Izglasana promjena nacrta nagodbe, Damir Habijan vodio glasanje tijekom vožnje autom

VV | 26.3.2021. u 15:15h | Objavljeno u Aktualno

Najspornija točka za mnoge na današnjoj 37. sjednici Gradskog vijeća po hitnom postupku je izmjena nacrta integralne nagodbe u kojoj se treba razriješiti ugovor o zbrinjavanju te ponovno odraditi natječaj o novom zbrinjavanju otpada da bi se ostvarilo sufinanciranje putem Ministarstva za zaštitu okoliša. Nju nije mogao moderirati predsjednik Gradskog vijeća Damira Habijan zbog obveza u Hrvatskom Saboru, a isto tako nije bio prisutan niti Davor Patafta da vodi raspravu pa je dužnost moderiranja rasprave pripala drugom potpredsjedniku Gradskog vijeća, Brunu Isteru. Za raspravu se prvi javio Vjeran Strahonja koji je ukazao da Grad 2019. nije postupio po hodogramu kojeg smo dobili iz Ministarstva što sada na kraju moramo napraviti. 

- Ono što mi i dalje nije prihvatljivo je to da nikada nismo dobili mišljenja odvjetnika o toj takvozvanoj jako lošoj situaciji Grada u smislu svih tih predmeta, a ja sam to nekoliko puta tražio. Dobio sam jedino mišljenje od Matića i partnera, ostalo ne. Nije mi jasno da se opet spominje da će se pokušati mirno riješiti spor, a ono što smo uspjeli saznati je da je sud tražio da obje strane spora da se upotpuni činjenično stanje da donese novu presudu, a Grad Varaždin nije to učinio i tražio da se to završi, a sutkinja je to odbila, na što se Grad žalio. Ne samo da Grad nije napravio sve da dobi jedan od tih sporova, nego nije napravio ono što je trebalo napraviti. Ja bih rekao da je tu bilo i namjere da se taj spor ne dobije. U 2019. godini smo dobili onaj hodogram po kojem Grad nije postupio i sada ćemo mi tek tražiti sufinanciranje. Tek smo sada napravili troškovnik, a ja sam već tada to naglasio da nismo napravili i da smo to morali tada napraviti. Da smo tada to napravili, ja bih to podržao, ali ovakvu priču oko spora koja više nije integralna, nisam za to. Meni to nije prihvatljivo - rekao je Strahonja i naglasio da je odlagalište u Brezju ilegalno.

- Integralna nagodba ostaje kakva jest i mijenja se u samo jednoj točki, a odnosi se na način zbrinjavanja otpada gdje se ide na raspisivanje novog natječaja i ne prejudicira se mehanička obrada koja možda bude još. Bitne stvari se ne mijenjaju. Sama integralna nagodba je predvidjela da se možda budu mijenjale neke stavke tako da je ne vidim razloge da više ne vrijedi jer ona obuhvaća puno više toga od samog zbrinjavanja otpada tu ima još nekih 10-ak sporova koji su unutra - odgovorio je na to vijećnik Mario Lešina.

- S obzirom da se radi o miješanom komunalnom otpadu, mogućnosti da se na takav međunarodni natječaj javi netko izvana i takav otpad izveze i negdje drugdje ga obradi skoro da i nema. Ako se karakterizira kao neopasni otpad nakon obrade, a dio je takav sigurno, onda su mogućnosti veće. U natječaju za savjetovanje s javnošću koji je objavljen se vidi da mi tu zapravo pucamo na MBO, odnosno onaj koji je to sastavljao, a to je da će blizina igrati ulogu za zbrinjavanje otpada, a po Google karti je jasno da je to MBO, iako se to preuzima na lokaciji Brezje, a nije mi jasno po čemu jedna takva odredba u natječaju postoji - objasnio je Strahonja.

Javio se i Neven Bosilj u raspravi, smatrajući da Zaključak nagodbe kao takve ne postoji jer je vrijedila samo do 31. prosinca prošle godine, ako se ne potpiše i pristupi rješavanju.

