Donesen proračun Varaždinske županije vrijedan 174 milijuna eura 

VV | 29.11.2023. u 14:00h | Objavljeno u Aktualno

Temeljnim financijskim dokumentom se u sljedećoj godini u Varaždinskoj županiji planira realizacija i pokretanje niza postojećih i novih programa i projekata, među kojima treba izdvojiti konačno pokretanje dogradnje OŠ Ivanec, projektiranje dogradnje i energetske obnove Glazbene škole u Varaždinu, projektiranje i pokretanje izgradnje Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin, izgradnju heliodroma u Općoj bolnici Varaždin te izgradnju nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo, kao i uređenje bazena u sklopu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

Proračun Varaždinske županije za 2024. godinu iznosi 174 milijuna eura, a usvojen je danas većinom glasova na sjednici Županijske skupštine. Protiv su bili vijećnici Reformista i SDP-a.

- Reformisti: "Varaždinska županija pod vodstvom Stričaka i HDZ-a srlja u ponor"

- SDP nije mogao podržati proračun u kojem padaju iznosi EU sredstava, a županija se bez prigovora odrekla bolnice

Podizanje kvalitete života

- Sve aktivnosti, programi i projekti koje planiramo ovim proračunom imaju za cilj iskorak u podizanju kvalitete života i standarda svih naših građana. Govorimo o konsolidiranom proračunu koji od iduće godine uključuje 56 proračunskih korisnika, bez Opće bolnice Varaždin. Proračunom za 2024. pokazujemo da je ovo mandat rezultata, mandat uspjeha. O tome nam najbolje govore podaci da je u ovom trenutku u Županiji realiziranih, u provedbi ili u pripremi više od 65 projekata vrijednosti 355,4 milijuna eura, te podatak da smo 2022. godine bili drugi u Hrvatskoj po povlačenju EU sredstava po stanovniku te po udjelu povučenih sredstava – istaknuo je župan Stričak. 

Najveći dio izdvajanja planiranih Proračunom za 2024. odnosi se na obrazovanje te na zdravstvo.  

- U području obrazovanja pokrećemo veliki investicijski bum, o čemu dovoljno govori podatak da su projekti koji se provode i pripremaju u području obrazovanja vrijedni gotovo 94 milijuna eura. Za obrazovanje se u 2024. planira 62 % svih proračunskih sredstava. Osim što gradimo, opremamo i uređujemo, vodimo brigu i o socijalnoj ravnopravnosti. Povećavamo za 60 % financijska sredstva za pomoćnike u nastavi, što će omogućiti povećanje broja asistenata koje treba sve veći broj djece. Za program produženog boravka planiramo 602.345 eura ili 24 % više sredstava, za stipendije 285.000 eura, što je dvostruko više nego 2021., a za prijevoz učenika i studenata 3,2 milijuna eura. Također, za sve osnovnoškolce je osigurana besplatna prehrana, za što izdvajamo gotovo 2 milijuna eura  – naveo je župan. 

U području osiguranja jednakog pedagoškog standarda u infrastrukturi najvažniji programi u 2024. godini bit će dovršetak Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi pri Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ u Vinici te projektiranje dogradnje i energetske obnove Glazbene škole Varaždin

Dogradnja škole u Ivancu

- U sektoru osnovnog školstva krećemo s dogradnjom Osnovne škole Ivanec te dogradnjom područnih škola Strmec Podravski Nova Ves. Time ćemo uvesti jednosmjensku nastavu u sve naše osnovne i srednje škole, čime ćemo imati 100-postotnu zastupljenost nastave u jednoj smjeni. Sve tri dogradnje financirat će se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt dogradnje OŠ Ivanec je već prijavljen, a dvije područne škole će biti prijavljene do 15. prosinca. Uz to se pripremaju projekti izgradnje ukupno 20 sportskih dvorana pri osnovnim i područnim školama koje će biti prijavljene za financiranje putem natječaja programa NPOO-a. Planiramo i energetsku obnovu OŠ Jalžabet, te energetsku obnovu stare škole u Svetom Iliji za potrebe razvoja tehnomreže – najavio je Stričak. 

