koji najviše izdvajaju, odnosno koji stvore najmanje komunalnoga otpada nego će, upravo suprotno, veće subvencije dobiti oni koji stvaraju najviše komunalnoga otpada, što je izravno suprotno EU direktivi i načelima zaštite okoliša. Jedan primjer: domaćinstvo koje u predviđenom vremenu primjene napuni samo jednu kantu od 120 litara sa miješanim komunalnim otpadom, čemu bi po slovu zakona trebalo težiti, dobit će subvenciju od 15 kuna. Oni pak koji napune 5 kanti, dobit će 75 kuna.

Tu su moguće i zloporabe, primjerice, bit će domaćinstava koje će iskoristiti subvenciju i stavljati i npr. glomazni otpad u crnu kantu znajući da grad subvencionira krajnje zbrinjavanje pa je građanima u interesu predati što više otpada.

Treba dodati i da će pravi problemi nastupiti ako ostale općine i gradovi odbiju povećanje cijene jer je Čistoća te poslove već ugovorila i stavlja ih pred „svršen čin“.

No, svu raskoš svoje nesposobnosti Bosilj pokazuje s prijedlogom o uvođenju mogućnosti plaćanja količine smeća od 60 litara. Umjesto da nabavi takve spremnike, prijedlog predviđa da će radnici Čistoće od oka određivati količinu u spremniku, ali samo za individualna kućanstva.

Ovaj je prijedlog toliko ridikulozan da ga nije potrebno komentirati: hoće li se ubuduće djelatnici Termoplina plin naplaćivati po osjećaju topline u stanu ili djelatnici Varkoma po šumu vode u pipama?

Budući da nam radnici Čistoće javljaju kako su na rubu izdržljivosti jer im se ne povećava plaća a na pritužbe im se odbrusi da ima stranaca koji žele raditi, pitamo ne bavi li se Bosilj možda istočnjačkom mudrolijom je li čaša napola puna ili napola prazna na primjeru kante za smeće?

Ako je oko radnika uvježbano izmjeriti volumen otpada u kanti od 120 litara, kako to da ne može izmjeriti volumen u većim kantama?

Potpuno je nejasno zašto je Bosilj kasnio s izgradnjom sortirnice, zašto je bilo po njegovim riječima „mahalojki“ u izvedbi i zašto sortirnica nije još u funkciji jer bi dio tih poslova mogla obavljati.

Kao što je nejasno zašto se u natječaju za nabavu polupodzemnih spremnika nije propisalo da se oni moraju ugraditi. Hoće li sada Čistoća iz ovih novaca koje će zaraditi iz džepa građana plaćati Bosiljeve sumnjivo provedene natječaje za polupodzemne spremnike?

Odakle uopće Čistoći novac da ukapa spremnike ako prihode ostvaruje iz javne usluge? Očito nas osim ovoga poskupljenja, očekuje još i plaćanje zakapanja spremnika.

Sve su to pitanja na koja nema odgovora, imamo enormno visoke cijene, sada ih još povećavamo, dok su nam usluge sve lošije i grad sve neuredniji, piše u prioćenju kojeg potpisuje predsjednik Kluba vijećnika Nezavisne liste Ivana Čehoka Mario Lešina.