- Zaključak o davanju suglasnosti integralne nagodbe u sebi sadržava jedan članak u kojem piše da ako se ne potpiše i pristupi tome do 31. 12. 2020. godine, da se integralna nagodba smatra ništavnom. Mi ne možemo raditi na izmjenu zaključka koji pravno ne postoji, formalno ne postoji. Druga stvar, hodogram ste dobili 4. 11. 2019. godine i iako uporno odgovarate da radite po tom hodogramu tek sad ste počeli raditi kada ste vidjeli da ste izašli u slijepu ulicu. Po tom hodogramu je prva, odnosno nulta točka, bilo raskidanje koncesije i raskidanje ugovora. Mi smo na sjednici prije dvije godine raskinuli koncesiju i tom prilikom smo dobili informaciju da je raskinuti ugovor. Naravno taj ugovor nikada niste raskinuli i još uvijek je na snazi i prepreka da se ide po hodogramu i da se dobi sufinanciranje iz Ministarstva. U pregovorima oko nagodbe ima i dobrih točaka, ali zapravo nitko nije zastupao pravi interes Grada. Za tri dana je rasprava na Vrhovnom sudu, a nakon toga će vrlo vjerojatno biti i presuda pa ćemo vrlo vjerojatno znati da li je ta zamjena zemljišta koji su sastavni dio integralne nagodbe bila dio nekakvog kaznenog dijela ili ne. Trebali bi pričekati i vidjeti što će se dogoditi i nakon toga ćemo biti u puno boljoj poziciji i možemo tada sklopiti kvalitetniju nagodbu vezanu uz zemljište - rekao je Bosilj.

- Na toj sjednici smo raskinuli koncesiju, a ugovor je bio skinut s dnevnog reda, trebao je biti, ali je skinut s dnevnog reda i ugovor nije raskinut, a danas bi trebali glasati o raskidanju ugovora i nadam se da s obzirom da se četiri godine govori da je taj ugovor kamen u cipeli i da je prepreka  rješavanja tog spora, konačno smo došli do toga da ćemo koncenzusom glasati raskidanje ugovora - rekao je Lešina.

- Brezje nije ilegalna deponija već je to zatvoreno odlagalište otpadom. To su potvrdili dva inspekcijska nadzora u 2018. i 2020. godini Agencije za zaštitu okoliša i prirode, a isto tako će to potvrditi i Ministarstvo pa molim da ne koristimo taj termin jer on bi naravno mogao u javnosti svakakve insinuacije potegnuti. Što se tiče klasifikacije otpada, to od nas nitko nije radio i ona je napravljena sukladno sa zakonom i ona je 20 0 3 0 1 ako se sjećate, otpad koji je imao klasifikacijski broj 19 12 99 u iznosu od dvije tisuća tona, to se odvezlo 2017. godine. Gospodin Strahonja tvrdi da smo mi namjerno izgubili sudski spor za ništetnost, što je naravno netočno. Mi smo uložili požurnicu upravo zato da se donese odluka po tom pitanju što je sutkinja stavila u nekakvu proceduru i ona još dan danas nije završilo. Nisam shvatio što bi značilo da bi novi natječaj bio nepovoljna opcija jer mislim da novi natječaj ide po zakonu o javnoj nabavi i ne znam što bi tu bilo nepovoljna opcija i zašto je blizina kriterije gdje gospodin Strahonja insinuira da se nešto pogoduje. Molim vas da pročitate zakon o održivom gospodarenju otpadom pa ćete vidjeti što znači načelo blizine, a da ste razgovarali s nama, onda bi vidjeli da u postupku prikupljanja ponuda je jedan od ponuđača rekao da bi izbacio taj kriterij i vaša teza o pogodovanju MBO-u je totalno promašena. Isto tako ne određujemo mi kako će se otpad zbrinjavati, nego određuje zakon i morate naučiti one metode zbrinjavanja koje je definirao zakon, a ne netko od nas. Što se tiče mišljenja odvjetnika, tu moram podsjetiti gospodina Strahonju da je on član vladajuće većine i sva mišljenja ima, tako da ne razumijem što vama ovdje nedostaje. U sporu za koncesiju ne stojimo loše, takav spor može završiti i na jednu i na drugu stranu. U drugim sporovima stojimo kako stojimo i imamo veliki rizik koji se nama kreće u stotinama milijuna kuna. Kod raskida ugovora su dali mišljenje iz Ministarstva da je ugovor važeći, ali prestari, ali ako netko misli da je prestari to ne znači da je raskinut ili da je nevažeći ili da je ništetan. To sve piše u hodogramu i tu treba slijediti proceduru. Naravno, netko će reći da mi nismo slijedili proceduru, a ja ću reći da smo je slijedili jer drugčije po proceduri ne možete doći gdje smo danas došli, a to je da se raskinemo svih onih ugovora. Insinuacije da se ne radi u korist grada je totalno bezveze - rekao je Avar.

- Dnevni red je bio jasan, prvo je bila informacija o raskidanju ugovora s T-7 Vis, a druga je bila raskidanje koncesije. Mi smo u dobroj vjeri glasali, vjerujući vama da ste odradili točku 1. Umjesto toga ste nam dali lažno pismo, znači pismo potpisano od strane direktora Varkoma i dato svim gradskim vijećnicima i koje je poslano tvrtki T-7 da se raskida ugovor. To je izgleda bilo lažno pismo, mi smo tada u dobroj vjeri i iz tog razloga, želeći da se stvari riješe, glasali i za raskid koncesije. Vi ste nam tad lagali, to vam samo želim reći - rekao je Bosilj.

