AGLOMERACIJA VARAŽDIN Ishođena uporabna dozvola za podsustave Petrijanec-Zelendvor

Varaždinske vijesti | 9.11.2023. u 13:31h | Objavljeno u Aktualno

Temeljem provedenog tehničkog pregleda, izdana je uporabna dozvola dana 06.11.2023., a s pravomoćnošću od dana 08.11.2023., za podsustave Petrijanec-Zelendvor, izgrađene u okviru projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin".

Time je uspješno proveden dio projekta Aglomeracije Varaždin koji se odnosio na Općinu Petrijanec.

Projektom Aglomeracije Varaždin na području Općine Petrijanec bila su obuhvaćena naselja Nova Ves Petrijanečka, Družbinec, Strmec Podravski, Zelendvor i dio naselja Petrijanec, a ukupna vrijednost ulaganja iznosila je približno 4,7 milijuna eura.

Rezultati ulaganja u Općinu Petrijanec, koja prema popisu 2021. broji 4.553 stanovnika, su izgrađena značajna nova infrastruktura i veći broj priključaka na sustav odvodnje, kako to zorno prikazuju podaci u nastavku:
• izvedeno je 13.200 m gravitacijskog cjevovoda i 4.700 m tlačnog cjevovoda,
• izvedeno je šest crpnih stanica,
• izvedena su 742 kućna priključka i
• izveden je habajući sloj asfalta u ukupnoj duljini od približno 9.7 km.

- Izuzetno sam zadovoljan rezultatima ulaganja u projekt dogradnje sustava odvodnje u našoj općini te mogu reći da smo se opremili komunalnom infrastrukturom za 21. stoljeće, a pritom smo osigurali očuvanje podzemnih voda i okoliša. Ostvarila su se moja očekivanja da će građani prepoznati važnost ovog projekta te da će pokrivenost sustavom odvodnje u našoj općini iznositi 100 posto. Umjesto dosadašnjeg korištenja septičkih jama koje su skupo rješenje, građani imaju mogućnost besplatnog priključivanja na kanalizaciju te će ovo rješenje biti dostupno svim domaćinstvima na području naše općine - rekao je načelnik općine Petrijanec Željko Posavec.

aglomeracija_varazdin_petrijanec_Zeljko_Posavec_09112023.jpg

- Izdana je uporabna dozvola za sustav odvodnje otpadnih voda Općine Petrijanec, koja je dvanaesta od ukupno predviđenih osamnaest uporabnih dozvola. Do kraja godine očekuje se provedba još tri tehnička pregleda za sustave odvodnje otpadnih voda Općina Cestica, Beretinec i Trnovec Bartolovečki, a početkom sljedeće godine za sustave odvodnje Općina Vinica, Vidovec i Maruševec - istaknuo je direktor društva Varkom d.o.o., Bruno Ister.

aglomeracija_varazdin_petrijanec_Bruno_Ister.jpg

Dogradnja sustava odvodnje u Općini Petrijanec odvijala se u okviru trase kojom su još obuhvaćene općine Cestica, Vinica i Sračinec. Radovi na podsustavima Petrijanec-Zelendvor započeli su 9. kolovoza 2019. Projekt je, s više od 70 posto financiran iz Kohezijskoga fonda Europske unije, ali i iz nacionalnih sredstava, uključujući i vlastita sredstva općina.

Izgradnjom planirane infrastrukture na području Općine Petrijanec ostvareni su ciljevi uspostave funkcionalnog sustava odvodnje te povećanja broja stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje za ovo geografsko područje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

AGLOMERACIJA VARAŽDIN
"Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin" je projekt kojim je tvrtka Varkom d.o.o., javni isporučitelj vodnih usluga uspješno kandidirala za europska sredstva. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta procjenjuju se na 90,9 milijuna eura. Iznos financijske potpore Europske unije iznosi 64,9 milijuna eura. Projekt aglomeracije Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje ukupne duljine 241,5 km, 108 precrpnih stanica, tri kišno-retencijska bazena i sanaciju 2,7 km postojećih gravitacijskih cjevovoda.