ilustracija

Kolika je prosječna plaća u Hrvatskoj, a kolika je po županijama...?

Varaždinske vijesti | 1.9.2021. u 15:04h | Objavljeno u Aktualno

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za drugo tromjesečje 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. porasla je u svim županijama.

Najveći porast bio je u Istarskoj županiji, za 8,6%, a najmanji u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 4,0%., navodi se,među ostalim, u danas objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za drugo tromjesečje 2021. godine isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 8 524 kune, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 6 051 kune.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za drugo tromjesečje 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. porasla je u svim županijama.

Najveći porast bio je u Istarskoj županiji, za 7,8%, a najmanji u Osječko-baranjskoj županiji i Vukovarsko-srijemskoj županiji, za po 3,3%.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za drugo tromjesečje 2021. bila je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 11 992 kune, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 7 842 kune.

PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME u lipnju 2021

Republika Hrvatska       7 175

Zagrebačka                   7 231

Krapinsko-zagorska       6 801

Sisačko-moslavačka      6 615

Karlovačka                    6 908

Varaždinska                  6 562

Koprivničko-križevačka  6 595

Bjelovarsko-bilogorska   6 242

Primorsko-goranska       7 230

Ličko-senjska                6 621

Virovitičko-podravska     6 067

Požeško-slavonska        6 342

Brodsko-posavska       6 275

Zadarska                       6 750

Osječko-baranjska         6 564

Šibensko-kninska          6 529

Vukovarsko-srijemska    6 231

Splitsko-dalmatinska      6 782

Istarska                        6 817

Dubrovačkoneretvanska 6 582

Međimurska                  6 609

Grad Zagreb                  8 597