Kako Austrijanci sprečavaju poplave, a Japanci predviđaju klizišta - satelitom

vv / sz | 16.11.2016. u 16:54h | Objavljeno u Aktualno

Zašto se problemi u vezi tla događaju? Jer je još uvijek u razvoju geotehnika, odnosno geotehnička struka koja se kao grana građevinarstva bavi sanacijom i sprečavanjem pojave klizišta, problema s temeljnim tlom ili građevina od tla i sl.,  ali prije svega zato što treba više razumijevanja od javnosti i investitora.

Na to su ukazali članovi Hrvatskog geotehničkog društva tijekom savjetovanja koje je po sedmi put održano u Varaždinu, ovog puta s međunarodnim sudjelovanjem. Budući da je skup bio posvećen geotehničkim aspektima nestabilnosti građevina uzrokovanih prirodnim pojavama, teme su prije svega bile vezane uz poplave, klizišta i potrese.

Mogu li se spriječiti poplave, klizišta i potresi? Potonje još ne možemo ni predvidjeti da će se dogoditi, iako – zahvaljujući trajnom praćenju događanja potresa – možemo uglavnom procijeniti koliko jake potrese u kojim područjima treba očekivati. Ipak, iznenađenja se još uvijek događaju, pa iz svakog većeg potresa učimo nešto novo. Međutim, već puno znamo o ponašanju tla i građevina te možemo spriječiti štete od potresa, ako imamo dovoljno podataka o tlu – dakle odgovarajuće geotehničke istražne radove – i ako pri gradnji postupamo prema pravilima struke.

Klizišta također često nastaju ako se prometnice ili druge građevine grade bez uključivanja inženjerske struke, odnosno ako se neodgovarajuće održavaju. Veliki dio postojećih klizišta moglo se izbjeći pametnijim postupanjem. Drugu grupu klizišta čine ona koja su inženjeri geotehničari mogli predvidjeti, a te se štete mogu izbjeći ili izbjegavanjem gradnje na nesigurnim lokacijama ili odgovarajućom prevencijom.

U zaštiti od poplava, geotehnika sudjeluje između ostalog izgradnjom nasipa. Za to je potrebno dobro poznavanje temeljnog tla i tala od kojih se gradi nasipe, dobro projektiranje, dobra izvedba i dobro održavanje. Slabo mjesto i pri tome su nedovoljni geotehnički istražni radovi, uz često nedovoljno održavanje jer i građevine stare i mijenjaju se, a mijenjaju se i uvjeti u kojima se građevine nalaze, što zbog promjena klime što zbog građenja u okolini.

Tehnologija ispitivanja tla razvija se veoma brzo i najbolji se rezultati mogu postići kombinacijom ispitivanja pažljivo uzetih uzoraka u laboratoriju, ispitivanja posebnim sondama na mjestu (in situ), kao i geofizičkim postupcima kojima se može prepoznati prijelaze između zona različitih svojstava. Zahvaljujući raznolikim oblicima nastanka tla, podzemlje je vrlo nehomogeno, a slojevi ili zone tala različitih svojstava vrlo se nepravilno izmjenjuju. Zato je ključno dobro ispitivanje tla – koje s razvojem tehnologija postaje sve niže cijene, a sve bogatije dobivenim podacima.

O svemu tome iskustva su izmijeniti članovi Hrvatskog geotehničkog društva, ali i njihovi gosti kolege. Tako je predavače iz Beča, slavni profesor Heinz Brandl, održao predavanje o sprečavanju poplava, dok su dvojica profesora sa Sveučilišta Yamaguchi u Japanu pokazali kako se snimanje s japanskog satelita može koristiti za predviđanje nastanka klizišta, ali i za hitno skupljanje podataka o štetama nakon nastale katastrofe, što omogućuje brzu i učinkovitu organizaciju pomoći.

Uz Hrvatsko geotehničko društvo, suorganizatori su Yamaguchi University, Tehničko veleučilište u Zagrebu i Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu u čijem je lijepom prostoru savjetovanje održano sredinom mjeseca.