Bolnicama pomoć iz državnog proračuna, za OB Varaždin dodatnih 34,5 mil. kuna Foto: VV arhiva / ilustracija

Bolnicama pomoć iz državnog proračuna, za OB Varaždin dodatnih 34,5 mil. kuna

Varaždinske vijesti | 11.12.2021. u 12:40h | Objavljeno u Aktualno

Odlukom Vlade RH, nešto više od 780 milijuna kuna ukupno će iz državnog proračuna biti doznačeno državnim i bolnicama kojima su osnivači županije za podmirivanje dijela dugovanja prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici Vlade, a istaknuto je kako je cilj tih odluka rješavanje problema vezanih za dospjele nepodmirene obveze u sektoru zdravstva, a radi zadržavanja jednake razine zdravstvene zaštite na cijelom području Hrvatske i osiguranja nesmetanog funkcioniranja bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač RH, odnosno županije, te podmirivanja njihova dugovanja prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država bit će doznačeno više od 511 milijuna kuna, a riječ je o sljedećim bolnicama: KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KBC Rijeka, KBC Split, KBC Osijek, KB Dubrava Zagreb, KB "Merkur", Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Klinika za dječje bolesti Zagreb i Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar.

Bolnicama kojima su osnivači županije ukupno je namijenjeno 269 milijuna kuna i to za njih 38. Među njima je i Opća bolnica Varaždin, kojoj je dodijeljeno 34.514.516 kuna, što je najveći pojedinačni iznos namijenjen županijskim zdravstvenim ustanovama. Usto, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice namijenjen je iznos od 558.198 kuna.

Ovo je treći put ove godine da Vlada donosi odluke o isplati novca iz proračuna bolnicama za podmirivanje dugova i ukupno će, s današnjim odlukama, u tu svrhu iz proračuna biti izdvojeno nešto manje od 2,1 milijarde kuna.

Riječ je o namjenskim sredstvima koja se moraju iskoristiti isključivo za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala prema kriteriju ročnosti dospjelih obveza, na način da se najstarije dospjele obveze prvo plaćaju.