Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin održalo godišnju skupštinu Foto: DGIT Varaždin

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin održalo godišnju skupštinu

I.D./Varaždinske vijesti | 7.3.2016. u 11:44h | Objavljeno u Aktualno

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin održalo je u petak 4. ožujka redovnu godišnju skupštinu u hotelu Turist.

Predsjednicu Mirnu Amadori i dvjestotinjak članova društva pozdravili su, između ostalih, Goran Habuš, gradonačelnik Grada Varaždina i Milan Rezo, pomoćnik ministra graditeljstva i prostornog uređenja. Sjednici su prisustvovali i Josip Hehet, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina te mnogi drugi uzvanici.

Društvo je osnovano u veljači 1959. godine i jedna je od najstarijih strukovnih udruga na ovom području. Na inicijativu Društva, a uz pomoć i posredništvo članova Društva u tijelima Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, tijekom 2004. godine osnovan je područni ured Razreda inženjera građevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu sa sjedištem u Varaždinu. Područni ured obuhvaća članove HKAIG-a iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Danas društvo ima sjedište u Varaždinu i podružnice u Ludbregu, Ivancu i Novom Marofu, a sa svojih više od 360 aktivnih članova predstavlja najveću strukovnu organizaciju na području sjeverozapadne Hrvatske, te jedno od najbolje organiziranih i najaktivnijih udruga s područja graditeljstva u Hrvatskoj.

- Unaprjeđenje graditeljske struke je rezultat stalne međusobne razmjene iskustava i mišljenja, te utjecaja na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim tehničkim, ekonomskim, proizvodnim i drugim pitanjima u graditeljstvu. Društvo je kroz svoj rad dalo značajan doprinos općem razvoju znanosti i struke u graditeljstvu. Društvo se također bavi davanjem stručnih mišljenja o projektima, elaboratima, analizama, razvojnim programima, tehničkoj regulativi, obrazovanju i slično, te je svoj značajan doprinos dalo prilikom izrade i donošenja posljednjih zakonskih i podzakonskih akata s područja graditeljstva, a preko svojih predstavnika konstantno aktivno sudjeluje u radu stručnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - naglašeno je ovom prilikom.

Društvo se posebno ponosi stalnom organizacijom stručnih seminara u sklopu cjeloživotnog stručnog usavršavanja koja su certificirana i odobrena od strane HSGI-a, a u kojima je do sada sudjelovalo više od 3.000 polaznika među kojima su i djelatnici Varaždinske županije, čime je dan ogroman doprinos napretku graditeljske struke. Društvo redovito organizira stručna putovanja u zemlji i inozemstvu od kojih treba u posljednjem periodu izdvojiti putovanja u Rusiju, Egipat, Tursku, Mađarsku, Rumunjsku, Albaniju, Italiju, Sloveniju, Crnu Goru i Srbiju.

Rad DGIT-a prepoznao je i Grad Varaždin koji je 2014. godine Društvu dodijelio javno priznanje i to plaketu Grada Varaždina za značajni doprinos razvoju graditeljske struke.