Najmanje u Hrvatskom saboru trošio Anđelko Stričak, najviše Robert Podolnjak Foto: Ilustracija

Najmanje u Hrvatskom saboru trošio Anđelko Stričak, najviše Robert Podolnjak

VV | 3.6.2020. u 10:17h | Objavljeno u Aktualno

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavio je pregled troškova rada zastupnika u zadnjoj godini njihova mandata, odnosno od 1. siječnja do 18. svibnja ove godine.

Riječ je o dnevnicama, putnim i sličnim troškovima 151 zastupnika tijekom četiri i pol mjeseca, koji ne obuhvaćaju njihove plaće. Naime, zastupnik, uz mjesečnu plaću, ostvaruju pravo na isplatu zastupničkog paušala od 1.500 kuna mjesečno te naknade za odvojeni život u iznosu od 1.000 kuna mjesečno.

Zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 km od Zagreba imaju pravo na korištenje smještaja u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima, i to u mjesečnom iznosu do 2.500 kuna na ime najma stana, kao i na naknadu režijskih troškova do 500 kuna mjesečno.

U okviru obavljanja svojih zastupničkih dužnosti i aktivnosti zastupnici imaju pravo na isplatu dnevnice - koja za službeno putovanje u zemlji iznosi 150 kuna - i naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (2 kune po prijeđenom kilometru).

Sukladno tim pravima, najmanje troškove od zastupnika iz Varaždinske županije imao je Anđelko Stričak, i to 9871 kunu, od čega za auto 8540, a ostalo za cestarinu. Milorad Batinić je primio 11.600 kuna, i to samo na ime korištenja osobnog vozila, dok drugih troškova nije imao. Vrlo slične troškove imao je Josip Križanić - 11.120 kuna. Božica Makar imale je troškove od 16200 kuna, od čega 12.200 za auto, 2800 za hotel te 1050 dnevnice.

Nasuprot tome, Mario Habek ukupno je primio 21.708 kuna, od čega za auto 3476 kuna, cestarinu 524, stanarinu 11.100, režije 2108 i odvojeni život 4500 kuna. Robert Podolnjak, koji je vodio parlamentarnu skupinu te putovao u inozemstvo, imao je troškove od 28767 kuna, od čega 11018 stanarinu, hotel 3855, avion 2990, auto 4316, odvojeni život 4431 te dnevnice 1050 kn.