Parkovima sve od Vartopa, Aquacityja i Gradske tržnice, osim direktora - ali to nije sve

VV/I.K. | 21.3.2022. u 20:20h | Objavljeno u Aktualno

- Idemo u racionalizaciju poslovanja, jednostavnije upravljanje, ustvrdio je varaždinski gradonačelnik dr. Neven Bosilj, objašnjavajući najkontraverzniju točku iduće sjednice Gradskog vijeća, najavljenu za 30. ožujka. Riječ je o Prijedlogu odluke o pripajanju trgovačkih društva Aquacity d.o.o., Vartop d.o.o. i Gradske tržnice d.o.o. trgovačkom društvu Parkovi, kojem je već dan na upravljanje aerodrom.

- Parkovi su u 100-postotnom vlasništvu Grada, kao i sve ove tvrtke koje se pripajaju. Nitko neće izgubiti svoju osobnost, to će i dalje biti radne jedinice i podružnice, što ćemo i definirati, naglasio je varaždinski gradonačelnik.

Međutim, nedvojbeno je da će tri poduzeća izgubiti pravnu osobnost, a jasno je da će ostati radne jedinice jer čine poslovnu cjelinu. A gubitkom prave osobnosti, sva njihova imovina, kao i prava i obveze, idu Parkovima. Uostalom, stoji to u odluci u kojoj se navodi da Parkovi preuzimaju i sve ugovore o radu izuzev - članova uprava.

Zašto? To bi trebalo dovesti do racionalizacije, veli se, odnosno veće dobiti.

- Uvažavajući postojeći gospodarski položaj i rezultate poslovanja, kao i opseg djelatnosti svakog pojedinog društva koje sudjeluje u pripajanju, s jedne strane te nastojanje da se osigura funkcionalan organizacijski model te racionalizacija troškova navedenih trgovačkih društava, s druge strane, Grad Varaždin je stava da je u gospodarskom interesu svih navedenih društava, kao i Grada Varaždina kao njihovog jedinog člana, da se provede njihovo međusobno poslovno, organizacijsko, financijsko i pravno pripajanje radi ostvarenja što veće dobiti i smanjenja operativnih i financijskih troškova poslovanja, stoji u obrazloženju odluke.

Kvaliteta usluge, koja bi zapravo morala biti na prvom mjestu kod ovakvih poduzeća uz pozitivno poslovanje - ne spominje se. Ali zato ima naznaka da će posljedice pripajanja osjetiti i zaposleni u zajedničkim službama i administraciji, a ne samo direktori.

- Sinergijski učinci ove Odluke trebali očitovati u optimizaciji poslovanja, uštedi troškova (optimizaciji broja i zaduženja rukovodećeg kadra (menadžmenta), objedinjavanju zajedničkih službi i administracije, i dr.) te ujedinjavanju svih poslovnih aktivnosti postojećih društava u jednom pravnom subjektu, napominje se u obrazloženju odluke.

Ali to nije sve. Neće se naime stati samo na pripajanju ovih poduzeća.

- Neprimjereno je da gradski prijevoz bude u Čistoći gdje imamo samo 51 posto vlasništva pa ćemo vjerojatno i taj segment prebaciti. U Aquacityju smo sanirali sve milijunske gubitke i nebuloze koje su naš dočekale, ali gašenje Aquacityja i prebacivanje imovine Gradu bio bi za Grad prevelik trošak stoga ćemo i njega pripojiti. Ideja je da sve tvrtke u kojima Grad ima 100-posto vlasništva idu pod jednu kapu.“ – kazao je gradonačelnik.

Dakle, stvara se poduzeća s najvećim spektrom djelatnosti. S kojim rezultatom, to će se tek vidjeti. Zasada nema nikakvih brojčanih pokazatelja o kolikim se to uštedama radi jer se ukidaju tri radna mjesta direktora, odnosno možda i još koje. No još važnije je to da bi se trebalo jasno reći želi li se da Parkovi postanu nadomjestak za nekakav varaždinski holding po uzoru na zagrebački te koja će mu se to sve poduzeća pripojiti te što će to dobrog donijeti.