- Slažem se da sam koristio krivi termin, nije ilegalan, s ostalim se ne slažem. Spor proglašenja ništetnosti ugovora o zbrinjavanju bala, ako sud pozove da Grad upotpuni dokaze, a Grad ima puno inspiracije, ako ništa iz žalbe Uskoku na presudu. Ako to Grad po svojim odvjetnicima odbije, to je razlika pravno gledajući da Grad zapravo nije htio izgubiti spor, ali semantički je vrlo slično gubljenju spora. Što se tiče odvjetničkih mišljenja, nisam tražio nikakvim drugim kanalima jer mislim da je to trebalo biti dio materijala, što je bilo i najavljeno u sedmom mjesecu, što na kraju nije bilo istina. To je najobičnija laž. I to i dan danas stoji u materijalima. Nisu bila dio materijala i ne pada mi na pamet da to tražim kao član koalicije, smatram da je to dio elementarne pristojnosti, a uostalom da to vide građani. Jasno da ako su građani na računu dobili stavku djelomična obrada otpada, da nakon 12 godina dobijemo da je to i dalje miješani komunalni otpad ili taj novac nije potrošen ili ta kategorizacija nije dobra. Na natječaju za odlaganje otpada na najbliže odlagalište otpadom, jasno je da je u članku 54 Zakona o održivom gospodarenju otpadom govori da posjednik otpada je odgovoran za otpad koji ima u posjedu, a odgovornost posjednika otpada za predanu pošiljku prestaje nakon što osoba koja ovlaštena za preuzimanje otpada sukladno članku 84, stavku sedam ovog zakona, na propisani način preuzima pošiljku otpada i to potvrdi ovjerom ovjerom pratećog lista. Znači kud će nakon mehaničke i biološke obrade, gdje će završiti taj otpad ako se obradi u MBO-u ili gdje će završiti nakon što ga netko treći preuzme, a ne MBO i negdje drugdje obradi, to nije bitno. Takav uvjet u natječaju je diskriminatorni. Imamo dosta primjera u Europi poput Napulja gdje je godinama vožen otpad, pa je na kraju odvezen u Rotterdamu, tako da sam ja oko tog zahtjeva uvjeren da sam i dalje u pravu - rekao je Strahonja. 

- Mene čudi koliko ste tvrdoglavi da tumačite zakon kako želite, a postoji jasno i točno kriterij kako se po zakonu radi. Ako se netko javi s jako, jako niskom cijenom i vozi to na sjeverni pol, on će dobiti puno bodova na cijenu, a manje bodova na blizinu. Nije isključeno da takav ponuditelj dobije natječaj, to bi vi trebali znati na FOI-ju jer tamo organizirate tribine za javnu nabavu. Nejasno mi je kakav bi trebali raspisati natječaj, kojeg je pregledalo više stručnjaka za javnu nabavu, a da vi tvrdite nakon svih argumenata nešto što apsolutno ne stoji. Upozoravam vas na klevetu koju ste iznijeli da smo išli na sud nešto izgubiti. Ponovit ću vam ponovo, možda sjedne. Što ćemo mi reći kad upotpunimo dokumentaciju, ako smo utvrdili da ugovor nije ništetan i da smo još u lošijoj poziciji. Sva dokumentacija koja je postojala, postojala je. Mi smo takvu dokumentaciju predali i nemamo što dalje predati. Te vaše priče i fetiš da nekoga strpate u zatvor, ja to stvarno ne razumijem. Postoji procedura koju odvjetnici naravno slijede. Mi smo sve po proceduri napravili, ništa nismo napravili mimo procedure. Molim vas, ako vi mislite da smo nešto napravili mimo procedure, onda budite kao i ona hrpa anonimnih prijavitelja, podnesite kaznenu prijavu protiv nas pa da vidimo dokle ćete doći - rekao je Avar.

