Kako su poslovale zdravstvene ustanove Varaždinske županije? Foto: Ilustracija/Arhiva VV

Kako su poslovale zdravstvene ustanove Varaždinske županije?

IHR/Varaždinske vijesti | 21.9.2021. u 18:09h | Objavljeno u Aktualno

Rebalansom županijskog proračuna, koji će se naći na dnevnom redu Županijske skupštine u srijedu, 22. rujna, planira se osigurati dodatnih šest milijuna kuna za zdravstvo i obrazovanje. Najavio je to predsjednik Županijske skupštine Josip Križanić na prošlotjednoj konferenciji za novinare uoči sjednice, prve radne nakon konstituiranja.

Na dnevnom redu Županijske skupštine naći će se i izvješće o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Varaždinska županija za 2020. godinu: OB Varaždin, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije i Ljekarna Varaždinske županije.

Iako je, prema izvješću, u prošloj godini došlo do povećanja prihoda, ali i rashoda u odnosu na 2019. godinu, sve zdravstvene ustanove osim Zavoda za javno zdravstvo i Ljekarna ostvarile su manjak.

- U razdoblju od siječnja do prosinca 2020. godine manjak prihoda nad rashodima evidentiran je u OB Varaždin, Specijalnoj bolnici i Domu zdravlja, dok su višak prihoda nad rashodima ostvarili Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu i Ljekarna. No, zbog prenesenih rezultata financijskog poslovanja iz ranijih razdoblja, krajnji pozitivni rezultat na kraju 2020. godine zabilježili su Zavod za javno zdravstvo i Ljekarna, dok su ostale ustanove krajem 2020. godine ostvarile negativan financijski rezultat. Negativan rezultat OB Varaždin u 2020. godini iznosio je 126.094.522 kuna, a po prijenosu manjka iz ranijih godina od 218.649.833 kuna, prošlu godinu manjak OB Varaždin u konačnici iznosi 344.744.355 kune. Specijalna bolnica je 2020. godinu završila s manjkom tekuće godine u iznosu od 65.144.381 kuna, koji po prijenosu manjka iz ranijih godina iznosi 75.315.081 kuna. Kod obje bolnice značajan dio manjka nastao je kao rezultat vremenskog raskoraka između nastanka rashoda uslijed provedbe EU projekata i realizacije prihoda kojima se isti financiraju, za koje će sredstva biti doznačena u ovoj godini - stoji u izvješću.

- Međutim, veći dio ostvarenog manjka posljedica je rada bolnica u uvjetima proglasene pandemije Covid-19. Pružanje zdravstvene zaštite u OB Varaždin svedeno je na rješavanje hitnih, vitalno ugroženih i onkoloških pacijenata, što je uzrokovalo velik pad pružanja usluga. Uslijed rada u hladnom pogonu smanjili su se prihodi bolnica, što je rezultiralo neizvršenim uslugama prema HZZO-u. Uz navedeno, u cilju sprečavanja širenja epidemije, OB Varaždin utrošila je značajna novčana sredstva za nabavu specifične zaštitne opreme i prilagodbe bolničkih odjela pacijentima oboljelima od bolesti Covid-19, dok je u Specijalnoj bolnici gospodarska aktivnost, koja je u ranijim godinama bila jedan od osnovnih generatora prihoda, tijekom 2020. godine svedena na minimum - napominje se.

Ljekarna je, kao i ranijih godina i u 2020. godini nastavila uspjesno poslovanje, u čemu joj se pridružio i Zavod za javno zdravstvo, koji je uslijed povećanih aktivnosti u provedbi mjera uslijed pandemije Covid-19 ostvario značajne prihode, što se odrazilo i na dobar rezultat poslovanja.