Skupa s gradonačenikom, predsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina Zdravka Grđan osvrnula se i na druge od 17 točaka 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Prva točka je prijedlog izmjena i dopuna proračunskih dokumenata Grada Varaždina.

- Naime, rezultat iz 2021. godine bio je višak od 53 milijuna kuna, a vidimo da nam je situacija dobra i da nam se proračun puni još više. Trend je određeno povećanje poreza na dohodak. Raspolažemo sa 73 milijuna kuna, dakle 17,9 milijuna kuna više, tako da treba i taj novac preraspodijeliti - rekla je predsjednica Zdravka Grđan.

- Druga točka je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Varaždina izdavanjem municipalnih obveznica, dakle tu je riječ o ukupno 41 milijun kuna, a u sklopu treće točke gradonačelnik Neven Bosilj će podnijeti i svoje prvo izvješće o radu gradonačelnika, za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine - rekla je Zdravka Grđan te najavila da će biti prezentirana i izvješća o radu gradskih ustanova.

Na dnevnom redu nalazi se i Prijedlog Odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina jer se zbog pojačanog interesa moraju regulirati uvjeti.

Jedna od najvažnijih točaka zasigurno je Prijedlog odluke o načinima pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

- Prošli put je odluka bila skinuta s dnevnog reda, jer ako ne prođe mora u ponovno 30-dnevno savjetovanje. Na tu odluku vijećnici će dobiti moj amandman kojim se reguliraju cijene. Predviđena cijena iz odluke će biti umanjena jer će se izjednačiti individualna i višestambena kućanstva zato jer je to zakonska obveza. Bit će i poseban amandman za 300.000 kuna koji će se dijeliti po socijalnim kriterijima da bismo našim sugrađanima koji spadaju u tu kategoriju omogućili da im cijena prikupljanja otpada ne poraste - rekao je gradonačelnik Neven Bosilj.

Gradsko vijeće raspravljat će i o Prijedlogu odluke o otkupu nekretnine Veterinarske stanice Varaždin kako bi se objedinila Gospodarska zona Brezje. U Prijedlogu odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina u Ulici Augusta Cesarca 1 u Varaždinu, Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu, daju se prostori bivše Gradske knjižnice na korištenje na neodređeno vrijeme.

Predsjednica Vijeća istaknula je važnost točke dnevnog reda koja se veže uz pokretanje postupka izrade provedbenih dokumenata strategije razvoja urbanih područja Varaždina za razdoblje 2021. godine do 2027. godine što je vezano uz ITU mehanizam te je prema uputama Europske komisije potrebno napraviti izmjene.

Na sjednici će Gradsko vijeće imenovati nove ravnatelje Gradskog muzeja Varaždin i Koncertnog ureda.

Gradonačelnik je najavio i izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća koja bi se trebala održati početkom travnja, na kojoj bi se u jednoj točci dnevnog reda kompletno, na miran način, riješili svi sporovi između Grada Varaždina i TH Investa.

- Tih sporova ima desetak i mjere se u stotinama milijuna kuna - rekao je gradonačelnik.

Vezano uz proračun, gradonačelnik je rekao da se puni dobro.

- Mi smo prošle godine u prosincu, nekim investitorima poput Vario Systemsa, prodali zemljišta i ostvarili višak u proračunu od 17,9 milijuna kuna koje ćemo još raspodijeliti. Nažalost, cijene energenata su otišle u nebo i velik dio ćemo izdvojiti za plaćanje energenata vrtićima, školama. Tu će otići dodatni milijunski iznosi. Javnu rasvjetu moramo platiti još više ove godine. Na svu sreću imamo taj višak da možemo ovaj dio minusa pokriti.“

Gradska vijećnica Grada Varaždina iduće godine slavi 500 godina i gradonačelnik najavljuje obnovu.

- Uspjeli smo završiti kompletan projekt za njezinu obnovu, aplicirali smo i vjerujemo da ćemo dobiti dva milijuna kuna od države iz Fonda za obnovu kulturne baštine i 5 milijuna kuna dodati sami. To će biti 7 milijuna kuna koje bi željeli ove godine utrošiti da ova vijećnica na svoju godišnjicu zasja punim sjajem.“ – istaknuo je gradonačelnik Bosilj.