- Ja ne bih na bilo koji način želio rasplamsati ovu raspravu. Mi smo u ove četiri godine nastojali napraviti sve što se može da se konačno počne sa zbrinjavanjem baliranog otpada, odnosno da se sanira lokacija Brezje. Počeli smo s razgovorima i pregovorima sa svima. Organizirali smo međustranačko vijeće, donijeli zaključke jasne, nastojali smo se svi približiti mirnom raščišćavanju do trenutka revizije Vrhovnog suda u kojoj je sve jasno rečeno da se sve vraća na prvostupanjski postupak i interventni ugovor je pravovaljan. Nakon toga, sve što smo mogli učiniti je da ili da se jedan od obveznopravna odnosa raskine pa da ostane drugi ili da nastojimo raskunuti oba obveznopravna odnosa. Ja vas molim, znam da je sve ovo politika, SDP je to pokušao učiniti 2015. godine, niste uspjeli završilo je neslavno. Razbilo se kao kvarc stakla. Nakon toga, dolazimo ministru Čoriću koji je prvo rekao da postoji mogućnost ako stavimo koncesiju izvan snage, a nakon toga je tražio što s interventnim ugovorom. Mi nismo i ne možemo interventni ugovor raskinuti bez da integralnom nagodbom raščistimo sve sporove i zato idemo u ovo. Ovo što danas činimo, ne mijenjamo onaj dio nagodbe o kojem smo već glasovali, ovo o čemu govori Bosilj, mi nismo van efekta stavili nagodbu jer nismo potpisali onih 15 nacrta ugovora koje smo dali uz integralnu nagodbu, mi nismo time stavili izvan snage odluku Gradskog vijeća. Ona i dalje postoji. To što nije potpisan ugovor po toj odluci, ne znači da odluka ne postoji više. Mi samo mijenjamo jedan dio odluke koji se odnosi na raspisivanje natječaja. O tužbi za ništetnost, mi smo preuzeli tu tužbu i sve žalbene razloge koji su bili u toj tužbi, mi smo održali, niti jedan žalbeni razlog nismo ukinuli i na bilo koji način oslabili. Dapače, mi smo dali neke svoje prijedloge, ali novih žalbenih razloga nemamo. Mi smo protiv objesnoj parničenja. Ako meni odvjetnici kažu da nemamo više žalbenih razloga osim onih u 2012. godini, onda ne znam što bi ja još trebao poslati sudu. Mi smo postupali kao da smo započeli tu raspravu, ostali su žalbeni razlozi za vrijeme Habuševe administracije. Pitanje kategorizacije ne može raditi Grad. Vidio sam kojekakve anonimne prijave  oko DOC-a. Niti smo mi to ispitivali, niti ja znam što o tome. Bunić je kao ozbiljan i odgovoran čovjek napravio ispitivanje kompontenti ugljika. I da bude siguran, kupio je uređaj vlastitim novcem, koji nije certificiran za te poslove, da provjeri jesu li dva instituta namještali rezultate i došao je do istih rezultata kao i dva instituta. Niti možemo tu nešto učiniti, niti nam je ikada palo na pamet da nešto učinimo. Načelo blizine u samom natječaju treba smanjiti jer moramo to do 2022. godine srediti - rekao je Čehok.

- Rok 31. 12. 2020. se promijenio na 31. 12. 2021. Nije potpisana nagodba, a u slučaju da je bila potpisana onda bi stvarno bilo točno da je ugovor ništetan. U ovoj situaciji gdje mi imamo nacrt i koji je prolongiran na kraj ove godine gdje mi pokušavamo rješiti više vrsta sporova te je bila predviđena za treću verziju sporova koja se tiče interventnog zbrinjavanja otpada. Izvorna verzija nagodbe je predviđala da se u slučaju trećeg spora ne ispune neki uvjeti, radi novi nacrt nagodbe. Nema više obveze potpisvanja ugovora za interventno zbrinjavanje otpada već se svi ti sporovi koji su vezani za taj ugovor rješavaju da se vraća avans i raskida se ugovor i nijedna strana nema više nikakvih pravnih obveza osim vraćanja avansa. Sam trenutak potpisa nagodbe ne znači da je taj ugovor raskinut i da je stupio na snagu, već samo da su obje stranke potpisale. Moramo imati datum u kojem ćemo dati mogućnost da sve strane izvrše svoje obaveze i da stvarno ta nagodba stane na snagu. Kad nije bila potpisana do kraja prošle godine, nema smisla da stavimo prošlogodišnji datum - rekao je Krešimir Jelaković, odvjetnik Grada Varaždina.

Vijećnika Strahonju je zanimalo nakon toga gdje u nagodbi stoji da se avans T&H Investu mora se vraćati s kamatama.

- Nagodba je dogovor svih stana kako će riješiti međusobne sporove. Sadržaj nagodbe pa i financijska pitanja je rezultat pregovora i tko je spreman pristati na što. Kamata nema u nacrtu nagodbe - objasnio je Jelaković. 

Nakon sat i pol stanke na zahtjev SDP-a, tj. Nevena Bosilja, promjena nacrta je izglasana  s 11 glasova za i 10 glasova protiv. Sjednicu je nakon stanke za točku 4 dnevnog reda ponovno vodio Damir Habijan, koju je vodio tijekom vožnje autom, a i dalje vodi sjednicu u vožnji. 

Facebook komentari
Komentari ispod članaka ni na koji način nisu stavovi uredništva Varaždinskih vijesti te su za njih odgovorni isključivo čitatelji. Ističemo kako je stav redakcije da je zabranjeno vrijeđanje, govor mržnje te poticanje diskriminacije na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, dobi, rodnog identiteta ili spolne orijentacije. Svi komentari za koje uredništvo procijeni da su neprikladni bit će obrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim tijelima.
Povezani članci