Zdravstvo i socijalna skrb su sljedeća ključna područja u koja se u 2024. godini usmjerava 30 % proračunskih sredstava. Najveća promjena odnosi se na izdvajanje Opće bolnice Varaždin iz sustava Varaždinske županije.  

- Usprkos tome što smo ove godine završili veliki investicijski ciklus u zdravstvu, svečano otvorili objedinjeni hitni bolnički prijem, dnevne bolnice i jednodnevnu kirurgiju u Varaždinu te Nacionalni rehabilitacijski centar u Varaždinskim Toplicama, u 2024. godini se nastavljaju investicije u zdravstvo. Milijun eura izdvajamo za heliodrom na novom objektu Centralnog operacijskog bloka, te također milijun eura za uređenje bazena Specijalne bolnice Varaždinske Toplice. U idućoj godini osiguravamo 3,7 milijuna eura za izgradnju Zavoda za javno zdravstvo, a narednih godina još desetak milijuna. Povećavaju se i izdvajanja za socijalnu skrb, prije svega u dijelu brige za starije i nemoćne osobe. Domu za starije  i nemoćne iz izvornog dijela proračuna osiguravamo ukupno 530.000 eura izvornih sredstava, odnosno 300.000 eura više nego ove godine – naveo je župan Stričak.  

Ukupna izdvajanja za poljoprivredu i zaštitu okoliša u 2024. godini povećavaju se za 10 %, pri čemu je za poticanje poljoprivredne proizvodnje osigurano 970.000 eura.  

Kreće izgradnja RCGO-a

Što se tiče područja zaštite okoliša, u susjednoj županiji će sljedeće godine početi izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica u kojem će se zbrinjavati i komunalni otpad iz Varaždinske županije. Ukupna vrijednost projektiranja i izgradnje Centra je oko 120 milijuna eura, od čega će 70 posto prihvatljivih troškova biti financirano iz EU fondova, država putem Fonda za zaštitu okoliša izdvaja 20 posto, a 10 % osiguravaju osnivači društva. Varaždinska županija kao jedan od osnivača Regionalnog centra osigurava inicijalna sredstva od 200.000 eura, a prema potrebi će reabalansom biti osigurana i dodatna sredstva.  

Osigurana su i sredstva za nastavak aktivnosti u gospodarstvu. Za potpore za ulaganja u turizmu planira se  172.540 eura, a 100.000 eura za građane s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i poticanje projekata korištenja obnovljivih izvora energije, te nove izgradnje energetski učinkovitih objekata.  

- S obzirom na klimatske promjene, sve razornije i češće elementarne nepogode, pokrenuli smo projektiranje, a potom krećemo i u izgradnju Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin, projekta ukupno vrijednog 14,2 milijuna eura, a na samo projektiranje odlazi 217 tisuća eura – istaknuo je župan.  

Na sjednici je većinom glasova usvojen i prvi rebalans proračuna za ovu godinu, koji je povećan za 24,7 milijuna eura, s 230,8 na 255,4 milijuna eura. Najveće povećanje je za Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, među ostalim i za Dom zdravlja Varaždinske županije, za nabavu RTG uređaja u Ludbregu, sanaciju sanitarnog čvora u Ivancu, projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu zgrade u Ludbregu. Za poticaje u poljoprivredi dodatno je osigurano više od 200.000 eura, čime je Varaždinska županija s gotovo 1,2 milijuna eura vodeća županija po izdvajanjima za poticanje poljoprivrede.  

Vijećnici su usvojili Odluku o dodjeli potpora za doktorski studij, kojom će Varaždinska županija sufinancirati dio troškova doktorskog studija. 

Sjednica je započela minutom šutnje za prerano preminulog vijećnika Županijske skupštine Zorana Kunića. U Skupštini ga je zamijenio Krunoslav Lukačić, a za nove vijećnike prisegnuli su Ivo Loborec i Jelena Pavleković.